Bron: www.bndestem.nl

 

Het is hoog tijd om het

 Monumentenbeleid op te frissen

 

 

OUDENBOSCH - Het is hoog tijd om het monumentenbeleid op te frissen,

vindt de gemeente Halderberge.

 

Waarom?

 

Welnu, de huidige nota over het monumentenbeleid, met de titel

Een toekomst voor het verleden, is al weer tien jaar oud.

 

 

Het lijkt een beetje tegenstrijdig: een nota die veroudert, terwijl het juist om erfgoed gaat. Een monument dat tien jaar geleden een monument was, is dat nu toch ook? “Nou,” zegt Cees Koenraadt, secretaris van heemkundekring Broeder Christofoor. “Mijn ervaring is dat dit niet altijd zo is. Neem het pand Markt 68, waar in 1994 een opening is gemaakt – ik noem het een aanslag – om toegang te krijgen tot hotel Tivoli. Dat was tegen alle adviezen van monumentenzorg en andere instanties in. Nu wordt het pand misschien gesloopt.” Markt 68, ooit een monumentaal herenhuis, maakte deel uit van het complex van de broeders van Saint Louis en is sinds 1971 een rijksmonument. Is het inmiddels gereduceerd tot poortgebouw, nu dreigt het plat te gaan om een Italiaans aandoend plein voor Tivoli te maken. Of wordt het monument misschien toch gerenoveerd?

 

 

image015

 

Sint Bernaertsstraat 10 – Oudenbosch

(Foto: Kees Wittenbols – maart 2007)

 

 

Deze slepende kwestie staat los van het voornemen van Halderberge om een nieuwe monumentennota te maken, zegt woordvoerder Marcel Deelen, die gisteren niet veel meer erover kon prijsgeven. Is Koenraadt een voorstander van het actualiseren van het monumentenbeleid, CDA-raadslid Kees Rommens is dat ook. Vijf jaar geleden trok hij al aan de bel over problemen waar bewoners van monumenten tegenaan liepen. “Wie een carport bij zijn huis wil bouwen, hoeft dat alleen te melden, maar wie in een monumentaal pand woont, moet voor elke kleine aanpassing een vergunning aanvragen en leges betalen.” De procedure is stroef en kost veel geld. Bovendien willen sommige bewoners van de gemeentelijke monumentenlijst af. “Soms staat hun huis op die lijst, omdat alleen de goot monumentale waarde heeft,” zegt hij. “Ook is er een subsidiepot, maar die is summier gevuld.” Hij hoopt op minder ‘knellende regels.’

 

 

Zie ook:

 

Oudenbosch in beeld

 

 

28 februari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count