Het VATICAAN laat weer eens

zijn ware gezicht zien

 

 

Saint_Peter%27s_Square_from_the_dome

 

 

Het Vaticaan heeft onlangs weer een grote groep Spanjaarden zalig verklaard,

de eerste stap naar de uiteindelijke ‘heiligverklaring.’

 

 

Het bleek te gaan om mensen die ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog aan de kant van de toenmalige Generaal Franco stonden. U kent die man nog wel, die dictator, bijgestaan door de Guarda Civil en die graag gebruik maakte van ondermeer de doodstraf door de “Garotte,” een toenmalige typisch Spaanse vorm van wurging, waarbij een stalen band langzaam maar zeker werd aangedraaid rond de veroordeelde zijn keel, zodat die uiteindelijk een pijnlijke verstikkingsdood stierf.

 

Waar oorlog wordt gevoerd gebeuren er aan beide kanten dingen die op zijn zachts gezegd laakbaar zijn, of de toets der menselijkheid zeker niet zullen kunnen doorstaan. Ook aan zogenaamde republikeinse zijde zijn er dingen gebeurd die ronduit schaamteloos te noemen zijn. Geen mens is perfect, zeker niet volmaakt en in tijd van oorlog kan een mens komen tot wat men dan noemt moedige daden, maar om dit dan te stellen in een zogenaamd “Goddelijk licht” is puur religieus bezig zijn. Dit dan nog afgezien van de zijde van Franco, die toch zondermeer het FASCISME voorstond en een bondgenoot was van dat andere frisse figuur, die ‘kwastenbederver’ uit Oostenrijk.

 

Het hoofd van de hedendaagse Rooms-katholieke kerk laat zich dus lenen voor een keuze waar de geschiedenis reeds over geoordeeld heeft als zijnde: ‘toch wel erg bruin.’ Een duidelijker keus hadden ze niet kunnen maken. Overigens een klein nadenkertje wil ik u niet onthouden. Velen weten absoluut niet wat het woord, het begrip: ‘Vaticaan’ betekent. De meeste mensen zullen zeggen, ja, dat is een kleine heuvel ten westen van het oude Rome, nu een kleine onafhankelijke kerkstaat waar de paus resideert. En dat klopt, helemaal waar. Maar elke naam, ook een geografische naam heeft een betekenis en die betekenis is er niet voor niets. Een prachtige studie op zich, het openbaart veel!

 

Vaticaan is een samenvoeging van twee woorden: Het werkwoord “Vatis” wat je mag vertalen met aanbidden of vergoddelijken en het zelfstandig naamwoord: “Can” wat slang of serpent betekent. Een goede vertaling is dan aldus: “De slang die als een god aanbeden wordt.” Het is maar dat u het weet! Door een Pontifex Maximus van een dergelijk oord (Vaticaan) wil ik mij liever niet zalig noch heilig laten verklaren.

 

 

Silvia Videler.

 

29 oktober 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN