Bron: www.bndestem.nl

 

“Het kost moeite om die 7,7 te evenaren”

 

 

ETTEN-LEUR - Het zal moeite kosten om dat hoge rapportcijfer van 7,7 uit 2005 te evenaren,

beseft burgemeester Heleen van Rijnbach.

 

 

image001

 

Lambertuskerk – Etten

(Foto: Kees Wittenbols – januari 2007)

 

 

Toch is ze niet bang voor de uitslag van de ophanden zijnde burgerpeiling. “Ergernissen zul je immers altijd blijven houden.” 6600 Etten-Leurenaren krijgen binnenkort een vragenlijst toegestuurd. Net zoals in 2005 mogen ze hun mening geven over de openbare ruimte en over het vrijwilligerswerk. De resultaten worden mede gebruikt bij het bepalen van het beleid van de gemeente. In 2005 waren de burgers over het algemeen genomen dik tevreden over hun gemeente. Maar er waren natuurlijk ook minpunten. Zo ergerden nogal wat inwoners zich aan hardrijders, aan parkeeroverlast en natuurlijk aan de onvermijdelijke hondenpoep en losliggende tegels. En dat zal nu niet anders zijn, verwacht de burgemeester. “Mensen zullen zich altijd wel ergens aan ergeren.” Het tweede onderdeel van de burgerpeil is het vrijwilligerswerk. In 2005 deed één op de drie Etten-Leurenaren vrijwilligerswerk. Of dat er meer zijn geworden, zal de nieuwe peiling uitwijzen.

 

 

 

image045

 

Sint Petruskerk – Leur

(Foto: Kees Wittenbols – januari 2007)

 

 

De burgerpeiling vormt onderdeel van de burgerparticipatie. De gemeenteraad geeft daar in het programma-akkoord 2006-2010 prioriteit aan. De gemeente vindt het belangrijk dat de burger betrokken wordt bij het reilen en zeilen in zijn of haar gemeente. De burgerpeiling is één van de instrumenten daarbij. Op die manier krijgt de gemeente een goed inzicht in de diverse zienswijzen en verwachtingen.

 

 

Zie ook: Etten in beeld

Zie ook: Leur in beeld

 

 

1 november 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN