logo (4)

 

Politie is geen fietsenfabriek

 

 

BREDA / TILBURG - Bekeuringen uitdelen om het opgelegde quotum maar te halen.

Anders loop je een loonsverhoging mis of erger:

“je wordt van je functie ontheven.”

 

 

 

politiewagen

 

 

 

Het fenomeen van prestatiecontract leek definitief de wereld uitgeholpen te zijn, maar is in Brabant weer helemaal terug van weggeweest. In het politiekorps Midden- en West-Brabant spreken de leidinggevenden met de agenten individueel af, hoeveel bonnen er op jaarbasis moeten worden uitgedeeld. Voor de goede orde: dat aantal is vantevoren vastgesteld en niet onderhandelbaar. Nog maar een paar jaar geleden concludeerde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes, na overleg met de politietop, dat vaste quota voor ‘bonnen en transacties na staandehoudingen’ niet langer wenselijk waren. Agenten als bonbeluste roofdieren de straat opsturen, zou het gezag op lange termijn te zeer ondermijnen. Het waren de hoofdcommissarissen van de politie zelf die met de bonnenplicht de grootste moeite hadden. “Een verkeerde impuls,” noemden zij dat.

 

Woordvoerder Willem van Hooijdonk van de politie Midden- en West-Brabant erkent dat met de werknemer ‘targets’ worden afgesproken. “Maar we kijken altijd naar wat reëel is. We houden rekening met de afzonderlijke taken. En nooit sturen we iemand de straat op om zomaar wat te bekeuren. Zingeving blijft voorop staan.” Maar een bron binnen het korps zegt dat dit lang niet voor alle teams geldt. Vooral binnen de noodhulpdiensten van het korps worden de aantallen als te hoog ervaren. Daar moet een agent rond de honderd bonnen per jaar uitdelen. Dit afgezien van de 21 dossiers die een agent moet ‘aanbrengen’ van verdachten die doorgestuurd worden naar het Openbaar Ministerie.

 

De Nederlandse Politiebond (NPB) is verrast door de wijze waarop de bewuste prestatieafspraken binnen het Brabantse korps worden vastgelegd. “Op zich mag je van een werknemer een bepaalde prestatie verwachten. Een agent moet nu eenmaal bekeuren. Maar bij de noodhulpdiensten hebben ze helemaal geen tijd om zich aan een dergelijk prestatiecontract te houden. Het is sowieso moeilijk om deze diensten op sterkte te houden. Om die mensen nou iets te laten tekenen en ze daar later weer op aan te spreken,” zegt bestuurder Jan-Willem van de Pol. Volgens de bestuurder komen er over de bonnendruk wel klachten van agenten binnen de nooddiensten, maar is er individueel nog geen zaak gemaakt van de opgelegde quota.

 

Van de Pol vindt dat er bij het uitschrijven van bekeuringen gelet moet worden op kwaliteit en niet op kwantiteit. “Voor de verkeershandhavingsteams gelden nog steeds prestatiecontracten. Alles wat los en vastzit wordt bekeurd. Dergelijke contracten zijn te ver doorgeschoten. Het probleem is dat er overijverige politiechefs rondlopen die blijven vinden dat agenten vaste aantallen bekeuringen moeten schrijven. Dat stuit veel agenten tegen de borst. De politie is immers geen fietsenfabriek waar aan de lopende band wordt gewerkt, maar een dienstverlenende instelling.”

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

12 mei 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN