Bron: http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/5588922/Geschiedenis-van-Raamsdonkse-bakkers-in-beeld.ece

 

Geschiedenis van

Raamsdonkse bakkers in beeld

 

 

RAAMSDONK - Het is nu niet meer voor te stellen, maar aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog telde het dorp Raamsdonk liefst zeven bakkers. “Zeven aparte zaken die zelf brood bakten en een eigen winkeltje hadden,” zegt Jan van Strien. De voorzitter van Stichting Raamsdonks Historie bracht de geschiedenis van de bakkerswereld in het dorp in beeld. Het boekje wordt zondag op het middaguur gepresenteerd in het Ontmoetingscentrum.

 

 

image032

 

Ontmoetingscentrum – Kerkplein 5 – Raamsdonk

(Foto: Kees Wittenbols – mei 2007)

 

 

Toon van de Westen krijgt het eerste exemplaar uitgereikt en met hem begon ook het initiatief om tot de bakkers-geschiedschrijving te komen. Van Strien: “In 2008 verkochten Toon en Riek van der Westen het pand aan de Molenstraat dat tot 1965 diende als bakkerij Van der Westen en waarin tot 1981 de winkel van zijn tante Jo was gevestigd. Zij schonken de Stichting Raamsdonks Historie een aantal attributen en ook oud-bakker Koos van Strien schonk ons spulletjes.” Het boekje gaat over de geschiedenis van het broodbakken, maar biedt vooral informatie over de bakkersgezinnen en de grote brand die in 1885 uitbrak in de bakkerij van Piet Heere. Die brand verwoestte niet alleen het pand, maar ook nog dertig andere gebouwen en zeventien schuren.

 

Jan van Strien: “Tijden veranderen. Vroeger kochten protestanten bij protestantse bakkers. Katholieken kochten vooral daar waar het brood het goedkoopst was, want er waren nogal wat arme katholieken.” Jan van Strien schreef de tekst, Cees Bouwens zorgde voor de lay-out van het 69 pagina’s tellende boekwerkje. Het boekje is zondag te koop. Het is ook te bestellen door overmaking van 6,95 euro op Rabobank 10.85.67.958 t.n.v. Raamsdonks Historie, met vermelding Bakkersboekje en naam en adres.

 

 

Zie ook:

 

Raamsdonk in beeld Deel 1

Raamsdonk in beeld Deel 2

 

www.raamsdonkshistorie.nl

 

 

 

30 september 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count