logo (4)

 

Gevaarlijke toestanden in de sloop

 

 

Bij sloopklussen in de bouw wordt vaak zeer onveilig gewerkt.

 

 

slopen

 

 

De Arbeidsinspectie publiceerde daarover gisteren onthutsende cijfers.

 

De inspectie heeft het afgelopen jaar gecontroleerd op 400 slooplocaties, waar 276 verschillende bedrijven aan het werk waren. De helft van die bedrijven bleek onveilig te werken. Op een kwart van de locaties liep het zodanig de spuigaten uit dat de Arbeidsinspectie het werk onmiddellijk liet stilleggen. Volgens een woordvoerder van het kantoor Rotterdam van de inspectie, waar Zuidwest-Nederland onder valt, wijkt het beeld in deze regio niet af: er wordt even (on)veilig gesloopt als elders. De Arbeidsinspectie is toch niet helemaal ontevreden. De sloopbranche is de laatste jaren wat professioneler geworden en vooral bij de grotere bedrijven zijn de werkomstandigheden verbeterd. Maar er zijn ook veel bedrijven die achterblijven, constateert de dienst.

 

De vaakst voorkomende zonden: werken met schadelijke stoffen zonder beschermende kleding, beginnen met de sloop vóór een gespecialiseerd bedrijf asbest heeft verwijderd, gevaarlijke situaties – zoals werken op het randje van daken of op plekken waar instortingsgevaar bestaat – het zonder bescherming doorzagen van steen, waardoor kankerverwekkend kwartsstof wordt ingeademd. Magda de Vetten van de Arbeidsinspectie heeft hoop op verbetering: “De sector is niet onwillig, ze is van plan de euvels aan te pakken. De branche gaat daartoe een actieplan opstellen en wij gaan door met onze controles.” Volgens Arno Snellen van de Rijsbergse slooponderneming Gebr. Snellen BV, tevens bestuurslid van brancheorganisatie Babex, is het probleem dat een heleboel bedrijven het slopen ‘er maar een beetje bij doen.’ “De weinige georganiseerde bedrijven in onze branche hebben certificaten en werken serieus. Bij de vele bedrijven die af en toe een sloopklus aannemen, ligt dat anders. Zij kunnen ook onmogelijk op de hoogte zijn van alle regels.” Snellen vindt dat alleen gecertificeerde bedrijven sloopwerk zouden mogen doen.

 

Een ander probleem, zegt hij, is dat je vaak moet slopen om bij asbest te komen. “Dan ben je in overtreding, want volgens de wet moet eerst het asbest eruit. Maar het kan dikwijls gewoon niet anders.”

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

15 april 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN