Bron: Elsevier

 

Westen moet oorlog

met fascistisch Iran vrezen

 

Door: Afshin Ellian

 

 

afshin ellian

 

Afshin Ellian

 

 

De wapenwedloop in het Middenoosten bereikte deze maand zijn voorlopige hoogtepunt. De Iraanse revolutionaire Garde heeft een aantal lange afstandraketten getest. Het islamitische Iran beweert een viertal raketten te hebben getest. Maar uit een analyse van de vrijgegeven foto’s blijkt dat één van die raketten niet afging. Hoe dan ook zijn er drie raketten met succes gelanceerd. Of deze raketten in een oorlogstoestand daadwerkelijk zullen functioneren is zeer de vraag. Dit neemt echter niet weg dat Iran over gevaarlijke wapens beschikt, die ook nog door de meest radicale moslims worden beheerd.

 

Kernwapens

Het islamitische Iran kan ook over kernwapens gaan beschikken. Dit blijkt uit verschillende uitlatingen van Mohammed El Baradei, de chef van het Internationale Atoomagentschap (IAEA) over het kernprogramma van Iran. Iran wil niet in alle openheid worden gecontroleerd door het IAEA. Ook is Iran niet bereid om voorlopig de verrijking van uranium te willen stoppen. De internationale gemeenschap, inclusief de VS, erkennen het vreedzame nucleaire recht van Iran. Zolang deze nucleaire activiteiten niet militair van aard zijn, is er geen enkel probleem.

 

Verrijking

Maar dit laatste is zonder medewerking van Iran niet vast te stellen. Dan moet de wereld hopen op de effectieve informatievergaring van de westerse inlichtingendiensten. Eigenlijk had Iran, van de Verenigde Naties en de Europese Unie, al lang moeten stoppen met de verrijking van uranium. Dit heeft Iran niet gedaan. Ze hebben de afgelopen jaren het proces van de verrijking van uranium juist opgevoerd.

 

Geen belemmering

De vraag is nu, wanneer het islamitische Iran in staat zou zijn om een kernbom te kunnen produceren. ElBaradei gaf op 20 juni een interview aan de tv-zender Al-Arabiya. Daarin stelde hij vast dat Iran zes maanden of één jaar nodig zouden hebben om een kernbom te kunnen produceren. Formeel zouden ze dit kunnen doen nadat ze een aantal internationale verdragen hebben opgezegd. Dit zegt echter niks. Want als Iran een kernbom wil maken, dan vormen de internationalrechtelijke formaliteiten geen enkele belemmering. Want als de Iraanse machthebbers over kernwapens beschikken, dan is Iran een kernmacht. En dan bepaalt Iran zelf welke regels al dan niet door de regering in Teheran in acht zouden worden genomen.

 

Oorlog

Sommigen beweren dat omdat Iran al meer dan honderd jaar geen oorlog heeft ontketend tegen een ander volk, is Iran dus een vredelievend land. Deze bewering is onjuist. Ten eerste is Iran in de afgelopen eeuw nooit zo machtig geweest als nu. Ten tweede: het islamitische Iran voert wel degelijk oorlog tegen andere volkeren. De door Iran gefinancierde raketten worden via Hezbollah op Israël afgevuurd. Bovendien worden de Hezbollah-commando’s door Iran getraind en begeleid. Ten derde, Iran werd de afgelopen eeuw, met uitzondering van het islamitische regime, niet geregeerd door een ideologische beweging. En dit schept een unieke politieke toestand. Deze en andere feiten maken de situatie rond Iran zeer beangstigend voor de westerse landen en Israël. De vraag is nu of het westen inclusief de EU bereid is om de islamo-fascisten in Teheran echt te gaan bedreigen. Of stevenen we af op een onafwendbare oorlog?

 

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

18 juli 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN