Bron: http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/7774938/Er-stroomt-weer-water-naar-het-meer.ece

 

Er stroomt weer water naar het meer

 

Guido Merks (provincie Noord-Brabant), Anton van der Wijst (gemeente Woensdrecht)

en Robbert Wever (Evides) nemen de pomp in gebruik.

 

Vertegenwoordigers van onder meer provincie, gemeente en Evides nemen een kijkje

bij het inlaatpunt van water bij Kortenhoeff.

 

 

Groote Meer

 

Groote Meer

 

 

HUIJBERGEN / OSSENDRECHT - Na een paar slagen van de kraansleutel klinkt er vanaf de bodem van de put een gorgelend geluid. Steeds sneller stroomt het water de nieuwe leiding in die aan de rand van natuurgebied Kortenhoeff is aangelegd. Vanaf hier stroomt het naar de Kleine en Groote Meer, zo’n anderhalve kilometer verderop. Dat beschermde gebied in Ossendrecht is in de loop der jaren steeds verder verdroogd. Het aanwezige water is grotendeels opgedronken of gebruikt voor irrigatie van landbouwgronden. Bovendien is de bodem zo samengesteld, dat het water dat er is, snel wegsijpelt. “Door nu overtollig water vanuit het natte natuurgebied Kortenhoeff door de leiding naar de vennen te loodsen, komt aan die verdroging een eind,” legt Robbert Wever van Evides uit.

 

Het waterbedrijf is een van de zeven partijen die een jaar geleden na een jarenlange bestuurlijke discussie een convenant ondertekende met daarin afspraken over de aanpak van de verdroging van de Brabantse Wal. Andere betrokken instanties zijn onder meer de gemeente Woensdrecht, provincie, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Gisteren waren alle partijen aanwezig bij de officiële ingebruikname van de leiding, die onder de noemer Maatregel Kortenhoeff de eerste, praktische actie is die uit het convenant voortvloeit. Het is, zo stelt Wever, het resultaat van een sterk staaltje samenwerking. “Er zijn veel verschillende partijen bij betrokken. Ondanks dat hun belangen soms tegengesteld aan elkaar zijn, hebben we hier met elkaar iets van de grond gekregen dat heel snel en op relatief eenvoudige wijze tot resultaat leidt.” Dat resultaat is nu inderdaad al zichtbaar, bevestigt Peter van Laarhoven van Staatsbosbeheer, dat eigenaar is van Kortenhoeff. “De leiding wordt officieus al een maand gebruikt. In die tijd is er 26.000 kubieke meter water van Kortenhoeff naar Kleine Meer gestroomd. Je ziet dat de grond daar nu al behoorlijk verzadigd begint te raken. Het gaat dus best snel. Vanuit de Kleine Meer vloeit het uiteindelijk over naar de Groote Meer.” Het terugbrengen van het water vormt een cruciale schakel in het herstellen van de natuur rond de vennen. Vooral de fauna is gebaat bij de terugkeer van het kwalitatief hoogwaardige water. “Veel van de oorspronkelijke vegetatie zal erdoor terugkeren, zoals het oeverkruid en de grondster,” weet Henk Ketelaars van Evides.

 

Voor Kortenhoeff zelf heeft de nieuwe leiding geen gevolgen. Het gemaal dat het watertransport regelt, slaat alleen aan als het waterpeil in het natuurgebied bij Huijbergen boven een bepaald niveau komt. “Voorheen stroomde het water dan rechtstreeks de sloot en uiteindelijk de Schelde in,” aldus Robbert Wever. “Nu maken we er dus langer gebruik van.” Op wat voor termijn er op de Groote Meer weer geschaatst kan worden, iets wat jaren geleden door hele volksstammen werd gedaan, daarover kan Peter van Laarhoven van Staatsbosbeheer geen uitspraken doen. “Ik durf het niet te zeggen. Het hangt heel erg af van de hoeveelheid neerslag die er de komende jaren gaat vallen.” Hoe dan ook, nu de eerste stap in de uitvoering van het convenant is gezet, worden er de komende jaren nog meer maatregelen genomen om de verdroging van de Brabantse Wal een halt toe te roepen. Zo wordt de grondwateronttrekking door waterbedrijf Evides in fases verminderd. Ook zijn er afspraken gemaakt om landbouwgrond om te vormen naar natuurgebied. Als gevolg hiervan zal er minder water nodig zijn voor irrigatie en zal ook minder mest uitspoelen naar het grondwater.

 

 

 

Zie ook:

 

Huijbergen in beeld

Ossendrecht in beeld

 

Alle dorpen rondom Breda in beeld

 

 

 

10 december 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count