Bron: www.bndestem.nl

 

“Ik wil opvallen”

 

Turquoise te dominant...

 

 

 

 

BREDA - Ook de ietwat dooie en onderkomen hoek Van Coothplein

in de oksel van de Keizerstraat en de Vierwindenstraat

is onderdeel van de kwalitatief hoogwaardige binnenstad.

 

 

Dus gelden er strengere welstandsregels dan elders buiten de singels. Dat leert het ruim driehonderd pagina’s dikke boekwerk: Veranderende Welstand, waarin de gemeenteraad spelregels voor en eisen aan het uiterlijk van de stad heeft vastgelegd. Dat boek heeft kapster Heidi Mulder nooit gelezen. Turquoise liet ze de gevel van haar huurpandje op dat stukje Van Coothplein schilderen. “Het zag er allemaal wat grauw uit. Ik wilde dat mijn zaak er uit zou springen. Tja, dat kon de gemeente niet waarderen.” Vrij snel na de verfbeurt kreeg ze bezoek van een ambtenaar. Foute boel, in strijd met artikel 12 van de Woningwet: “Het uiterlijk van een bestaand bouwwerk (...) mag niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand (...).”

 

Die eisen en de redelijkheid ervan bepaalt de gemeente. En die zegt: “Van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand zal ingeval sprake zijn bij toepassing van felle of sterk contrasterende kleuren, waar daar geen redelijke aanleiding voor is.” De ambtenaar te velde heeft geoordeeld: “De aangebrachte kleur is zeer dominant in het karakteristieke en waardevolle straatbeeld van de omgeving Van Coothplein.” Kapsalon Haarfijn van Heidi Mulder zit drie jaar op de plek. Eromheen is sprake van enig verval. Dat ‘waardevolle straatbeeld’ valt zodoende momenteel wat tegen voor wie de aanpalende gevels in ogenschouw neemt. Mulder geeft overigens toe dat ze een tikje ondeugend heeft geopereerd. “Ik heb het gedaan zonder het te vragen. Maar het heeft wel gewerkt.” Degene die over de Vierwindenbrug de stad in rijdt, ziet inderdaad al snel de mediterraan ogende uitzondering in een somber gevelrijtje.

 

“Ik wil opvallen. Ik wil dat mijn pand goed gezien wordt. Dan loop je soms tegen droge regels aan. Ook uit de buurt was geklaagd, zei de ambtenaar.” Inmiddels, vertelt Mulder, heeft ze zo goed al een akkoord met diezelfde gemeente over iets in de sfeer van ‘bruin-zwart.’ Maar was Breda niet juist bezig met “ontregelen,” minder gedoe voor ondernemers? Klopt, maar zegt de woordvoerster: “Welstand in de historische binnenstad staat los van vermindering van de regeldruk.”

 

 

 

18 maart 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN