Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/5146828/Een-op-tien-woont-in-probleemwijk.ece

 

In Breda woont

één op tien in probleemwijk

 

 

image001 - kopie

 

 

BREDA - Ruim elf procent van de Bredanaars woont in een wijk

waar de problemen met de leefbaarheid zich opstapelen.

 

 

Meer dan een op tien, dat is in verhouding tot de vijftig grootste gemeentes in Nederland “hoog.” Dat blijkt uit de “Atlas voor Gemeente” die vorige week is gepresenteerd. De onderzoekers hebben ontdekt dat sociaal-economische problemen vooral opduiken in Wisselaar en Biesdonk en dat conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen zich vooral voordoen in de Haagse Beemden.

 

Langdurige werkloosheid is vooral een probleem in delen van de Hoge Vucht, Brabantpark en Driesprong, terwijl een mix van werkloosheid en een niet in balans zijnde bevolkingssamenstelling vooral tot narigheid leidt in Fellenoord, Schorsmolen, Tuinzigt, Haagpoort en Heuvel. Overigens blijkt dat de leefbaarheid in de Heuvel tussen 1998 en 2006 wel is verbeterd. Het gevoel dat er iets mis is met de leefbaarheid, wordt gevoed door verschillende problemen. In sommige buurten is veel overlast waardoor een grotere onveiligheid wordt gevoeld. In andere wijken is het vooral de etnische achtergrond (Turks, Marokkaans, Antilliaans) van de bewoners die tot onderlinge onvrede leidt. Uit de “atlas” valt ook op te maken dat Breda in verhouding veel banen heeft, maar dat de groei onder het gemiddelde ligt.

 

Tegen de verwachting in is het aantal langdurig werklozen zelfs groot. Een goede reden kunnen de onderzoekers niet aandragen, maar er wordt gewezen op de relatief hoge filedruk op de snelwegen rond Breda. Ook zou de banengroei vooral plaats hebben gevonden op bedrijventerreinen net over de gemeentegrens. Ook al springen sommige wijken in negatieve zin in het oog, in zijn geheel is Breda goed leefbaar, constateren burgemeester en wethouders. “Enerzijds is het culinair en cultureel aanbod relatief beperkt, maar anderzijds heeft de stad een betrekkelijk gunstige arbeidsmarkt, een divers winkelaanbod, veel historie en een aantrekkelijke woonomgeving. Hierdoor is de stad aantrekkelijk voor hoogopgeleiden en voor mensen uit de middelste en hogere inkomensgroepen,” aldus het college.

 

 

 

22 juni 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN