logo (4)

 

Huisarts onderschat gevaar tekenbeet

 

 

hondenteek

 

Hondenteek

 

 

Insectendeskundige Willem Takken van de Wageningen Universiteit wond er twee jaar geleden geen doekjes om. Als de overheid niet veel meer gaat voorlichten over bescherming tegen tekenbeten, kan de ziekte van Lyme uitgroeien tot een nationale ramp. Daarmee zei de deskundige niets te veel, want het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldt met verschijnselen van Lyme neemt nog altijd toe.

 

 

In 2005 brachten 73.000 mensen na een tekenbeet een bezoek aan de dokter, in 17.000 gevallen luidde de diagnose Lyme. Tien jaar eerder waren er dat er nog maar zesduizend.

 

Lijden aan Lyme is bepaald geen sinecure. Als een dokter op tijd een antibioticakuur voorschrijft, is de ziekte meestal te genezen. Maar wie zonder het te weten geïnfecteerd is geraakt, kan blijvende klachten overhouden, zoals verlammingsverschijnselen en hart-, zenuw- en gewrichtsklachten. Verantwoordelijk voor de ziekte is de Borrelia-bacterie, die veel teken bij zich dragen. Door de hogere temperatuur en vochtigheid in Nederland is deze parasiet tegenwoordig hyperactief en besmet veel teken. Vorig jaar was er even sprake van een daling, maar nog steeds is Nederland in Europa een van de landen met het grootste aantal besmette teken. Alle hens aan dek dus. Vindt ook de overheid, die sinds een paar jaar de publieksvoorlichting over tekenbeten flink heeft opgeschroefd. Een teek, pak 'm beet, heet de jongste campagne, die deze week van start is gegaan. Bij de explosief groeiende Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (twee jaar geleden nog achthonderd leden, nu al twaalfhonderd) wordt de overheidsinzet met instemming begroet. Maar het is niet genoeg, vindt secretaris Petra Poppen, zelf lymepatiënte die door hevige zenuwpijnen in rug en nek jaren geleden arbeidsongeschikt raakte.

 

 

lyme-1

 

 

 

lyme-2

 

Enkele symptomen

 

 

"Je ziet dat het publiek zich steeds meer bewust wordt van de gevaren van een tekenbeet. Maar als mensen bij de huisarts komen, worden ze nog steeds niet altijd adequaat geholpen. We merken dat sommige huisartsen nog altijd onwetend zijn of de gevaren van een tekenbeet onderschatten. Het komt nog steeds voor dat een patiënt na een beet met klachten bij de huisarts komt en dan toch het advies krijgt 'nog maar even af te wachten.' "Terwijl snel ingrijpen juist zo belangrijk is," stelt Poppen. Rien Frankenhuis, voorzitter van de huisartsenkring West-Brabant, zegt zich niet in die beschuldiging te herkennen. "Ik denk dat de huisartsen heel goed op de hoogte zijn van de gevaren van tekenbeten. Er bestaan ook duidelijke richtlijnen voor de behandeling en voor zover ik kan nagaan, houden huisartsen zich daar ook aan." Wel geeft Frankenhuis, die het aantal patiënten met tekenbeten op zijn spreekuur de afgelopen jaren zag verdubbelen, toe dat het als huisarts niet altijd even gemakkelijk is om klachten die duiden op Lyme ook als zodanig te herkennen. "Bij patiënten die weten dat ze door een teek gebeten zijn en vervolgens klachten krijgen, is dat minder moeilijk. Maar er zijn ook patiënten die niet weten dat ze gebeten zijn en daarna klachten krijgen. Voor een arts is het dan niet altijd even makkelijk om die naar Lyme te herleiden."

 

Bovendien, zeggen andere medisch specialisten zoals microbioloog Miquel Ekkelenkamp van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, is er op het internet veel verkeerde informatie te vinden. Zo zouden mensen met vage vermoeidheidsklachten soms ten onrechte aan Lyme denken. Volgens Poppen is het hoog tijd dat sommige huisartsen in de spiegel kijken. "Ze herkennen de ziekte niet. En dat is heel erg, want de gevolgen voor de patiënt kunnen groot zijn: arbeidsongeschiktheid, bedlegerigheid. Dat moet veranderen. Voor de mensen zelf, maar ook omdat dit probleem steeds meer druk op de samenleving legt. Het aantal arbeidsongeschikten neemt toe en de kosten voor behandeling stijgen. Dat willen we toch niet?"

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

2 april 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN