Bron: www.bndestem.nl

 

Inspraak over helikopters

is voortaan mogelijk

 

 

ch47_chinook

 

Chinook CH-47

 

 

GILZE EN RIJEN - Omwonenden van de vliegbasis Gilze-Rijen die klachten hebben over de heli’s van de basis, kunnen zich voortaan rechtstreeks wenden tot de overheid. Burgemeester René Roep heeft daarover afgelopen vrijdag een akkoord bereikt op het provinciehuis in Den Bosch. Feitelijk betekent dat akkoord dat burgers kunnen inspreken bij de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Gilze-Rijen, afgekort COVM Gilze-Rijen. Dat is een orgaan dat Defensie adviseert over maatregelen die geluidhinder tegen moeten gaan.

 

De commissie COVM komt twee keer per jaar bij elkaar, ‘toevallig’ komende woensdag om half vijf in het gemeentehuis in Rijen. Aan de orde komen onder meer de geluidhinderrapportages over de tweede helft van afgelopen jaar en een gedachtewisseling over de intake en afhandeling van klachten. Tijdens de 100e verjaardag van het vliegveld afgelopen donderdag gaf burgemeester Roep al aan dat voor omwonenden het geluid van een helikopter anders is dan van een straaljager. Hij refereerde aan het zware materiaal dat rondvliegt en de klachten die dat oplevert. Hij riep op in gesprek te blijven met de mensen die het aangaat, waar dat kan maatregelen te nemen om de overlast te verminderen en gemaakte afspraken na te komen. Meer informatie over de vergadering van woensdag is terug te vinden op www.gilzerijen.nl onder “wijken en veiligheid.”

 

 

 

 

Zie ook:

 

Gilze in beeld

Rijen in beeld

Molenschot in beeld

Hulten in beeld

 

 

15 maart 2010

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel 1:

 

18 maart 2010

 

Omwonenden klagen over vliegbasis

 

 

RIJEN - Voor het eerst konden omwonenden van de vliegbasis gisteren inspreken bij het overleg van het COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis). Die mogelijkheid werd gistermiddag met twee handen aangegrepen. Maar liefst acht mensen deden hun zegje voor de commissie met daarin vertegenwoordigers van omliggende gemeenten, belangenorganisaties en ministeries van Defensie en VROM. De insprekers wilden vooral hun klacht over de geluidsoverlast kwijt.

 

Karel Gorisse woont bij de Grote Spie en heeft een paar vragen. “Waarom vliegen de helikopters het circuit niet op de vliegbasis zelf? Of laat de helikopters op de basis opstijgen en pas als ze hoger zijn buiten de basis vliegen.” Zo simpel ligt het volgens commodore Theo ten Haaf niet. “Als we circuit konden vliegen binnen de hekken van de vliegbasis, dan hadden wij dat natuurlijk allang gedaan. We kunnen het circuit wel wat meer naar het westen leggen, maar daar krijgen we dan een soortgelijk probleem. Ook daar wonen mensen.”

 

Vooral de bewoners van Nerhoven in Gilze en de wijk Grote Spie/Atalanta in Rijen hebben met geluidsoverlast te maken. De familie Vroegop die op Nerhoven woont heeft het aantal overvliegende helikopters de afgelopen twee maanden geturfd. 918 heli’s vlogen vlak over of langs de woning. “Van een leefbare situatie is geen sprake meer,” laat de familie per brief weten. Guido Geelen uit Tilburg benadrukt dat hij niks merkt van de verdeling van aanvliegpunten. “Het is één doffe ellende. Ik trek dit niet langer. Ik woon en werk op dezelfde locatie en verhuizen kan niet.” Bij het COVM vonden de omwonenden een luisterend oor. Een oplossing kon het overleg niet bieden. “We zijn een overlegorgaan,” zei de voorzitter geregeld. “Wij adviseren enkel.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel 2:

 

29 maart 2010

 

Schade door helikopters

 

 

Op de vliegbasis Gilze-Rijen is het afgelopen jaar veel bijgebouwd.

 De felrode gebouwen zijn nieuw.

 

RIJEN - Helikopters op vliegbasis Gilze-Rijen hebben vorig jaar voor een kleine twee ton schade aangericht aan woningen in de omgeving van de vliegbasis. In totaal heeft defensie vorig jaar 66 schadeclaims uitbetaald aan omwonenden. Dit aantal ligt slechts een fractie hoger dan het aantal in 2008 (zestig), toen de helikopters Gilze-Rijen nog niet als thuisbasis hadden. De schade wordt voornamelijk veroorzaakt door trillingen die de helikopters en gevechtsvliegtuigen met zich meebrengen. Daarnaast ondervinden boeren wel eens schade omdat het vee schrikt van een overvliegende helikopter. Een schade-expert bekijkt of omwonenden in aanmerking komen voor een vergoeding.

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel 3:

 

8 april 2010

 

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/6509647/Circuit-vliegbasis-mogelijk-verlegd.ece

 

Circuit vliegbasis mogelijk verlegd

 

 

RIJEN - Opnieuw neemt Defensie enkele maatregelen om de geluidsoverlast van vliegbasis Gilze-Rijen te beperken. De Luchtmacht bekijkt nu de mogelijkheden om een vliegcircuit te verleggen. Daarnaast verbetert Defensie de infrastructuur op de vliegbasis bij Deelen, zodat dit vliegveld vaker gebruikt kan worden voor oefeningen van Gilze-Rijen.

 

De twee maatregelen zijn ingegeven door klachten van omwonenden van de vliegbasis. “Wij proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken en te spreiden over de omgeving,” zegt woordvoerder Dick Hoeflaken. “Maar wij beseffen ook dat we het nooit helemaal kunnen voorkomen. We bekijken daarom de mogelijkheden om een vliegcircuit te verleggen. Maar dat is niet zo simpel. We kunnen dit niet van het ene op het andere moment veranderen.” Met name de twee hotspots Nerhoven in Gilze en Atalanta in Rijen zijn een zorgenkindje voor Defensie. “We proberen de overlast voor de omwonenden daar zoveel mogelijk te beperken, maar een pasklare oplossing hebben we voor deze gebieden nog niet voorhanden.” Vliegbasis Deelen kan wel enigszins verlichting bieden. “We gaan hier de faciliteiten verbeteren,” zegt Hoeflaken. “We asfalteren onder meer een baan en we realiseren een heuvel, waarop onze vliegers kunnen trainen om tegen een berg te landen. Als deze maatregelen zijn genomen, kunnen we vaker op Deelen oefenen.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN