Bron: http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/7870070/Garages-niet-altijd-even-veilig-voor-monteurs.ece

 

Garages niet altijd

even veilig voor monteurs

 

 

bovag%20logo

 

 

DEN HAAG - Volgens de Arbeidsinspectie is bij ongeveer driekwart van de garagebedrijven de veiligheid van het personeel te weinig gegarandeerd. Aldus de conclusie van het rapport “Garages in Beeld,” waarvoor 1060 werkplaatsen en garages zijn gecontroleerd. In 2009, zodat de Arbeidsinspectie er bijna een jaar over deed om de resultaten te bundelen en te publiceren. Daardoor zijn volgens de Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders (BOVAG) onderdelen van het rapport inmiddels achterhaald. Inspecteurs stuitten bij controles op ongekeurde hefbruggen, machines die kunnen omvallen en ontploffingsgevaar bij het oppompen van vrachtwagenbanden.

 

In dertig gevallen (bijna 3 procent) werd het werk tijdens de inspectie stilgelegd, omdat de situatie zo gevaarlijk was voor de werknemers. Zo constateerden inspecteurs zeven keer bij een bedrijf dat de verplichte bandenkooi voor het oppompen van vrachtwagenbanden ontbrak of niet gebruikt werd. Deze kooi moet werknemers beschermen tegen rondvliegende onderdelen als een band tijdens het oppompen ontploft. Ook was er volgens de Arbeidsinspectie gevaar bij een aantal bedrijven waar werknemers van zolders, vlieringen en opstapjes zouden kunnen vallen. Het onderzoek is uitgevoerd van januari 2009 tot januari 2010. Volgens een woordvoerder van Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders (BOVAG) is een aantal tekortkomingen al in de loop van vorig jaar hersteld. “Bijvoorbeeld de verplichting dat een diesel die een garage ingereden wordt, aan een bewegende slang gekoppeld moet zijn. Dat werd verplicht vanaf januari 2009, maar de installaties waren het eerste half jaar nauwelijks verkrijgbaar. Daar is in het tweede half jaar een inhaalslag gemaakt.”

 

 

Automonteur

 

 

Zorgenkind is volgens de inspectiedienst de hefbrug, die vaak niet tijdig gekeurd bleek of verkeerd werd gebruikt. Verder vormen machines die kunnen omvallen, een risico voor garagemedewerkers. Een verbetering ten opzichte van eerdere controles was wel dat monteurs minder zwaar hoeven te tillen. In veel garages wordt tegenwoordig een verrijdbare lift gebruikt voor het verwisselen van banden. Volgens de BOVAG eist de Rijksdienst voor het Wegverkeer sinds 1 januari van dit jaar dat er bij iedere garagebedrijf dat APK-keuringen verricht, minstens één goedgekeurde hefbrug aanwezig is. “Je mag er dus van uitgaan dat die maatregel effect heeft gehad. Bijna iedere garagebedrijf doet APK, dus vrijwel ieder bedrijf zal dus inmiddels minstens een goedgekeurde brug hebben.” Sommige hefbruggen worden wel gekeurd, maar niet officieel, bijvoorbeeld in het kader van een onderhoudscontract met de leverancier. “Wij zouden liefst één soort verplichte jaarlijkse keuring zien, voor alle bruggen. Dat is voor de garagehouder het gemakkelijkste.”

 

Volgens de BOVAG staat het buiten kijf dat alle veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd. “Als de eigenaar van een officieel goedgekeurde brug kan het certificaat niet meteen laten zien omdat hij dat nog niet heeft, dan is dat voor de statistieken een afgekeurde brug. Dat is dus papieren onveiligheid.” De woordvoerder zegt met de onderzoeksresultaten langs de leden te zullen gaan. “We willen niets bagatelliseren. Maar het ziekteverzuim onder onze leden is met 4,1 procent lager dan het landelijk gemiddelde van 4,4. Verder is er bij 83 procent van onze leden deskundige ondersteuning geregeld in de vorm van een preventiemedewerker of een externe ARBO-deskundige. Dat terwijl het landelijk gemiddelde nog geen vijftig is.”

 

 

Lees ook:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/BOVAG

 

 

 

30 december 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN