logo

 

Inval in woning wordt simpeler

 

 

inval

 

 

Vrijdag 29 februari 2008 - BREDA - Als er een vermoeden is

 dat in een woning in Breda drugs wordt verhandeld,

 kan er binnenkort makkelijker worden ingegrepen.

 

Dat is één van de zaken die het college wil opnemen

 in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In mei beslist de gemeenteraad of die het ermee eens is.

 

 

Burgemeester Peter van der Velden legt uit: "Het is op dit moment mogelijk om zaken als cafés en koffieshops te sluiten als er drugs worden verhandeld. Die handel verplaatst zich daardoor nog wel eens naar woningen. Het is alleen tot nog toe uiterst moeilijk om op dergelijke gesloten plekken binnen te vallen en op te treden. We willen nu in de APV opnemen dat een verdenking genoeg is om zo'n plek te betreden."

 

In de APV worden ook strengere eisen gesteld aan smart-, grow-, head-, bel- en internetshops. Die moeten nu, als ze zich in een bepaald gebied in Breda willen vestigen, een vergunning aanvragen. "Die regel gaat gelden voor heel de gemeente," zegt Van der Velden. "Zo willen we tegen gaan dat de bedrijven zich net buiten het vergunningengebied vestigen. We houden het zo beter beheersbaar." Tot slot trekt Breda in de APV ook de koordjes aan rond de overlast die voetbalsupporters kunnen veroorzaken. Van der Velden: "We hadden al redelijk wat regels die de overlast inperkten. Daar komen er nog een paar bij."

 

Zo komt er stadion-omgevingsverbod voor mensen die zich keer op keer rond een wedstrijd misdragen. Zij mogen vier uur voor en vier uur na het voetbaltreffen niet bij het stadion komen. Verder wordt het voor de burgemeester mogelijk om groepen supporters die bijvoorbeeld in het centrum herrie schoppen, onmiddellijk de gemeente uit te zetten.

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

29 februari 2008

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN