Bron: BN-DeStem

 

“Illegalen naar ziekenhuizen”

 

 

amphia

 

Bredase illegalen zonder identiteitspapieren - de zogenoemde ‘ongedocumenteerden

moeten net als iedereen in een ziekenhuis of (psychiatrische) kliniek

opgenomen kunnen worden.

 

 

Tot nu toe komen paspoortloze buitenlanders niet voor een dergelijke opname in aanmerking, maar dat gaat veranderen. Tenminste, als het aan de Stichting Steunpunt Ongedocumenteerden Breda (STOB) ligt. Begin volgende maand gaat het begin dit jaar opgerichte stichting daartoe actie voeren bij het Amphia Ziekenhuis, het Revalidatiecentrum en het GGZ (Hooghuys). Een eerste - nog onbeantwoorde - brief heeft het STOB inmiddels naar de Amphiadirectie verstuurd.

 

Dat melden STOB-bestuurders Cor Hammen en Jan Hopman. Zij verwijzen naar de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, waaruit blijkt dat iedereen die in Nederland verblijft, recht heeft op volwaardige gezondheidszorg, onderwijs, onderdak en (rechts)bijstand. “Bovendien zijn klinieken krachtens Nederlandse jurisprudentie verplicht tot opname ingeval van psychiatrische problemen,” weet STOB-voorzitter Hopman. “En geloof maar dat er sprake is van veel geestelijke nood in die kwetsbare groep van ongedocumenteerden. Wat dacht je bijvoorbeeld van vluchtelingen uit oorlogsgebieden of slachtoffers van mensenhandel en prostitutie.” Daarom zal de STOB de ziekenhuis- en kliniekdirecties binnenkort hun morele en juridische verplichting tot zorgverlening nadrukkelijk voorhouden, maar hen tevens op de mogelijkheid tot financiële afdekking wijzen. “Ziekenhuizen als het Amphia hebben een eigen budget Dubieuze debiteuren. Daaruit worden de gemaakte behandelingskosten van onverzekerden (patiënten zonder zorgverzekering) bekostigd. Via dat budget kunnen de behandelingskosten van ongedocumenteerden dus geformaliseerd worden.” De onafhankelijke, uit kerkelijke fondsen gesubsidieerde stichting heeft in de eerste acht maanden van haar bestaan al bereikt dat illegalen bij huisartsen, tandartsen en apotheken terecht kunnen en zo voor basisgezondheidszorg in aanmerking komen. Breda telt naar schatting zo'n duizend illegalen.

 

 

 

10 september 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN