Het IQ van kinderen

 

 

http://virulentwordofmouse.files.wordpress.com/2009/10/albert-einstein.jpg

 

Albert Einstein

 

 

Het IQ van kinderen is meetbaar in een cijfertje uit te drukken. Het gemiddelde IQ ligt op 100 en dit heeft ongeveer 84% van de mensen. Een IQ tussen de 90-110 is normaal, waarbij wel moet worden opgemerkt dat een kind met een IQ van 110 een vlotte leerling zal zijn. Een leerling met een IQ van 80 en 70 zal erg veel moeite hebben met de stof en kinderen met een nog lager IQ zullen naar het speciaal onderwijs moeten. Het merkwaardige feit doet zich voor dat iedereen ervan overtuigd is dat kinderen met een IQ 40 punten lager dan gemiddeld speciale hulp nodig hebben, maar kinderen met een IQ 40 punten hoger dan gemiddeld die komen er wel en daar is geen speciale hulp voor nodig. Een kind met een IQ van 120 is zeker in staat een universitaire studie te volbrengen. Een kind met een IQ van 132 is zeker hoogbegaafd. De geijkte testen gaan tot een IQ van 152. Daarboven zijn er geen betrouwbaar geijkte testen meer en dan wordt er gezegd: “Hij of zij heeft een IQ van 152+.” Dit zijn briljante genieën.

 

Tabel IQ-waarden:

 

90-110 gemiddeld

110-120 boven gemiddeld

120-130 begaafd

130-150 hoogbegaafd

>150 zeer hoogbegaafd

 

 

Een vrij grote afwijking van het gemiddelde naar boven kan aanleiding geven tot veel stoornissen. Heel begaafde mensen te midden van normale mensen moeten zich steeds maar aanpassen. De maatschappij past zich niet aan hen aan. Hoogbegaafde kinderen kunnen dan ook gaan denken dat ze gek zijn, aangezien de meerderheid de norm bepaald. Het kind krijgt het idee dat het anders is want het kan niet mee met de massa, terwijl het juist het meest meetbare talent heeft. Ze kunnen gedragsstoornissen krijgen en zijn in het algemeen vrij ongelukkig. Ongeveer 84% van de hoogbegaafde kinderen is redelijk gelukkig en geeft de ouders geen problemen. Zij hebben ook sociale vaardigheden en over het algemeen komen deze kinderen er wel. De andere 16% daarentegen van de ongeveer 80.000 hoogbegaafde kinderen die op de scholen rondlopen hebben hulp nodig.

 

Zoals al eerder gezegd kan een hoog IQ aanleiding geven tot veel stoornissen. Het kind gaat zich aanpassen om vrienden te krijgen. Er zijn er zelfs bij die proberen om vrienden te kopen. Het kind wordt recalcitrant. Door zijn of haar gedrag wordt het kind vaak naar speciale scholen gestuurd zoals LOM of ZMOK. Ze zijn een minderheid zonder weerwoord. Ze kunnen vaak geen gelijkgestemde vinden. Het gevolg daarvan is eenzaamheid. Een hoogbegaafd kind kijkt net zo aan tegen een gemiddeld mens als een gemiddeld mens aankijkt tegen een zwakbegaafde. Een hoogbegaafd kind vindt de wereld raar. Steeds wordt er tegen ze gezegd: “Pas je aan.” Maar wat als ze dat niet willen? De noodzaak om zich te leren aanpassen zien ze wel in, maar ze vinden het niet eerlijk. Hoogbegaafden zijn vaak zeer gevoelig en bezitten een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze kunnen wel begrijpen dat de meeste zich niet aan hun niveau kunnen aanpassen, maar dat zij zich wel aan het niveau van de gemiddelde mens kunnen aanpassen. Emotioneel blijven ze het oneerlijk vinden dat zij zich steeds moeten aanpassen en de maatschappij niet.

 

 

Lees ook:

 

http://www.leonardostichting.nl/

 

 

 

16 maart 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN