Bron: www.bndestem.nl

 

Etten-Leur is in trek als woonplaats

 

 

image084

 

 

ETTEN-LEUR - Etten-Leur is in trek als woonplaats. Het groeisaldo was in 2008 met 14,5 procent fors hoger dan dat van West-Brabant (+4,1) en Nederland (+4,9). Dat inwonertal zal vanaf nu tot 2025 evenwel sterk ontgroenen en stevig vergrijzen. Het aantal 65-plussers bedraagt in 2025 ongeveer een kwart van de bevolking. Dat blijkt uit de analyse die de SES (Sociaal Economische Samenwerking) West-Brabant en de Kamer van Koophandel (KvK) hebben laten opstellen over de achttien gemeenten in West-Brabant.

 

In de zogenoemde groeianalyse staat een update van het gemeenteprofiel zoals dat in 2006 verscheen. Het schetst een beeld van de (ontwikkeling van de) bevolking, arbeidsmarkt, economische structuur, bedrijventerreinen en pendelrelaties. De gemeente Etten-Leur had in 2008 het hoogste percentage nieuwe inwoners van heel West-Brabant. Het migratiesaldo (inkomende tegenover uitgaande verhuizingen) per duizend inwoners is in Etten-Leur duidelijk positief (+10,1). Ook het geboortesaldo (aantal geboorten minus overlijdens) ligt met +4,4 hoger boven dat van West-Brabant (+2,1) en Nederland (+3,3).

 

Onder de ruim 41.000 inwoners zijn in vergelijking met de rest van Nederland minder ouderen van 75 tot 84 jaar, maar ook minder jongeren tussen 15 en 24 jaar. De groepen 25-34 en 35-44 scoren dan juist weer wat hoger. Verwacht wordt dat tot het jaar 2025 de groep 15-64 jaar krimpt met bijna 2100 personen. Het aantal 65-plussers stijgt van 5650 (14%) in 2008 naar 9810 (24%) in 2025. De ontgroening en vergrijzing zullen, volgens de SES en KvK, veel impact hebben op bijvoorbeeld de arbeids- en woningmarkt en het voorzieningenniveau in de gemeente.

 

 

Zie ook:

 

Etten in beeld

Leur in beeld

 

 

 

29 december 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count