Bron: www.bndestem.nl

 

Collectie is meteen hommage aan

broeder Christofoor

 

 

 

OUDENBOSCH - Tientallen jaren heeft een archeologische verzameling

van de Oudenbossche broeder Christofoor onder de trap van het

Natuurhistorisch en volkenkundig museum gestaan.

 

 

image031

 

Voormalig Raadhuis, tegenwoordig Zouavenmuseum, Markt 31 – Oudenbosch

(Foto: Kees Wittenbols – maart 2007)

 

 

Totdat museummedewerker en archeoloog Anne-Marie Visser zich er op stortte. Zeker tien jaar later is de collectie gistermiddag voor het eerst aan publiek getoond. “Gelukkig heeft de broeder zelf alles voortreffelijk geregistreerd via een kaartensysteem en lijsten. Ook maakte hij tekeningen van de vondsten,” zegt Visser. In grote vitrines is slechts een deel van de collectie te zien. De rest van de driehonderd stukken ligt in de ladenkasten onder het glas. Voor Visser is het een ode aan broeder Christofoor, naar wie ook de Oudenbossche heemkundekring is vernoemd. “We laten zien hoe de broeder er mee is omgegaan. Het was een bijzondere man.” Broeder Christofoor is de religieuze naam voor Theo van Langen die in 1893 in Amsterdam wordt geboren als eerste van elf kinderen, zijn vader is slager in de Jordaan. De lagere school wordt geleid door de broeders van Oudenbosch. Die kweken bij de kleine Theo interesse voor historie. In 1906 gaat hij met een paar klasgenoten naar het internaat van Saint Louis in Oudenbosch. Hij wordt er zelf broeder en onderwijzer. Als hij pas is afgestudeerd, mag de jonge broeder voor een studiereis naar Rome, wat zijn drang om zo veel mogelijk te weten te komen van de geschiedenis van de eigen congregatie, de Oudenbossche basiliek en het Pauselijk leger der zouaven alleen maar vergroot. Hij schrijft boeken en verzamelt tentoonstellingsmateriaal voor een heus zouavenmuseum. Dat wordt uiteindelijk gevestigd in het oude gemeentehuis in Oudenbosch. Hij maakt nog meer reizen en schrijft nog meer boeken, waarmee hij een grote bijdrage levert aan de geschiedschrijving van Oudenbosch.

 

 

 

image033

 

Bord (1) tegen de gevel

(Foto: Kees Wittenbols – maart 2007)

 

 

Zijn interesse voor archeologie wordt na 1950 aangewakkerd tijdens een reis naar Frankrijk, waar hij de geestelijke Abbé Breuil ontmoet. Die doet onderzoek naar prehistorische sporen van bewoning in grotten. Eenmaal terug in Nederland gaat de broeder daar op zoek naar overblijfselen uit de prehistorie. Al snel komt hij er achter dat hij in de omgeving van Oudenbosch weinig zal vinden. Bij Zundert en Rijsbergen heeft hij meer succes. Zijn vondsten uit 1956 wijzen op een jachtkamp waar jachtgereedschap werd gemaakt en hersteld. Behalve ze te zoeken, vraagt en koopt hij archeologische vondsten. Zo zitten in zijn collectie werktuigen uit Limburg, Rome, Engeland en Frankrijk. Hij legt contacten met andere archeologen en wisselt vondsten, ervaring en kennis uit. Verzamelen wordt een passie. Het maakt hem nieuwsgierig en hij experimenteert met materialen, de broeder maakt werktuigen na om te voelen hoe de mensen daar vroeger mee gewerkt hebben. Tussendoor schrijft hij artikelen in het tijdschrift Brabants Heem. Na de aanschaf van vuistkeien uit Engeland en Frankrijk schrijft Christofoor deze ‘uiterst voordelig’ gekocht te hebben “wegens onbegrip van de antiquair. Elk stuk is voor liefhebbers vijftig à honderd gulden waard.”

 

 

 

image035

 

Bord (2) tegen de gevel

(Foto: Kees Wittenbols – maart 2007)

 

 

De archeologische periode van broeder Christofoor was intensief, maar relatief kort. Rond 1858 begint de gezondheid af te nemen, het geheugen laat hem in de steek. In 1965 gaat hij naar het bejaardenhuis van de broeders, drie jaar later krijgt hij een hersenbloeding, waarna hij snel overlijdt, op 75-jarige leeftijd. “Omdat deze man zo veel heeft betekend voor Oudenbosch, is deze tentoonstelling een hommage aan hem,” zegt Anne-Marie Visser, van wie bovenstaande informatie komt. De collectie is gistermiddag officieel onthuld door Louwe Kooijmans. “Goed dat dit geen kast vol stenen is. Met maquettes van nederzettingen en uitleg, laat je ook het tijdsbeeld zien,” complimenteert de docent archeologie van Visser.

 

 

 

Zie ook:

 

Oudenbosch in beeld

 

 

 

20 november 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count