image005

 

Inburgeren in de chaos

 

inburgeren

 

 

De Wet Inburgering is bedoeld om vreemdelingen een extra zetje in de rug te geven,

door hen met ‘zachte dwang’ de Nederlandse taal te laten leren.

 

 

Alleen al in 2007 wilden gemeenten 47.000 vreemdelingen naar

een inburgeringscursus helpen. Het werden er slechts 8.570.

 

Wat gemeenten en hoogleraren al vreesden, kwam uit. De wet blijkt onuitvoerbaar. Vreemdelingen zijn niet te traceren, hoeven helemaal niet op cursus of mochten simpelweg niet door gemeenten worden doorgestuurd naar een inburgeringscursus. Het gevolg: scholen bleven leeg en regionale opleidingscentra (roc's) zitten met een grote schadepost. Enkele roc's dreigen te stoppen met het aanbieden van inburgeringscursussen. Doordat veel minder kandidaten dan verwacht naar de cursussen komen, lijden roc's verlies. Scholen die hebben geïnvesteerd in docenten, lokalen en computers zouden ‘enkele tientallen miljoenen euro’ zijn misgelopen. Dat zegt Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad en vertegenwoordiger van de regionale opleidingscentra. Deze week heeft de Raad een overleg met gemeenten en minister Ella Vogelaar van Integratie om tot een oplossing te komen. De MBO Raad wil de in 2007 geleden schade, naar schatting bijna 40 miljoen euro, vergoed krijgen van het rijk. Hoogleraar Integratie Han Entzinger van de Erasmus Universiteit Rotterdam herkent de problemen met de inburgering. “Alles wat is opgebouwd in de jaren daarvoor is in een jaar tijd tenietgedaan. Het is zo jammer dat al die expertise straks weg is. En dat alleen omdat de politiek niet wilde luisteren,” zegt Entzinger. Hij stond aan de wieg van de eerste inburgeringswet die in 1998 werd ingevoerd. “Dat liep al niet lekker. Maar dit is helemaal een ramp.”

 

 

lijst-1

 

 

In 2007 werd de inburgeringswet aangescherpt. De toenmalige minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken wilde iedereen die van origine geen Nederlander was, verplicht een examen laten afleggen. Wie dat niet haalde zou een boete krijgen. Of de verblijfsstatus zou niet meer worden omgezet in een permanente status. De sancties zijn gehandhaafd, maar de oorspronkelijke doelgroep beperkt. Burgers van de Europese Unie en vreemdelingen die de Nederlandse nationaliteit hadden aangenomen, vallen niet meer onder de wet. Zij mogen vrijwillig inburgeren. Wat overbleef was een lijst van circa 300.000 namen van vreemdelingen die een buitenlandse geboorteplaats hadden. Het is die lijst, die gemeenten sinds 2007 in de problemen brengt. Want gemeenten dienen zelf alle personen op de lijst na te lopen en te controleren of zij onder de inburgeringsplicht vallen. “Inburgeraars bleken niet op dat adres te wonen, waren vertrokken naar een andere plaats of reageerden niet op een oproep,” zegt beleidsmedewerker Fedor Heida van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wanneer er wel contact plaatsvond, volgde de volgende hindernis: is iemand wel echt inburgeringsplichtig? “Wie bijvoorbeeld een opleiding in Nederland heeft gevolgd, hoeft geen examen meer af te leggen.”

 

Daarnaast golden er strikte regels voor het toekennen van een inburgeringscursus. Wie een inkomen had, hoe klein ook, mocht niet door een gemeente worden doorgestuurd naar een cursus. “Dit was in het kader van de zelfredzaamheid. Die mensen moesten zelf de cursus regelen. We moesten mensen wegsturen,” legt de VNG-medewerker uit. Het was ook een van de grootste bezwaren die hoogleraar Entzinger had tegen de wet. “Die kosten konden oplopen tot zesduizend euro per persoon. Waar moeten die mensen dat vandaan halen,” zegt hij. Samen met zeventien andere hoogleraren stuurde hij voorafgaand aan de invoering van de wet een brandbrief aan de Eerste Kamer. Tevergeefs. November vorig jaar paste minister Ella Vogelaar van Integratie de wet zelf al in allerijl aan op dit punt. Gemeenten kregen de mogelijkheid om iedereen een inburgeringscursus aan te bieden. De eigen bijdrage is verlaagd naar maximaal 270 euro per persoon. Een hele verbetering, oordeelt de VNG. Maar daarmee is de angel nog niet uit de wet, stellen beide partijen. Want wat als de scholen er echt mee stoppen en inburgeraars geen examen kunnen afleggen? “Daar willen we nog even niet aan denken,” stelt Heida. Volgens Entzinger komt over twee jaar de lakmoesproef. Dan eindigt namelijk de termijn waarbinnen de inburgeraars hun examen gehaald moeten hebben. “Wat gaat er dan gebeuren? Gaan we tienduizenden burgers beboeten omdat ze niet op cursus konden?”

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

1 juli 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN