Bron: http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/7677661/Fotoboek-over-oud-Wouw.ece

 

Fotoboek over oud Wouw

 

 

image002

 

 

Beeld uit het fotoboek over Wouw.

 De eerste Wouwse gemeenschapsruimte was de Kunstkring aan de Kloosterstraat.

 Eerder had dat gebouw dienst gedaan als noodkerk.

 Het is gesloopt in 1972.

 

 

WOUW - Archivaris Joss Hopstaken overhandigt maandag een nieuw fotoboek over de voormalige gemeente Wouw aan burgemeester Helmi Huijbregts van Roosendaal. Het boek belicht de periode 1950 tot 1997. De overhandiging van het eerste exemplaar is in heemcentrum De Kapel in Wouw. Met als titel “Wonen en werken in Wouw 1950-1997” schetsen 127 foto’s een beeld van de bewoners en gebeurtenissen in de dorpen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten in de periode voor de gemeentelijke herindeling. De bedrijvigheid, verenigingen, gemeentelijke projecten, woningbouw en enkele luchtfoto’s werden opgenomen in het 112 pagina’s tellende boek.

 

 

 

image062

 

De Houthakker – Wouwse Plantage

(Foto: Kees Wittenbols – 19 april 2010)

 

 

De samenstellers, René Hermans en Frank Schijven, beginnen hun boek met een kort overzicht van de historie van de vier dorpen. In het voorwoord wordt uitgelegd waarom de periode tot 1997 loopt. Toen ging de gemeente Wouw op in de gemeente Roosendaal en Nispen en ontstond de nieuwe gemeente Roosendaal. Veel van de afbeeldingen werden nog nooit gebruikt en komen uit collecties van particulieren, heemkundekring De Vierschaer en het Gemeentearchief Roosendaal.

 

 

 

image098

 

 

In totaal zijn er 750 exemplaren gedrukt. De samenstellers van het boek hebben er niet naar gestreefd om compleet te zijn, maar hebben geprobeerd een doorsnede te laten zien van wonen en werken in de dorpen in de naoorlogse periode. De makers van het boek hebben geen respons gehad op enkele oproepen aan de plaatselijke bevolking om foto’s beschikbaar te stellen.

 

 

 

image048

 

Bevrijdingsmonument – Moerstraten

(Foto: Kees Wittenbols – 4 juni 2010)

 

 

In het eerste hoofdstuk wordt met foto’s aandacht besteed aan bedrijvigheid en enkele oude beroepen, maar ook enkele schoolfoto’s zijn in dit hoofdstuk opgenomen. In het hoofdstuk gebouwen en wijken is er aandacht voor de dorpen kort na de wederopbouw met aandacht voor inmiddels verdwenen panden, zoals de Végéwinkel van Nelie Jacobs, het herenhuis van Sjef Luijkx, de Kunstkring en de noodwoningen in de Spellestraat. In de rubriek feestelijkheden wordt onder meer aandacht gevraagd voor de inwijding van de Lambertuskerk, feest bij voetbalvereniging Rimboe, Koninklijk bezoek aan Wouw en het “Wouwdoespektakel” eind 1996. Bij ‘gemeentelijke zaken’ wordt het oorlogsmonument in Moerstraten belicht, de bouw van woningen in de Torenbaan, de start van de ruilverkaveling “Ouwervelden,” maar ook zaken als het woonwagenkamp midden in het dorp Wouw en de restauratie van de Wouwse pompen.

 

 

 

image018

 

Wouwse waterpomp bij restaurant Mijn Keuken – Wouw

(Foto: Kees Wittenbols – 2 juni 2008)

 

 

Het laatste hoofdstuk belicht een aantal verenigingen en instanties in de dorpen. Van de reisclub uit Heerle tot de majorettes in Wouwse Plantage en van de wielerronde in Wouw tot de grap van studentendispuut Malacandra, dat een ‘vikingpot’ vond. Het boek is voor € 9,95 te koop bij het Gemeentearchief Roosendaal of bij René Hermans, Martel 6 in Wouw (vanaf 4 december). Leden van De Vierschaer krijgen het boek bij inlevering van de bon uit de nieuwsbrief voor € 7,50.

 

 

Zie ook:

 

Wouw in beeld

Wouwse Plantage in beeld

Heerle in beeld

Moerstraten in beeld

 

Alle dorpen rondom Breda in beeld

 

 

23 november 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN