image005

 

Het wordt steeds leuker

op de Strijbeekse heide

 

 

schapen

 

Kempische heideschapen zijn uitermate geschikt om heide te begrazen.

Ze eten namelijk berkjes en de vergraste stukken uit een heidegebied weg.

 

 

 

schapen-2

 

De herder en zijn bordercollies zorgen ervoor dat de schapen grazen waar ze moeten grazen.

 

STRIJBEEK - Wie een dezer dagen op de Strijbeekse heide gaat wandelen,

ontmoet zeker een schaapsherder met zijn kudde.

 

Hij is ingehuurd door Staatsbosbeheer.

 

 

Zes jaar geleden graasden de schapen voor het eerst sinds hele lange tijd op Strijbeek rond het Langven. Dat beviel zo goed dat het begrazingsgebied elk jaar groter werd. Dit jaar grazen de schapen ook bij het Rondven. Hier is enkele jaren geleden geplagd; de bovenlaag is weggehaald zodat oude, diep in de grond gelegen zaden de mogelijkheid kregen om te ontkiemen. Inmiddels beginnen ook de berkjes weer te groeien. Boswachter Anke Brans vertelt: “Zou je hier niets doen dan groeit hier weer bos maar dat willen we niet. De Strijbeekse heide moet een open heidegebied zijn. De schapen eten de berkjes en grazen de vergraste stukken weg. Kempische heideschapen zijn hiervoor uitermate geschikt.” Ze vervolgt: “Je kunt hier niet zomaar elk ras wegzetten. Het Kempische ras hoort van oorsprong thuis op hoge zandgronden zoals hier in Strijbeek, anders dan bijvoorbeeld het Texelse schaap dat niet alles zou eten.”

 

De herder bepaalt wat de schapen eten. Herder Dirk de Vries stuurt de kudde met drie bordercollies om hen precies daar te laten grazen waar het nodig is. Dit noemen ze drukbegrazing. “Door deze manier van natuurbeheer werken we heel precies naar het eindbeeld toe dat we voor ogen hebben,” legt Brans uit. “We willen hier terug van productiebos naar heide. Op de Strijbeekse heide wordt ook met koeien begraasd. De koeien en de schapen werken samen. Koeien hebben geen trek in oude graspollen. Doordat schapen de pollen afvreten, verjongen deze en zullen de koeien de pollen ook weer eten.”

 

 

image004 (2)

 

Strijbeekse Heide

 

 

Heide kan ook beheerd worden met machines. Dat is wel goedkoper maar ook rigoureus en leidt tot een saai beeld: “Structuur en de variatie verdwijnen. Alles wordt op dezelfde hoogte gemaaid. Met begrazing krijg je fraaie vegetatie. Dat trekt bijvoorbeeld bijzondere insecten en amfibieën aan. Het is ook aantrekkelijker voor het publiek.” De aanwezigheid van schapen en koeien op de heide vergt echter wel extra controles door boswachters. “Loslopende honden en paarden gaan niet samen met de koeien en de schapen,” zegt boswachter Marcel Douma. “Overtreders krijgen een bekeuring.” Mensen van goede wil zijn echter van harte welkom om de schapen te bekijken. “Kinderen vinden dat natuurlijk prachtig. Woensdagmiddag ben ik om drie uur bij de parkeerplaats aan de Strijbeekseweg/Ericaweg. Kinderen en hun (groot)ouders kunnen dan met mij op bezoek bij de herder en zijn schapen en krijgen uitleg.” De boswachter verzorgt woensdag 2 juli om 15.00 een wandeling met bezoek aan de herder met schaapskudde, gratis voor kinderen tot 12 jaar, 2 euro pp voor volwassenen. Aanmelden is wenselijk (06-53249607). Verzamelen en vertrek bij het infopaneel op de parkeerplaats Strijbeekseweg/Ericaweg.

 

 

Schaapskudde:

 

De schapen blijven nog tot en met de eerste week van juli en komen eind september een aantal weken terug.

 

De kudde op de Strijbeekse heide is van Stijn Hilgers uit Goirle en bestaat uit 276 Kempische heideschapen; 193 ooien en 83 lammeren.

 

Hilgers hoedt de schapen samen met herder Dirk de Vries.

 

De Strijbeekse heide is 200 ha groot, ongeveer de helft is begroeid met bomen.

 

De heide beslaat nu bijna 40 ha. De schapen begrazen daar ongeveer de helft van.

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

27 juni 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN