Bron: BN-DeStem

 

Hoe los je een burenruzie op?

 

“Begrip kweken om een einde te maken aan slepende ruzies”

 

 

ruzie-1

 

Lawaai is de belangrijkste oorzaak van verstoorde verhoudingen tussen buren.

 

 

ROOSENDAAL - Burenruzies eindigen maar al te vaak met

politieoptreden, gerechtelijke uitspraken of huisuitzettingen.

 

Kleine ergernissen over een vaak en luid blaffende hond van de buurman, stank door een niet afgedekte hoop rotzooi in de tuin, of door een zonder overleg geplaatste schutting kunnen uitgroeien tot scheldpartijen en juridische conflicten. Sinds april 2008 kent Roosendaal het project buurtbemiddeling, dat vrijwilligers inzet om ruziënde buren nader tot elkaar te brengen. Met succes, zo tonen de cijfers aan. Succes dat niet alleen afstraalt op de voorheen boze buren, maar ook op de medewerkers van het project, die al bij de nodige conflicten succesvol hebben bemiddeld. Gerda van Son is zo’n bemiddelaar. Zij besloot zich vorig jaar aan te melden voor het project. Zij volgde de speciale vrijwilligersopleiding en heeft inmiddels al enkele malen met succes haar rol als beslechter van geschillen vervuld. Ze legt uit hoe dat in zijn werk gaat. “We krijgen een aanvraag tot bemiddeling, nadat bijvoorbeeld politie of woningcorporatie melding heeft gedaan van een conflict. We krijgen naam en telefoon van een van de betrokkenen en nemen dan contact op.”

 

Haar collega-bemiddelaar Walter Wamsteker schetst het vervolg: “Zodra we contact hebben, zeggen we dat we dit werk doen als vrijwilliger. Dat wekt vertrouwen. Vervolgens proberen we tot een afspraak te komen. Dat is stap één. We horen dan een van de partijen, waarbij die ervan op de hoogte is dat we ook de andere partij zullen horen.” Bij zo’n gesprek zijn altijd twee bemiddelaars aanwezig. Twee horen nu eenmaal méér dan één en je kunt elkaar aanvullen of corrigeren. Van Son: “Het kan zeer emotioneel zijn. Een klager stort zijn hart uit, zijn gekwetstheid kan boven komen. Vaak is er een blokkade, omdat hij met de buurman nooit vrijuit over de ergernissen heeft kunnen praten.” Dan volgt stap twee: het horen van de buren. Bemiddelaar Jacqueline Donkerbroek-Jonas heeft wel eens geïnformeerd wat een klager dacht dat zijn boze buur van het conflict zou vinden. “Hij zei dat hij niet dacht dat buurman voor rede vatbaar zou zijn. Maar toen we ons hadden voorgesteld en erbij hadden gezegd dat we speciaal opgeleide vrijwilligers zijn die uit zijn op een betere verstandhouding, bleek die buurman helemaal niet zo onwillig. Het is dan zaak de partijen ervan te overtuigen dat de tegenpartij niet op alle fronten onredelijk is.” Daarna volgt de cruciale stap drie: het bij elkaar brengen van de twee kemphanen. Wamsteker: “Dat gebeurt op neutraal terrein, bijvoorbeeld in een wijkhuis. Bij die gesprekken gaan we best wel de diepte in, we vragen welke richting zij voor ogen hebben om het conflict de wereld uit te helpen. Vaak zie je dat ze zelf mogelijke oplossingen aandragen. Vaak is het ook nuttig om met de door de partijen verstrekte achtergrondinformatie het hele probleem eens tegen het licht te houden. Door het anders te benaderen, werk je al naar een uitkomst toe. Wederzijds begrip vormt de basis voor oplossingsgericht denken.”

 

De laatste fase is dan in zicht: het maken van een afspraak die met een handdruk wordt bekrachtigd. Soms komt de afspraak op papier te staan. Maar soms is dat niet nodig, omdat de vijandigheden helemaal zijn verdwenen. Ruim vier weken na het bemiddelingsgesprek nemen de bemiddelaars nog eens contact op met de partijen om te horen hoe het ermee staat. In feite is daarmee het traject afgesloten. Anja Rijlaarsdam, coördinator van het project: “Soms moet je nog eens in actie komen, zoek je naar een betere oplossing, maar de praktijk leert dat de eerder aangedragen suggesties over het algemeen succesvol zijn.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Buurtbemiddeling lost ruzies op

 

 

ruzie-2

 

 

ROOSENDAAL - Buurtbemiddeling blijkt een succes. Het in april vorig jaar opgezette project om ruzies tussen buren op te lossen, heeft in meer dan tweederde van de gevallen geleid tot een betere verstandhouding tussen partijen die daarvoor in onmin leefden. Onafhankelijke vrijwilligers werpen zich op om buren die met elkaar in de clinch liggen te verzoenen. Ze krijgen daarvoor een speciale training. Aanvankelijk waren er tien bemiddelaars, na een tweede training zijn dat er nu al twintig.

 

Buurtbemiddeling is een initiatief van woningcorporatie Aramis AlleeWonen, de Stichting Integraal Welzijn, de gemeente Roosendaal en de politie. Anja Rijlaarsdam, coördinator van het project, spreekt van een succes. “Van de 58 zaken die we in de acht maanden van ons bestaan in 2008 hebben behandeld, zijn er zes nog niet helemaal afgewikkeld. Daar spelen nog problemen, waarvoor we een oplossing zoeken. Van de 52 resterende zaken, zijn er 34 naar tevredenheid van de voormalige ‘vijanden’ opgelost. Dat is een goede score, ook vergeleken met andere plaatsen.” Naar het zich laat aanzien, kan het aantal conflicten waarvoor bemiddeling wordt ingeroepen dit jaar uitgroeien tot 110.

 

De meeste conflicten ontstaan door geluidsoverlast. Rijlaarsdam: “Door honden, naaldhakken op parketvloeren, jengelende kinderen, muziek, maar ook krakende bedden. Op de tweede plaats komt pesten en bedreiging.” In sommige gevallen zijn buren al bij de rechtbank geweest om hun ruzie daar voor te leggen, maar zelfs dan blijkt buurtbemiddeling in sommige gevallen effectiever. De adressen van ruziënde buren krijgt buurtbemiddeling van de woningcorporatie of de politie. Dat geeft al aan dat het om serieuze conflicten gaat, die ernstiger zijn dan een eenmalige botsing. In de toekomst kunnen ook inwoners van de gemeente zelf om de - gratis - bemiddeling vragen, als ze de situatie waarin ze beland zijn niet meer de baas kunnen.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Beter een goede buur dan een verre vriend

 

 

image001

 

 

Buurtbemiddeling helpt, zo blijkt uit dit recente voorbeeld uit Roosendaal. Mevrouw en mijnheer Hendriks* klagen over het tuinonderhoud van hun buurman Leng.* Ook hebben ze last van stank en lawaai. De buren hebben nog nooit met elkaar gesproken, Leng is volgens Hendriks weinig thuis.

 

Mevrouw en mijnheer Hendriks wonen al tientallen jaren in hun huurhuis. Nu heeft de corporatie aan weerszijden van hen een huis verhuurd aan ongetrouwde mannen. Leng blijkt afkomstig uit Vietnam en spreekt gebrekkig Nederlands. Verontschuldigt zich voor de tuin. De stank komt door lekkages, die schimmel veroorzaken. Verder blijkt dat hij gescheiden is en een alcoholprobleem heeft. Tijdens het bemiddelingsgesprek vertelt mijnheer Leng dat hij veel problemen heeft en slecht grip op zijn leven krijgt. Mevrouw en mijnheer Hendriks tonen hier begrip voor. Er worden afspraken gemaakt, waarbij ook de corporatie zal worden betrokken in verband met de schimmelvorming. Met het volume van de muziek zal Leng rekening houden. Het tuinwerk kan hij niet aan. Hij wil naar een flat. Ze gaan handenschuddend en grappenmakend de deur uit.

 

Bij het nabellen zes weken later blijkt dat mijnheer Hendriks de tuin is gaan onderhouden. Hij had als gepensioneerde toch voldoende tijd. De verstandhouding is nu prima. Ook wordt Leng geholpen om weer grip te krijgen op zijn leven. *In verband met de privacy zijn de namen Hendriks en Leng gefingeerd.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

 

28 februari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN