Bron: Katholiek Nederland

 

Gelovigen weinig naar kerk of moskee

 

 

kerkganger

 

 

Hilversum (ANP) 11 juni 2008 - Van de ruim 9 miljoen gelovigen in Nederland,

gaat slechts 20 procent wekelijks naar de kerk, de moskee of andere

godsdienstige bijeenkomst.

 

Dat blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau

voor de Statistiek (CBS) vandaag uitbracht.

 

 

Kerkgangers

Van de drie grootste groepen gelovigen, rooms-katholieken, protestanten en islamieten, zijn de protestanten de trouwste kerkgangers. Bijna een derde van hen bezoekt minstens een keer in de week de kerk.

 

Katholieken minst trouw

Van de islamieten brengt 27 procent minstens wekelijks een bezoek aan de moskee. Rooms-katholieken zijn de minst trouwe kerkbezoekers. Slechts 7 procent gaat elk weekeinde naar de mis. 57 Procent van hen gaat zelden of nooit.

 

Geloof

In 2005 en 2006 rekende 58 procent van de Nederlanders, ruim negen miljoen mensen, zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. De Rooms-katholieken vormen met 29 procent de grootste groep. Bijna 20 procent van de gelovigen is protestants en 5 procent is islamiet. Andere gelovigen als joden en hindoes vormen 5 procent. Ongeveer 42 procent van de bevolking zegt geen geloof aan te hangen.

 

Mannen en vrouwen

In het onderzoek komt verder naar voren dat het moskeebezoek een uitgesproken mannenaangelegenheid is. Van de islamitische mannen bezoekt 36 procent wekelijks of vaker de moskee, tegen slechts 16 procent vrouwen. Onder de katholieken en protestanten zijn er nauwelijks verschillen in kerkgang tussen mannen en vrouwen.

 

 

www.katholieknederland.nl

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

12 juni 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN