Bron: http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/7858481/Geen-geld-meer-voor-natte-natuur.ece

 

Geen geld meer voor (natte) natuur

 

 

everglades

 

 

BERGEN OP ZOOM / DEN BOSCH - De provincie investeert voorlopig niet meer in de aankoop van gronden voor de ontwikkeling van (natte) natuur. Den Bosch maakt een pas op de plaats omdat het kabinet geen geld vrijmaakt voor de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de praktijk betekent dit dat twee natuurprojecten in de buurt van Ossendrecht (Jagersrust en de Noordpolder) niet verder worden ontwikkeld. Deze projecten maken deel uit van een groter plan om de verdroging van de Brabantse Wal terug te dringen. De provincie is hier samen met onder met waterschap Brabantse Delta enige tijd geleden begonnen met de aankoop van gronden. Doel hiervan is de gebieden te vernatten en ze om te vormen tot ‘natte natuurparels.’ Gedeputeerde Peter van Vugt meldt dat Den bosch tot nu toe voor tachtig miljoen euro heeft voorgefinancierd. “De vraag is of we die centen ooit terug zien uit Den Haag. Op extra geld hoeven we zeker niet rekenen. Bleker stelt dat er in deze kabinetsperiode geen budget is voor de EHS. Ook al hadden we het graag anders gezien, we vinden het niet langer verantwoord om door te gaan met grondverwerving. We lassen een pauze in voor de twaalf (toekomstige) natuurgebieden, waarvan er drie in West-Brabant liggen.”

 

In een van die drie, Noordrand Midden (grofweg het buitengebied ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek) diende nog honderd hectare landbouwgrond van bestemming te veranderen. Projectleider Peter Janssen van waterschap Brabantse Delta (uitvoerder) zegt dat er met tientallen boeren onderhandelingen lopen. “Er zijn nog geen contracten getekend. Aangezien de provincie stelt dat alleen contractueel toegezegde aankopen doorgaan, vrees ik dat we dit proces moeten stopzetten.”

 

 

Zie ook:

 

Leur in beeld

Prinsenbeek in beeld

Ossendrecht in beeld

 

Alle dorpen rondom Breda in beeld

 

 

26 december 2010

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel:

 

27 december 2010

 

Bron: http://www.bndestem.nl/regio/ettenleur/7866792/Tijden-boeren-onzeker.ece

 

Tijden boeren onzeker

 

 

Jos Pijs en Ad Romme van de ZLTO behartigen de boerenbelangen in het gebied Noordrand Midden

 

 

ETTEN-LEUR - Voor zo’n dertig boeren die land hebben in het gebied Noordrand Midden breken onzekere tijden aan. Het was de bedoeling dat hun grond door de provincie zou worden opgekocht en (deels) uitgeruild, maar door geldgebrek heeft het provinciebestuur besloten hier voorlopig vanaf te zien. Noordrand Midden ligt ten zuiden van de Mark, ten noorden van Etten-Leur, wordt in het oosten begrensd door Prinsenbeek en aan de westkant vormt de Laakse Vaart de grens van het gebied. Zeker 250 hectare grond in dit gebied zou de komende jaren veranderen in natte natuur.

 

Om dit voor elkaar te krijgen, moest de provincie nog zeker honderd hectare landbouwgrond verwerven. “We begrijpen dat Den Bosch op de rem trapt en dat de aankoop stil komt te liggen. Toch blijft de claim van toekomstige natuur op de percelen liggen. Dat betekent in de praktijk dat er niet volop mag worden geboerd op dit land. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de agrarische bedrijven,” vertelt Ad Romme.

 

Namens de ZLTO behartigt hij samen met Jos Pijs de belangen van de agrariërs in genoemd gebied. Romme is op zich niet rouwig dat het project voorlopig niet wordt doorgezet. “Met name de stijging van het waterpeil zou niet gunstig voor ons uitpakken.” Romme hoopt dat de ‘pauze’ van de provincie niet tien jaar gaat duren. “Want zo lang in onzekerheid blijven over de toekomst van je bedrijf is voor niemand goed.” De provincie stopt met aanleg van nieuwe natuur aangezien het Rijk er geen geld meer voor uittrekt.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count