Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/7905953/In-het-nieuwe-jaar-wordt-veel-anders.ece

 

In het nieuwe jaar

wordt er veel anders

 

 

 

breda logo

 

 

BREDA - Met het nieuwe jaar krijgt Breda te maken met een waslijst aan nieuwe regels,

 verordeningen en andere ingrijpende zaken.

 

 Zo gaan voor het eerst vijf stadsmariniers op pad, mogen winkels op alle zondagen open

 en gaat op 10 januari de nieuwe website van de gemeente de lucht in.

 

 

geld (7)

 

 

 Maar er is meer. Veel meer:

 

Parkeertarieven worden aangepast.

 Zo wordt parkeren op het Chasséveld en de Vlaszak voor een aantal abonnementhouders tot bijna vijftig procent duurder.

 

De openingstijden van de balies in het stadskantoor zijn gewijzigd.

 Voortaan kunnen burgers er op woensdag van 14.00 tot 20.00 uur terecht en kunnen afspraken worden gemaakt op alle werkdagen.

 

De BaanBonus wordt tijdelijk ingezet.

 Dat is een financiële prikkel die werkgevers stimuleert om werkloze jongeren aan te nemen.

 

De tarieven van de lijkbezorgingsrechten zijn verhoogd met 1,5 procent.

 

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt ook met 1,5 procent.

 Burgemeester en wethouders verwachten dat de ozb dit jaar 29.274.000 euro opbrengt.

 

Breda maakt voortaan deel uit van het West-Brabanthuis.

 Daarmee komt een einde aan diverse samenwerkingsverbanden, zoals het SES.

 

Er ligt een nieuwe re-integratieverordening Wet werk en bijstand.

Er worden geen loonkostensubsidies meer gegeven voor opstap- en vangnetbanen.

 

De BredaPas is versoberd.

 

De gemeentelijke bijdrage aan de collectieve ziektekostenverzekering voor minima gaat van 11,34 euro per verzekerde naar zes euro per maand.

 

De langdurigheidstoeslag gaat naar 250 euro.

 

Er komt niet langer een automatische bijdrage voor wie een beroep doet op schuldhulpverlening.

 

Er gaat minder geld naar bijdragen voor duurzame gebruiksgoederen en de kosten voor het inrichten van woningen.

 

Er is geen draagkrachtberekening meer bij het toekennen van bijzondere bijstand.

Voortaan is de absolute inkomensgrens 110 procent.

 

De nieuwe Bomenverordening is van kracht.

Een kapvergunning is alleen nog nodig voor bomen die op percelen groeien van meer dan 200 vierkante meter.

Waardevolle bomen vormen een uitzondering.

Een lijst van die bomen is in de maak.

 

 

breda diversen 005

 

Deze boom houdt het nog wel ’n tijdje vol

(Foto: Kees Wittenbols – 2 januari 2011)

 

 

En… voortaan een eigen bijdrage voor een scootmobiel.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

4 januari 2011

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN