Bron: BN-DeStem

 

Herfst, het seizoen

van kleur en van overdaad

 

 

bospad

 

Wandelen in stemmige herfstkleuren.

 

 

Door het uitblijven van lage temperaturen en

razende stormen dragen veel bomen nog blad.

 

 

Als de zon schijnt, fladdert er nog een enkele dagpauwoog. Er zijn al veel stemmige herfstkleuren. Rood, geel, bruin en alle denkbare tinten groen. Herfst is het seizoen van kleur en van overdaad. De bodem ligt bezaaid met donkerbruine, glanzende kastanjes, rode rozenbottels en beukennootjes. De trossen rode bessen van de lijsterbes flonkeren in het zonlicht, net als de in takken gedrapeerde spinnenwebben. Herfst is ook het seizoen van bladeren en eikels zoeken in het stadspark, voor de ‘herfsttafel’ bij de kinderen op school. Tijdens al dat struinen is er ook volop aandacht voor paddenstoelen. De oneindige vormen en kleuren geven iedere keer weer stof tot praten. Tijdens een wandeling zie je bijvoorbeeld de inktzwam. Deze over het algemeen vuilwit gekleurde soort is namelijk niet zo kieskeurig. De ene keer staat hij op een verkeersplein in een druk winkelcentrum, in wegbermen of op dijktaluds, de andere keer groeien er inktzwammen op je composthoop in de tuin. Voor een gladgeschoren gazon deinst de inktzwam evenmin terug. Soms is er sprake van een onverwoestbare veerkracht. Inktzwammen puilen dan uit de scheuren in het asfalt.

 

Van oudsher zijn paddenstoelen en zwammen in verband gebracht met heksen, demonen en ander onheil. Bij het horen van sommige namen zoals heksenboleet, elfenbankje, braakrussula, heksenkring, tolzwam en vliegenzwam is zoiets wel te verklaren. De hoed van de vliegenzwam, die soms 20 centimeter breed kan worden, is schitterend helderrood. De witte plaatjes raken net de holle steel, die onderaan gelig verkleurd is. De vliegenzwam, bij iedereen bekend vanwege zijn opvallende kleur, groeit onder sparren, berken en soms onder dennen. Veel soorten paddenstoelen zijn gebaat bij dood hout, bij afbraak. Daarom steken natuurbeschermingsinstanties veel tijd en energie in voorlichtingscampagnes, waarbij het achterlaten van dood hout in de door hen beheerde bos- en natuurgebieden, centraal staat. Een bos zonder dood hout is eigenlijk geen bos. Paddenstoelen missen chlorofyl (bladgroen). Bladgroen stelt hogere planten in staat om onder invloed van het zonlicht, uit anorganische stoffen die in de lucht en bodem aanwezig zijn, organische verbindingen te maken en deze voor de voeding te gebruiken. Ze zijn daarbij aangewezen op ander organisch materiaal, dood of levend. Zonder dit proces zouden bijvoorbeeld de afgevallen bladeren in onze bossen nooit kunnen verrotten en zou er een berg ontstaan die qua hoogte de boomtoppen overtreft. Paddenstoelen vervullen dus een onmisbare rol.

 

Parasitair levende soorten kunnen witrot veroorzaken. Bomen waarop honingzwammen of bundelzwammen groeien, zijn meestal ten dode opgeschreven. Dat betekent echter niet dat die soorten niet mooi zouden kunnen zijn. Integendeel. Van dichtbij is de schubbige bundelzwam, met een brede, geelachtige hoed en bruine, opstaande schubben prachtig getekend. De schubben op de lange, forse steel zijn kleiner. Deze soort groeit vaak in enorme bundels aan de voet van bomen, waarop hij als parasiet leeft. Op den duur legt de boom het loodje. Over de giftigheid van paddenstoelen gaan tot slot de wildste verhalen. Hun kleurenpracht met penseel of camera vastleggen kan echter zonder enige vorm van gevaar.

 

 

14 november 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN