www.vrijspreker.nl

 

Iedere democratie verandert in een dictatuur

 

 

In Nederland, het Westen, is bijna iedereen geïndoctrineerd

dat Democratie de ideale vorm van samenleving is.

 

churchill

 

Winston Churchill

 

 

Als je echter vraagt om een definitie, krijg je vaak heel vreemde (verkeerde) antwoorden. Af en toe iets naar analogie van Churchill, dat weliswaar de slechtste vorm is, maar dat er geen betere is. Een foutieve gedachte. Relatief vaak krijg je ook te horen dat je bij ons mag zeggen wat je wilt. Wat ook helemaal niet waar is. Soms zegt iemand dat Nederland een rechtsstaat is. Ook dat is niet waar, want de rechten van de minderheid moeten wijken voor de eisen van de meerderheid. Waar het op neer komt, is dat in een democratie datgene gebeurt waarvoor je in de Tweede Kamer 50 % + stemmen bij elkaar kunt ritselen. Het smoesje van rekening houden met de minderheid kunnen we beter meteen vergeten. Dat gebeurt nooit. In het begin van een democratie is vaak de overheid alleen maar om de rechten op leven, vrijheid en eigendom van ieder individu te beschermen. Een minimale staat. Dat daar besluiten genomen worden met meerderheid van stemmen, is begrijpelijk en eventueel te accepteren. Maar, “Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely” (Lord Acton). Al vlug komt er wel een politicus met iets ‘heel belangrijks.’ Bij voorbeeld dat ieder kind onderwijs moet krijgen, of dat iedereen geneeskundige hulp, of eten of onderdak moet hebben. Allemaal lofwaardige dingen waarmee die politici dan kans zien hun macht te vergroten als de staat voor die dingen gaat zorgen. En van daar uit gaat het verder.

 

We krijgen op die manier een ‘absolute democratie’ waarin de overheid zich met ALLES mag en gaat bemoeien en waar de politici hun kiezers van alles kunnen beloven en de kiezers dat maar al te leuk vinden. In plaats van te werken voor dingen die je wilt hebben, hoef je er alleen maar voor te stemmen! De overheid pikt het dan wel legaal van de producent/eigenaar af en geeft het aan je. Deze macht om zich met alles te bemoeien wordt al zeer snel ontdekt door mensen uit het bedrijfsleven. Die maken daar dan ook gretig gebruik van door met de politici allerlei dingen in hun voordeel te regelen. Vergunningen en voorschriften die hun eigen producten bevoordelen en importheffingen op dezelfde producten uit het buitenland zijn normale trucs. Om dan van subsidies nog maar niet spreken. De democratie wordt steeds meer corporatistisch. De macht van de centrale politici, de nomenclatura, wordt op die manier steeds groter. Zo groot dat ze (corrupt) hun eigen agenda hebben en dingen doen die zij zelf willen. Daarbij hun kiezers zoethoudend met beloftes en leugens. De dictatuur is ontstaan en wordt steeds machtiger en dreigender.

 

 

balkenende

 

Jan-Peter Balkenende

 

 

Een recent voorbeeld is te zien in de manier waarop een zekere Jan Peter Balkenende de soevereiniteit van Nederland uitholde met het verraad van Lissabon. Toen het volk de kans kreeg tegen de zin van Jan Peter NEE te zeggen tegen de EU-Grondwet, was hij gefrustreerd en ging ritselen met andere EU-opperhoofden. Ze maakten diezelfde grondwet onleesbaar, met dezelfde punten er in, deden er een andere kaft om en zonder het volk de kans te geven iets te zeggen, werd het ding door zijn trawanten geratificeerd. En het volk realiseert zich niet eens dat het onder een dictatuur leeft die alleen maar erger aan het worden is. Het ziet er inderdaad naar uit dat dit steeds erger wordt, totdat er voldoende mensen wakker worden en hun eigen persoonlijke vrijheid weer opeisen. Een verandering naar een morele samenleving zou dan kunnen gaan door de bevoegdheden van de overheid te beperken tot het oorspronkelijk uitgangspunt: de ‘bescherming’ van de burgers. Met alles wat met de ‘verzorging’ van de burgers te maken heeft, mag een overheid zich dan niet meer bemoeien. Dit kan alleen maar haalbaar zijn als veel meer mensen de moraliteit van een vrije samenleving begrijpen. Dat is ons belangrijkste punt om aan te werken.

 

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

10 augustus 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN