Bron: http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6872219/Is-Dinteloord-booming-of-toch-niet.ece

 

Is Dinteloord booming of toch niet?

 

 

image008

 

Winkelcentrum Raadhuisplein – Dinteloord

(Foto: Kees Wittenbols – juni 2007)

 

 

Het Dinteloordse winkelhart bevindt zich aan het Raadhuisplein.

 Zorg ervoor dat winkels elkaar niet kapot concurreren, is de boodschap van Adrie de Bruijn

 van Winkeliersvereniging Dinteloord.

 

 

image050

 

Zicht in de Westerstraat – Dinteloord

(Foto: Kees Wittenbols – juni 2007)

 

 

De Dinteloordse Westerstraat ligt pal achter het echte winkelhart.

Huysmans Aannemersbedrijf ziet ruimte voor een tweede super in die straat.

 

 

DINTELOORD - Adrie de Bruijn, voorzitter van de Winkeliersvereniging Dinteloord, wordt er niet vrolijk van. Van de 300 extra woningen die de gemeente Steenbergen van de provincie mag bouwen vanwege de komst van het Agro Food Cluster (AFC) in de polder bij Dinteloord, gaan er 180 naar Dinteloord zelf en 120 naar Steenbergen, voor het project Buiten de Veste daar. De ‘huisjesverdeling’ staat in de net gepresenteerde Perspectiefnota 2010-2014, de eerste meerjarenbegroting van het nieuwe Steenbergse college van burgemeester en wethouders. En al beweert CDA-wethouder Cor van Geel dat die 180/120-constructie eigenlijk maar ‘nattevingerwerk’ is waar geen diepere gedachten aan ten grondslag liggen, De Bruijn ziet de bui voor toekomstig Dinteloord al hangen. “Ga uit van gemiddeld drie personen per woning. Dan komt de ‘AFC-klapper’ voor Dinteloord dus uit op 540 extra inwoners. Maar je moet ook de effecten van de dubbele vergrijzing in Dinteloord meewegen. En dan betekent het volgens mij dat Dinteloord er nauwelijks wat mee opschiet. Die 180 woningen zijn veel te weinig om de leefbaarheid op langere termijn te waarborgen,” schat De Bruijn in.

 

 

 

image019

 

De Oostvoorstraat – Dinteloord

(Foto: Kees Wittenbols – juni 2007)

 

 

Hij kan de gevolgen voor het winkelapparaat zó uittekenen. “Dat komt gegarandeerd steeds verder onder druk te staan. Het is nu al moeilijk. Begin juli sluit een drogisterij aan het Raadhuisplein de deuren. Weer een gat om te vullen. Dat zet de lobby voor een tweede supermarkt in Dinteloord toch in een ander daglicht,” verwijst De Bruijn naar de plannen van Huysmans Aannemersbedrijf om in de Westerstraat een tweede super te vestigen. Huysmans ziet daar brood in, juist vanwege de verwachte groei-impuls door de komst van grootschalige glastuinbouw en industrie bij de suikerfabriek. “Ik moet het allemaal nog zien. Laten we reëel zijn en niet het risico nemen dat winkels elkaar kapot gaan concurreren,” aldus De Bruijn. Directeur Noud Smulders van Woningstichting Dinteloord is het met De Bruijn eens dat Dinteloord zich niet op voorhand rijk moet rekenen door de kassenbouw. “Voormalig wethouder Wilma Baartmans zei vorig jaar dat Dinteloord booming is. Ontwikkelaars die zich in groten getale zouden melden om in Dinteloord aan de slag te gaan. Nou, ik praat geregeld met projectontwikkelaars. Belangstelling tonen is één, maar risicodragend mee willen participeren, is een heel ander verhaal,” weet Smulders, die overigens niet verrast is door de 180/120-verdeling. “Die is al eerder genoemd. Medio 2005 is al uitvoerig gediscussieerd over die 180 huizen voor Dinteloord.” Smulders wijst er bovendien op dat Dinteloord volgens de afspraken in de Woonvisie 2005-2015 nog eens 154 woningen mag bouwen. “Dat is de reguliere ontwikkeling. Die 180 komen daar bovenop.”

 

 

image031

 

Nederlands Hervormde Kerk (1693) – Dinteloord

(Foto: Kees Wittenbols – juni 2007)

 

 

Het totaal aantal nieuwbouwwoningen komt daarmee uit op 334. “Neem van mij aan dat het voor Dinteloord een hele zware opgave is om die 334 huizen überhaupt gevuld te krijgen,” verwijst Smulders naar de verwachte bevolkingskrimp in de Steenbergse contreien. Nog méér huizen bouwen omwille van de leefbaarheid zoals Adrie de Bruijn dat graag ziet, is volgens Smulders géén oplossing. Al deelt hij wel de grote zorgen van de winkeliersvoorzitter over de vergrijzingsgolf in Dinteloord: bijna de helft van de ruim 5600 inwoners is 55-plus. Bij de woningstichting staan nu al honderden ouderen op de wachtlijst. Daar wil Smulders ook graag voor bouwen. “Maar woningbouw is niet het enige antwoord op aantasting van leefbaarheid. Je moet er op alle mogelijke manieren voor zorgen dat een kern of gemeente aantrekkelijk is om te gaan wonen.” Ook de gemeente beseft dat het krimpscenario dwingt tot herbezinning op de toekomstige woningbouwproductie. Steenbergen houdt weliswaar voorlopig vast aan het streven om jaarlijks honderd woningen te bouwen, maar dat beleid moet nog dit jaar tegen het licht worden gehouden, zegt wethouder Van Geel. Ook regionaal moet daar verder over gebakkeleid worden. Waarbij Steenbergen het voordeel heeft dat het niet geteisterd wordt door rampen zoals Bergse Haven in Bergen op Zoom. “Ondanks de crisis loopt het redelijk goed,” aldus het college. Alle hens aan dek dus om het ook goed te houden.

 

 

 

 

 

Zie ook:

 

Dinteloord in beeld

 

 

22 juni 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count