Bron: www.bndestem.nl

 

Hoogbegaafdheid

 

“Ik heb geaccepteerd dat ik nu eenmaal heel slim ben”

 

 

ROOSENDAAL - Over hoogbegaafdheid doen allerlei verhalen de ronde.

 

 

Dat het prettig is, natuurlijk, maar tegelijkertijd soms ook een handicap. Een prettige handicap dus. En ook dat vooral kinderen met een extreem hoog IQ in een isolement kunnen raken. En dat dit weer kan leiden tot angsten en depressiviteit. Hoogbegaafde kinderen kunnen zich snel gaan vervelen, kunnen zich onbegrepen voelen en een terugtrekkend gedrag vertonen. Ook kunnen ze het middelpunt vormen van pesterijen. Zo. Tot zover wat (voor)oordelen over hoogbegaafdheid. Op het Gertrudiscollege, in de speciale klassen vwo-plus en vwo-digi, is van vervelende neveneffecten echter weinig te merken. De scholieren hebben uitdagingen genoeg door verrijkings- en extra lessen en ‘masterklassen.’ Ze zijn blij en trots op de inhoud van hun hersens. Het zij hen gegund.

 

Wat blijkt bovendien? Ze worden gescout als ware het extreme voetbaltalenten van een amateurvereniging. De hoogbegaafde ‘talenten’ van het Gertrudiscollege blijken al jong te worden begeerd door de universiteiten. Neem de zestienjarige Martijn uit Schijf. Hij volgt nu al een collegereeks op de TU van Eindhoven, “op golven van de wetenschap” genoemd en is door de universiteit van Leiden uitgenodigd voor een masterklas. Martijn heeft afgelopen jaar de tweede ronde van de wiskunde-olympiade bereikt. Hij heeft - voor de exacte kant - dan ook een uitzonderlijk hoog IQ van 154. “Maar voor taal zit ik maar op 123. Dat verschil is te groot, dus heb ik een dyslexie-verklaring gekregen.” Hij moet er zelf om grinniken. Aan zijn hoogbegaafdheid is Martijn inmiddels gewend. “Ik heb zelf geaccepteerd dat ik heel slim ben. Dat is nu eenmaal zo.” En hij weet ook al waarvoor hij zijn slimheid het liefst wil gebruiken. “Ik wil een studie werktuigbouwkunde gaan doen, weet alleen nog niet of dat aan de universiteit van Eindhoven of Delft zal zijn. En daarna wil ik attractie-ontwerper worden. Ik ben dol op pretparken. De Piranha is het mooiste. Die attractie heeft alles. Elke rit is weer anders. Bovendien is er interactie tussen de bootjes mogelijk.”

 

Neem bijvoorbeeld ook Mieke, uit Sprundel. Ze is twaalf en maakt deel uit van de 2vwo-digiklas. Mieke is hoogbegaafd. Dat heeft een test uitgewezen. Ze heeft een gemiddeld IQ van 135. “Ik was wel blij met dat resultaat. Maar ik loop er niet mee te koop, ik hou het liever voor me. M’n ouders niet, die zijn trots, die houden het niet voor zich.” Mieke, die in de klankbordgroep zit, weet al wat ze worden wil: civiel advocaat. Ook de vijftienjarige Mark uit Roosendaal loopt liever niet met zijn hoogbegaafdheid te koop. Op het vwo-plus volgt hij een extra ‘webklas.’ “Ik ben niet officieel getest. Ja, met een IQ-test op tv heb ik wel eens meegedaan, had ik iets van 136. Ik denk dat ik misschien wel hoogbegaafd ben, maar daar praat ik liever niet over. Want arrogantie, dat vind ik het ergste dat er is.”

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

“Je moet ze blijven prikkelen en uitdagen”

 

ROOSENDAAL - Het Gertrudiscollege in Roosendaal heeft inmiddels een goede reputatie opgebouwd op het gebied van de begeleiding van kinderen met een ‘ietsje meer verstand.’ Al in 1997 was er een informatiemarkt voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Inmiddels biedt het Roosendaalse college voor elk leerjaar vwo-plus en vwo-digiklassen aan. Toegankelijk voor leerlingen die van hun eigen basisschool een vwo-advies hebben gekregen, zo mogelijk in combinatie met een richtlijn Citotoets-score van 547 of hoger of een hoogbegaafdheidsrapport.

 

Hoe het begon? Mariëlla De Clercq, coördinator vwo-plus en docent Nederlands: “Een ouder nam eens contact op met de toenmalige directeur onderbouw, mevrouw Hoogstede. “Jullie doen van alles voor kinderen met leerproblemen, maar niks voor hoogbegaafde kinderen. En die hebben ook zo hun problemen.” Dat leidde tien jaar geleden tot de eerste vwo-plusklas.” En tot de constatering dat hoogbegaafde scholieren zo hun eigen begeleiding nodig hebben op grond van inderdaad mogelijke specifieke problemen. Yvonne Lommen, sectordirecteur onderbouw: “Ze zijn soms extreem jong voor het schooljaar, omdat ze klassen hebben overgeslagen. Dat vergt dus extra begeleiding. Bovendien hebben we binnen de begaafdengroep ook te maken met onderpresteerders en met faalangst.”

 

Op het gebied van extra onderwijs heeft de school de kinderen nogal wat te bieden. In de onderbouw bijvoorbeeld zijn dat meteen in de brugklas lessen op vwo-niveau, vakoverstijgende projecten, verrijkingslessen. Vanaf klas 2 Spaans en informatica, studie- en ook sociaal-emotionele begeleiding. Over dat laatste zegt Henny de Kruif, zorgcoördinator: “Een aantal heeft dergelijke begeleiding wel degelijk nodig. Al is dat niet per definitie het geval. Grootste probleem is dat sommigen zich niet begrepen voelen. Daarom is het contact met elkaar, het in de klas zitten met andere hoogbegaafde kinderen, zo belangrijk. Ze accepteren van elkaar dat ze soms afwijkende interesses hebben, waarin ze zich helemaal vastbijten. Zo hebben we iemand die bijvoorbeeld alles afweet van melkwegstelsels. En iemand die zich helemaal bezig houdt met archeologie. Die kinderen kunnen zich anders vaak onbegrepen voelen en als je niet uitkijkt in een isolement geraken. Ander probleem is inderdaad dat ze nog wel eens onderpresteren, omdat ze niet gewend zijn inspanningen te moeten leveren. Je moet ze dus blijven prikkelen en uitdagen.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Begaafdheidsprofielschool

 

Het Gertrudiscollege in Roosendaal is een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool. Daarmee is het de enige in de regio West-Brabant. Onlangs was er weer een goed bezochte informatie-avond over de rol van de school in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Momenteel is van veertien leerlingen op school hoogbegaafdheid vastgesteld. Hoogbegaafd is iemand met een IQ van boven de 130.

 

 

 

 

6 februari 2009

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN