Bron: http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/7781262/Grote-stad-wint-het-van-platteland.ece

 

Grote stad wint het van

het platteland

 

 

DowChemicalLogo

 

 

 

TERNEUZEN - De leegloop van plattelandsgebieden als Zeeuws-Vlaanderen is niet te stuiten. De grote steden, met voorop Amsterdam, zijn steeds meer in trek, met name bij hogeropgeleiden. Die tendens zet zich door, stelt het Centraal Planbureau in de onlangs gepubliceerde studie Stad en Land. De conclusie sluit aan bij een eerder onderzoek van de landelijke Rabobank naar krimpregio’s. Regio’s die met krimp te maken hebben, moeten dat accepteren en vervolgens actie ondernemen om de gevolgen - waardedaling van eigen woningen - te beperken. Dat kan door huizen gericht te slopen en minder, kwalitatief betere huizen terug te bouwen, stelde de Rabobank. De gemeente Sluis heeft inmiddels de eerste stappen op die weg gezet.

 

Het Centraal Planbureau (CPB) sluit zich bij de landelijke Rabobank aan. Voor heel Nederland hebben CPB-onderzoekers de verschillen in grondprijzen met elkaar vergeleken. De bouwgrondprijs ligt in Amsterdam op gemiddeld ruim 700 euro per vierkante meter en in Utrecht op een kleine 400 euro. De prijs van een vierkante meter grond met woonbestemming in Zeeuws-Vlaanderen is slechts 62 euro, stelt het CPB, wat lokale makelaars onwaarschijnlijk laag vinden. Zij houden het op 120 à 130 euro. De verschillen zijn hoe dan ook enorm en die zeggen volgens het CPB veel over de aantrekkelijkheid van regio’s. Stedelijke voorzieningen scoren hoger dan de rust van het platteland. Het CPB ziet een trendbreuk. “Velen dachten dertig jaar geleden dat het gedaan was met de stad, dat iedereen in een veilige, groene omgeving wilde wonen en dat de stad verpauperd zou achterblijven. De opkomst van de computer en ict-revolutie leken daar een schepje bovenop te doen. Niemand zou meer genoegen nemen met een kleine etagewoning, nu iedereen eenvoudig thuis kon werken. Een volksverhuizing naar Drenthe en Zeeland werd voorspeld.”

 

Steden bloeien anno 2010 echter “als nooit tevoren,” stelt het CPB. Hogeropgeleiden zoeken elkaar daar op. Het gemiddelde loonpeil ligt er ook fors hoger. Zeeuws-Vlaanderen steekt wat dat betreft overigens gunstig af bij de rest van Zeeland. Het loonpeil ligt er een paar procent hoger, dankzij Dow, aldus het CPB.

 

 

 

11 december 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN