logo (7)

 

“Het stinkt altijd in Dongen”

 

 

 

DONGEN - Het riekt in Dongen, ieder dag weer.

 

 

Dat blijkt uit een onderzoek dat op initiatief van het comité “Einde stankoverlast Trobas-Ecco NU” is gehouden. Zo’n twintig bewoners uit alle windrichtingen rond de fabrieken Ecco (leerlooierij) en Trobas (lijmfabriek) hielden van 12 mei tot 6 juli dit jaar iedere dag bij of ze overlast hadden van de bedrijven. Wat bleek? Iedere dag stinkt het.

 

Volgens René Roovers en Toon van Beek van het comité kunnen de gemeente en de provincie Noord-Brabant er niet meer omheen. “Er moet een einde komen aan de stankoverlast en snel. Mensen ergeren zich er dood aan en zijn het inmiddels meer dan beu. Ze klagen al jarenlang, maar lijken tegen een betonnen muur aan te lopen. Want er gebeurt niets.” Ook wijzen beide heren erop dat de fabrieken zich niet zouden houden aan hun milieuvergunningen. Die schrijven voor dat ze slechts twee procent van de tijd mogen stinken. “Ons onderzoek wijst uit dat ze die norm ver overschrijden,” aldus Van Beek. Het actiecomité gebruikt de resultaten van het onderzoek voor een bezwaarschrift dat wordt ingediend tegen een nieuwe milieuvergunning die Trobas heeft aangevraagd. Het bedrijf, dat lijm maakt van vleesresten die overblijven van huiden, wil flink reorganiseren en de productie behoorlijk opkrikken. Roovers en Van Beek vrezen dat hierdoor de stankoverlast alleen maar toeneemt.

 

De komende dagen worden formulieren onder Dongenaren verspreid waarin ze worden opgeroepen bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe vergunning. Dat kan tot 15 september. Ze hopen dat veel inwoners van die mogelijkheid gebruikmaken om een krachtig signaal richting de overheden te sturen. Op de wetenschappelijke waarde van het onderzoek valt het nodige af te dingen. Er is geen gerenommeerd bedrijf voor ingeschakeld. Desondanks vinden Roovers en Van Beek de uitkomsten ervan erg belangrijk. Ze zijn niet bang dat de provincie, die het bevoegde gezag is als het gaat om Trobas, het terzijde zal schuiven. Roovers: “Het is gebaseerd op de ervaringen van omwonenden. Daar kun je als bevoegd gezag niet omheen.”

 

 

 

Zie ook: Dongen in beeld

 

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

6 september 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count