Bron: www.bndestem.nl

 

Ginneken moet vooral een dorp blijven

 

gin markt

 

De Ginnekenmarkt.

Een van de aanbevelingen uit een bewonersadvies is om het karakteristieke

dorpspleintje op bepaalde momenten autovrij te maken.

(Foto: Kees Wittenbols – 2006)

 

 

BREDA - Het Ginneken moet het dorpse karakter behouden,

de Bourgondische en knusse sfeer.

 

 

Bouw daarom niet hoger dan vier verdiepingen en bouw vooral ook bereikbare huur- en koopwoningen voor een goede mix in de bevolking. Het zijn een paar conclusies uit het bewonersadvies Ginneken 2020. Het bureau B-in Motion heeft een enquête gehouden onder 248 Ginnekenaren, 145 bewoners zijn de afgelopen maanden in groepjes de straat opgegaan om hun eigen wijk te beleven. Het bewonersadvies wordt samen met het advies van een klankbordgroep verwerkt in een nota van uitgangspunten. In het voorjaar zullen burgemeester en wethouders aanbevelingen verwerken in het bestemmingsplan Ginneken 2020. Het is een nieuwe strategie voor wijk-bestemmingsplannen, de gemeente die bewoners eerst een verkenning laat maken. Het Ginneken is daar, na een burgerinitiatief van Stichting Leefbaar Ginneken, het eerste voorbeeld van. Secretaris Jeroen Leemans vindt de bouwhoogte belangrijk, maar roept Ginnekenaren ook op met elkaar, in een straat of buurtcomité, de wijk mooi te maken en te houden. “De gemeente kan het niet alleen, het is ook een zaak van de mensen zelf.”

 

 

 

image007

 

Zicht vanaf het Vrijlandbruggetje richting Duivelsbruglaan

(Foto: Kees Wittenbols – september 2006)

 

 

Het Ginneken heeft met de nieuwbouw van Marckhoek, Villa Beukenhof en bouwplannen aan de Vogelenzanglaan en de Viandenlaan hete hangijzers. In de toekomst willen bewoners eerder bij nieuwbouw betrokken worden. Bewoners in de Strijenlaan en Franklin Rooseveltlaan bijvoorbeeld, storen zich aan gebrek aan contact met de gemeente. Met een ‘early call’ willen bewoners elkaar in een vroeg stadium waarschuwen over bouwplannen. Eventueel met een lobbyist per locatie. Gevreesd wordt dat het Ginneken zal verstikken als iedere open plek wordt ingevuld. Zo zijn er grote zorgen over het terrein van tuinder Van der Zwaard, tussen de Cartier van Disselstraat en de Burgemeester Pastoorsstraat. Wie gaat het kopen? Komt er een woonkolos? Er blijft te weinig ruimte over voor speelplekken, uitlaatplaatsen en parkeren, alles wordt volgebouwd. De ouderwetse sfeer van linksaf de school, rechts het café en daar tussen de kerk dreigt te verdwijnen, vrezen vooral oudere Ginnekenaren. Verkeer en nieuwbouw zijn bedreigingen voor rust en veiligheid. Wat betekent het dorpse karakter? 23 procent noemt de gezelligheid van het Ginneken, 34 procent ook het gevoel van een dorp in de stad.

 

 

 

image043

 

Zicht in de Duivelsbruglaan

(Foto: Kees Wittenbols – 1 september 2008)

 

 

Belangrijkste verkeersknelpunt (volgens 24 procent) is het drukke Valkeniersplein. Maar ook het onoverzichtelijke kruispunt Cartier van Disselstraat-Baronielaan, de doorgaansroute in het Ginneken, wordt vaak genoemd. Als oplossing wordt een éénrichtingsverkeer voorgesteld in de Chopinstraat. Ook de doorgaansroute Werfstraat-Koningin Emmalaan zit niet lekker. Er worden suggesties gedaan voor langzamer rijden, drempels, bloembakken en woonerven. De Ginnekenmarkt zou een deel van de week autovrij kunnen zijn, of overdag dicht en 's avonds vrij, zoals dat in de Albert Cuijpstraat in Amsterdam gebeurt. Het Ginneken is een 30-km-zone, maar er wordt op veel plekken te hard gereden. De markantste plekken zijn Ginnekenmarkt, Markdal en Mastbos. Ook de speeltuin aan de Ploegstraat scoort goed.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Aanbevelingen bewoners

 

Ginneken niet verstedelijken, behoudt dorpskarakter.

 

Nieuwbouw mag niet hoger dan vier verdiepingen.

 

Open ruimtes in kaart brengen, Ginneken niet laten ‘verstikken.’

 

Bouw goedkopere woningen, passend in sfeer van Ginneken.

 

Vergrijzing: bouw bereikbare woningen voor ouderen.

 

Oproep voor debat over tackelen van verkeersproblemen.

 

Winkelbestand te eenzijdig, veel makelaars en boetiekjes.

 

Laat NHTV-studenten parkeerproblemen onderzoeken.

 

Kwaliteit groen verbeteren, open tuinendag voor de buurt.

 

Huidige aanbod van horeca behouden, niet uitbreiden.

 

Fietsen aanmoedigen, SUV’s ontmoedigen.

 

Maak van Schoolakkerplein echte ontmoetingsplek.

 

Saamhorigheid in wijk vergroten met meer buurtcomités.

 

Wandelboulevard aan Burgemeester Pastoorsstraat met aanlegsteiger.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Zie ook:

 

Rondje Mastbos in beeld

 

 

 

3 februari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count