Bron: www.bndestem.nl

 

Het effect van staalslakken

is nooit onderzocht

 

 

http://www.wavy.nl/01/Hoogoven_LD%20staalslakkenjpg.jpg

 

LD-staalslakken

 

 

MIDDELBURG - De hele Zeeuwse Delta ligt er vol mee, maar er is nog nooit in de praktijk onderzocht wat het effect is van staalslakken op de onderwaternatuur. Toch gebruikt Rijkswaterstaat de slakken voor de versterking van dijkvakken bij de Oosterschelde.

 

“De dijken waren niet stabiel, dus zijn we aan de gang gegaan,” zei Daniël de Kramer van Rijkswaterstaat gisteren tijdens een informatiemiddag. Die middag werd gehouden naar aanleiding van de protesten tegen de stort van staalslakken van natuurbeschermers en vissers. Zij zijn bang dat het onderwaterleven blijvend wordt aangetast. Rijkswaterstaat kan die zorg niet wegnemen door de laag staalslakken op een aantal stukken te bedekken met natuursteen. Rijkswaterstaat wees erop dat de vervuiling die - voor zover bekend - ontstaat voldoet aan de geldende normen. En voor een Nationaal Park als de Oosterschelde gelden geen strengere eisen dan voor andere gebieden. Daarom is de vergunning ook verleend, zei een ambtenaar van de provincie Zeeland, die de vergunning afgaf. “Het gaat erom dat de onderwaternatuur in Nederland beschermd zou moeten zijn,” zei een medewerker van de gemeente Schouwen-Duiveland. “De vergunning is beoordeeld op basis van huidige wetgeving. En die is misschien wel niet toereikend.”

 

 

 

 

28 januari 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN