Islamitische tolerantie?

 

 

Sommige lezers zullen zich wel eens afvragen of wij, de redactie en ondergetekende, nou wel zo terecht tekeer gaan tegen de, in hun ogen dan, de oprukkende islam. Want zo stellen onze opponenten, de meeste van hen zijn toch vreedzaam en willen alleen maar rust? O ja? We zullen eens een greep uit de koran doen en u laten zien wat de koran over ons te vertellen heeft. Dit lezen zij dagelijks! Reciteren zij, dagelijks! Jaar in, jaar uit.

 

Dit geloven zij! Wat dunkt u wat het voor impact heeft op de menselijke geest als men dit onderstaande leest, hoort, in onderwezen wordt, gelooft, reciteert, van buiten leert en het zelfs als God’s woord accepteert? Gelukkig is het niet God’s woord, maar het woord van ene Allah. Een der 360 afgoden die vereerd werd in Mekka alvorens Mohammed op de wereld verscheen. Ook bekend als de maangod, trouwens deze Allah had wel drie dochters! Ook zogenaamde godinnen!

 

Ter onderbouwing zijn hier 444 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera (het hoofdstuk), de tweede naar de verzen in de soera waar u desbetreffende tekst of frase in kunt vinden. Naast de cijfers staan de teksten zoals die in de koran staan. Veel leesplezier is wellicht iets te cynisch gezegd. Ik wens u veel inzicht en wijsheid toe. Sterkte!

 

 

2:6 Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet.

 

2:7 Allah straft de ongelovigen.

 

2:8 Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf.

 

2:10 Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. Allah zal hun straffen!

 

2:17 Een ongelovige gelooft niet omdat Allah hem verblindt.

 

2:39 Wie niet gelooft zal branden!

 

2:90 Wie twijfelt of Allah wel of niet bestaat wordt gefolterd.

 

2:61 Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat Allah wilde.

 

2:65 Allah noemt joden apen.

 

2:85 Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.

 

2:88 Ongelovigen zijn vervloekt.

 

2:89 Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt.

 

2:96 Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.

 

2:98 Allah is de vijand van iedereen die niet moslim is.

 

2:99 Ongelovigen zien geen tekenen van Allah omdat ze zijn wetten overtreden.

 

2:104 Ongelovigen worden gestraft.

 

2:114 Wie het verheerlijken van Allah tegenwerkt gaat naar de hel.

 

2:120 Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.

 

2:121 Niet-moslims zijn verliezers.

 

2:126 Niet gelovigen worden door Allah voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel.

 

2:130 Alleen dwazen wenden zich van het geloof af, want moslims hebben gelijk.

 

2:159 Iedereen die de tekenen van Allah niet wil zien wordt vervloekt.

 

2:161 Ongelovigen worden niet alleen door Allah, maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt.

 

2:162 Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn.

 

2:165 Iedereen die een voorwerpt aanbidt wordt gestraft door Allah.

 

2:171 Ongelovigen zijn doof, stom en blind.

 

2:175 Wie zich niet wil laten leiden door Allah zal lekker in de hel worden gegooid.

 

2:178 Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door Allah.

 

2:190 Doodt iedereen die tegen moslims strijdt. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, houdt dan ook op.

 

2:206 De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen en dat is lekker puh.

 

2:217 Een afvallige zal branden in de hel.

 

2:221 Huw geen anders- of ongelovigen. Je kunt beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.

 

2:254 Ongelovigen zijn onrechtvaardig.

 

2:257 Ongelovigen hebben duivels als vrienden.

 

2:264 Ongelovigen die schenken, doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door Allah gesteund.

 

3:10 Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.

 

3:12 Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.

 

3:21 Het is de plicht van de moslim om anders-gelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.

 

3:23 Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.

 

3:28 Wordt geen vrienden met ongelovigen, want zij zijn eng.

 

3:32 Allah vindt ongelovigen niet lief.

 

3:56 Allah straft ongelovigen, niet alleen na hun leven, maar ook tijdens hun leven!

 

3:73 Alleen moslims zijn te vertrouwen.

 

3:76 Allah houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.

 

3:85 Alle niet-moslims gaan naar de hel.

 

3:87 En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen.

 

3:91 Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen, ze zullen branden in de hel!

 

3:106 Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.

 

3:116 Allah doet ook alle kinderen en bezittingen van ongelovigen in de hel belanden.

 

3:118 Wordt geen vrienden met niet-moslims.

 

3:130 Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor Allah, want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.

 

3:149 Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen.

 

3:151 Maak ongelovigen bang.

 

3:176 Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen Allah toch niets doen. Integendeel. Allah gaat hen straffen!

 

3:177 Allah is niet bang voor de ongelovige, Allah zal de ongelovige straffen.

 

3:178 De reden waarom Allah ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is, omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.

 

3:181 Wie de macht van Allah onderschat, brandt in de hel.

 

3:183 Joden hebben tegen de zin van Allah profeten gedood.

 

3:187 Joden hebben het verbond met Allah verbroken omdat ze op gewin uit waren.

 

3:196 Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.

 

4:14 Wie Allah niet gehoorzaamt wordt gestraft.

 

4:18 Allah vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.

 

4:25 Wie wegens geldgebrek geen 'gewone' gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze gelovig is natuurlijk.

 

4:37 Wie zijn rijkdommen verbergt voor Allah zal gestraft worden. Ongelovigen ook.

 

4:38 Wie zijn geld aan zichzelf besteedt en niet in Allah, of het einde der tijden gelooft, wordt gestraft.

 

4:42 De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn.

 

4:46 Joden rukken de woorden van Allah uit hun verband en Allah heeft hen daarom vervloekt.

 

4:48 Wie iets of iemand gelijkstelt met Allah (bijvoorbeeld: Jezus = God) begaat een grote zonde.

 

4:50 Joden en Christenen verdraaien de waarheid over Allah, het zijn leugenaars en Allah heeft ze daarom vervloekt.

 

4:55 Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden, gaan naar de hel.

 

4:56 Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats, zodat ze voortdurend pijn zullen hebben.

 

4:60 Wie Mohammed niet als de boodschapper van Allah wil zien, is verleid door Satan.

 

4:63 Wend je af van degene die niet gelooft.

 

4:74 Wie vecht voor Allah vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor Allah zal worden beloond.

 

4:82 Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken, terwijl dat het bewijs is dat het van Allah afkomstig is! (in werkelijkheid barst de koran van de tegenstrijdigheden).

 

4:84 Strijdt voor de islam en Allah zal de macht der ongelovigen beperken.

 

4:89 Als een vriend eerst voor Allah wil werken, maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.

 

4:92 Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo erg.

 

4:101 Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.

 

4:102 Houd je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken.

 

4:104 Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.

 

4:115 Wie kritiek heeft op Mohammed’s autoriteit, zal in de hel worden gegooid.

 

4:119 Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping, maar belanden toch in de hel.

 

4:137 Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.

 

4:138 Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden.

 

4:139 Maak geen vrienden met ongelovigen. Allah is een betere keuze.

 

4:140 Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel.

 

4:141 Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, Allah rekent toch met ze af op de dag des oordeels.

 

4:144 Wordt geen vrienden van ongelovigen.

 

4:145 Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.

 

4:150 Wie niet Allah en zijn boodschappers volgt, wacht een vernederende straf.

 

4:160 Joden worden gestraft door Allah omdat ze rente vragen.

 

4:168 Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel.

 

5:5 Al het werk dat ongelovigen doen is vergeefs, want ze gaan toch naar de hel.

 

5:10 Ongelovigen gaan naar de hel.

 

5:12 Joden rukken de woorden van Allah uit hun verband en zijn delen van Allah’s woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.

 

5:14 Omdat Christenen een deel van Allah’s woorden zijn vergeten, streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.

 

5:17 Christenen zijn godslasteraars, omdat ze Jezus gelijkstellen aan Allah.

 

5:33 Doodt iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.

 

5:36 Ongelovigen kunnen hun lot niet vermijden.

 

5:41 Allah zal degene die het bestaan van Allah willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen.

 

5:45 Wie geen wraak neemt volgens het oog om oog principe is onrechtvaardig.

 

5:51 Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volkeren in overtreding.

 

5:57 Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen.

 

5:59 Joden en Christenen haten moslims, omdat moslims in Allah geloven.

 

5:60 Allah heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.

 

5:63 Joden doen slechte dingen, zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft Allah joden niet lief.

 

5:66 De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.

 

5:67 Ongelovigen krijgen geen steun van Allah.

 

5:68 Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven.

 

5:69 Alleen joden en christenen die in Allah en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen.

 

5:70 De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden.

 

5:71 Wat Allah ook deed, de joden bleven blind en doof voor Allah.

 

5:72 Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel, omdat ze geloven dat Jezus God is.

 

5:73 Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drie-eenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.

 

5:80 Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen, maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat Allah wil dat ze doen.

 

5:81 Wie vrienden wordt met ongelovigen is aan Allah ongehoorzaam.

 

5:82 Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder.

 

5:86 Ongelovigen branden in de hel.

 

5:90 Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes wordt door satan verleid.

 

6:27 Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.

 

6:30 Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze Allah pas na hun dood.

 

6:49 Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden.

 

6:68 Luister niet naar kritiek op de koran.

 

6:70 Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten.

 

6:93 Wie zegt te spreken uit naam van Allah zal gestraft worden.

 

6:106 Vermijdt anders-gelovigen.

 

6:110 Wie voorheen niet in Allah geloofde zal blijven dwalen.

 

6:111 Ongelovigen zijn blind en onwetend.

 

6:113 Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden.

 

6:157  Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft.

 

7:27 Ongelovigen zijn vrienden van de duivel.

 

7:37 Wie Allah’s bestaan niet wil zien, zal worden gestraft.

 

7:38 Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel.

 

7:40 Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel.

 

7:50 Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water.

 

7:51 Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel.

 

7:80 Allah straft een volk dat homoseksualiteit tolereert.

 

7:90 Allah straft een ongelovig volk met aardbevingen.

 

7:96 Allah straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen.

 

7:101 Ongelovigen zullen worden gestraft.

 

7:107 Wie Allah’s  tekenen niet wil zien zal worden gestraft.

 

7:139 Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door Allah.

 

7:166 Allah noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding.

 

7:177 Niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel.

 

7:182 Ongelovigen worden geleidelijk aan, aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.

 

7:186 Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt.

 

8:12 Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af.

 

8:14 Ongelovigen branden in de hel.

 

8:17 De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar Allah doodde hen.

 

8:22 Allah ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof.

 

8:32 Allah straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen.

 

8:36 Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen, maar zullen in de hel worden geworpen.

 

8:39 Bestrijdt ongelovigen totdat iedereen moslim is.

 

8:41 Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor Allah.

 

8:50 Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden.

 

8:55 Ongelovigen zijn erger dan beesten.

 

8:57 Verjaag ongelovigen, Allah haat ze.

 

8:59 Ongelovigen zijn achterlijk.

 

8:65 Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als Allah ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.

 

8:73 Ongelovigen veroorzaken problemen.

 

9:1 Allah zal ongelovigen vernederen.

 

9:3 Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf.

 

9:5 Anders-gelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven.

 

9:7 Omdat anders-gelovigen slecht zijn, moeten ze niets hebben van moslims.

 

9:12 Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden.

 

9:17 Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden.

 

9:19 Anders-gelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig.

 

9:23 Verstoot ongelovige familieleden.

 

9:24 Moslims moeten meer van Allah houden dan van hun familie.

 

9:26 Allah straft ongelovigen.

 

9:28 Anders-gelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden.

 

9:29 Bestrijdt christenen en joden die geen belasting betalen.

 

9:30 Allah vervloekt joden en christenen.

 

9:32 Ongelovigen zullen tevergeefs Allah bestrijden.

 

9:34 Rijke priesters en monniken die niets aan Allah geven zullen een pijnlijke straf krijgen.

 

9:35 Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug.

 

9:36 Bestrijdt anders-gelovigen zoals zij u bestrijden.

 

9:49 Ongelovigen gaan naar de hel.

 

9:52 Moslims mogen Allah een handje helpen bij het straffen van ongelovigen.

 

9:63 De vijanden van Allah branden in de hel.

 

9:67 Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan Allah en ongelovigen branden in de hel.

 

9:73 Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden.

 

9:74 Ongelovigen branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.

 

9:80 Allah luistert niet naar niet-moslims.

 

9:84 Bidt niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim.

 

9:94 Bekeerde niet-moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein.

 

9:97 De woestijnnomaden zijn de ergste ongelovigen.

 

9:107 Wie het ongeloof verbreidt is een leugenaar.

 

9:109 Anders-gelovigen gaan naar de hel.

 

9:111 Torah, Bijbel en Koran roepen op om te vechten tot de dood voor Allah.

 

9:113 Anders-gelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel.

 

9:123 Bestrijdt ongelovigen.

 

10:4 Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf.

 

10:7 Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel.

 

10:13 Allah heeft al heel wat ongelovigen vernietigd.

 

10:17 Het is onrechtvaardig sceptisch te zijn.

 

10:45  Niet-moslims zullen boeten.

 

10:68  Christenen worden zwaar gestraft.

 

10:73 Allah liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed.

 

10:88 Allah geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof.

 

10:95 Niet-moslims wacht een straf.

 

11:17 Niet-moslims zullen branden.

 

11:39 Niet-moslims worden gestraft.

 

11:42 Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken.

 

11:48 Niet-moslims wacht een pijnlijke straf.

 

13:5 Wie in reïncarnatie gelooft, gaat met een keten om de hals naar de hel.

 

13:18 Niet-moslims gaan naar de hel.

 

13:33 Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel.

 

14:2 Ongelovigen worden gestraft.

 

14:21 Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel.

 

14:22 Wie niet Allah heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.

 

14:30 Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel.

 

15:2 Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn.

 

15:42 Wie dwaalt gaat naar de hel.

 

16:22 Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen.

 

16:26 Allah vernietigt de gebouwen van anders-gelovigen.

 

16:27 Anders-gelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen.

 

16:28 Ongelovigen gaan naar de hel.

 

16:39 Ongelovigen liegen.

 

16:60 Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht.

 

16:62 Ongelovigen gaan naar de hel.

 

16:63 Anders-gelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel.

 

16:88 Ongelovigen krijgen dubbele straf.

 

16:94 Niet-moslims worden gestraft.

 

16:106 Ex-moslims krijgen een grote straf.

 

16:118 Joden zijn onrechtvaardig.

 

17:8 De hel is een kerker voor ongelovigen.

 

17:10 Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft.

 

17:16 Allah heeft hele steden en generaties uitgemoord.

 

17:18 Ongelovigen branden in de hel.

 

17:39 Wie in meer dan één Allah gelooft, brandt in de hel.

 

17:45 God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran.

 

17:49 Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer.

 

17:58 Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd.

 

17:97 Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims.

 

18:26 Allah is tegen democratie.

 

18:29 Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood.

 

18:52 Christenen en Hindoestanen branden in de hel.

 

18:57 Allah maakt wie de 'tekenen' vergeet doof en blind.

 

18:100 Ongelovigen zien de hel.

 

18:102 Ongelovigen branden in de hel.

 

18:104 Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel.

 

19:35 Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel.

 

19:73 Allah heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood.

 

19:83 De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel.

 

20:48 Ongelovigen worden gefolterd.

 

20:127 Ongelovigen branden in de hel.

 

21:6 Allah heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd.

 

21:26 Christenen gaan naar de hel.

 

21:39 Ongelovigen zullen branden.

 

21:97 Ongelovigen zijn brandstof voor de hel.

 

22:9 Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden.

 

22:15 Wie denkt dat de profeet niet door Allah wordt gesteund moet zelfmoord plegen.

 

22:19 Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes.

 

22:25 Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft.

 

22:51 Wie de koran matigt, gaat naar de hel.

 

22:55 Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel.

 

22:57 Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden.

 

22:72 Ongelovigen zullen branden.

 

23:74 Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel.

 

23:117 Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft.

 

24:57 Wie niet gelooft gaat naar de hel.

 

24:62 Alleen moslims zijn gelovigen.

 

25:11 Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.

 

25:26 De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn.

 

25:36 Volkeren die de tekenen van Allah niet zagen, zijn door Allah vermoord.

 

25:52 Bestrijdt ongelovigen.

 

26:200 Ongelovigen zondigen en worden gestraft.

 

26:213 Anders gelovigen worden gestraft.

 

26:224 Dichters trekken ongelovigen aan.

 

27:4 Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.

 

28:62 Anders gelovigen worden gestraft.

 

28:86 Steun ongelovigen nooit.

 

29:23 Geen genade voor ongelovigen.

 

29:25 Anders gelovigen branden in de hel.

 

29:49 Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig.

 

29:52 Niet-moslims zijn verliezers.

 

29:53 De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.

 

29:64 Leven stelt niets voor.

 

29:68 Niet-moslims gaan naar de hel.

 

30:16 Niet-moslims worden gestraft.

 

30:45 Allah houdt niet van ongelovigen.

 

30:57 Geen genade voor ongelovigen.

 

30:59 Allah sluit de harten van ongelovigen.

 

31:6 Wie spot met de islam zal gestraft worden.

 

31:23 Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft.

 

32:20 Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel.

 

32:22 Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft.

 

32:30 Negeer ongelovigen.

 

33:1 De profeet negeert ongelovigen.

 

33:8 Ongelovigen worden gestraft.

 

33:18 Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.

 

33:25 Allah steunt gelovigen in oorlog.

 

33:48 Gehoorzaam ongelovigen niet.

 

33:57 Wie Allah lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt.

 

33:64 Ongelovigen branden in de hel.

 

33:68 Straf ongelovige leiders extra zwaar.

 

33:73 Niet-islamitische priesters en monniken worden gestraft.

 

34:5 Wie de profeet bekritiseert wordt gestraft.

 

34:8 Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft.

 

34:33 Ongelovigen gaan zware kettingen dragen.

 

34:38 Kritiek op de koran wordt gestraft.

 

34:51 Geen genade voor ongelovigen.

 

35:7 Wie niet gelooft, wordt gestraft.

 

35:26 Ongelovigen worden afgekeurd.

 

35:36 Ongelovigen branden in de hel.

 

35:37 Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar.

 

35:39 Ongelovigen verliezen.

 

36:6 Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek.

 

36:9 Allah heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven.

 

36:63 Ongelovigen gaan naar de hel.

 

37:35 Ongelovigen worden gestraft.

 

37:82 Ongelovigen verdronken in de zondvloed.

 

37:127 Ongelovigen worden gestraft.

 

37:136 Allah doodde iedereen in Sodom.

 

38:2 Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn.

 

38:3 Allah heeft veel ongelovigen vernietigd.

 

38:8 Anders-gelovigen worden gestraft.

 

38:14 Allah heeft nog meer ongelovigen vernietigd.

 

38:26 Wie niet doet wat Allah zegt, wordt gestraft.

 

38:27 Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is.

 

39:8 Ongelovigen branden in de hel.

 

39:13 Wie Allah niet gehoorzaamt wordt gestraft.

 

39:22 Niet-moslims dwalen.

 

39:25 Wie voor de profeet leefden werden gestraft.

 

39:26 Allah vernederde niet-moslims, ook tijdens hun leven.

 

39:32 Wie liegt over Allah, is onrechtvaardig en komt in de hel terecht.

 

39:54 Wie zich niet onderwerpt aan Allah wordt gestraft.

 

39:56 Allah heeft genoeg tekenen gegeven, wie die niet ziet wordt gestraft.

 

40:60 Gebeden worden verhoord, maar wie niet bidt gaat naar de hel.

 

40:63 Wie geen tekenen ziet, is door Allah afgeleid.

 

40:70 Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water en daarna in het vuur worden gegooid.

 

40:76 Ongelovigen branden in de hel.

 

40:84 Geen genade voor de ongelovigen in de hel.

 

41:6 Anders-gelovigen zijn schandalig.

 

41:19 De oren, ogen en huid van de vijanden van Allah zullen in de hel getuigenis afleggen.

 

41:27 Ongelovigen worden gestraft.

 

41:28 Ongelovigen branden in de hel.

 

41:40 Wie de tekenen van Allah niet ziet gaat naar de hel.

 

41:50 Ongelovigen worden gestraft.

 

42:16 Afvalligen worden gestraft.

 

42:26 Ongelovigen worden gestraft.

 

42:44 Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel.

 

43:36 Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel.

 

43:88 Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen.

 

44:10 Ongelovigen zullen op de laatste dag omhuld worden door een pijnlijke damp.

 

44:54 Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur.

 

45:7 Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen.

 

45:11 Wie de tekenen van Allah niet ziet wordt gestraft.

 

45:31 Wie geen moslim wordt is arrogant.

 

45:32 Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel.

 

45:35 Wie de tekenen van Allah bespot brandt in de hel.

 

46:20 Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn.

 

46:33 Wie niet gelooft dat Allah doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.

 

47:1 Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn.

 

47:3 Ongelovigen volgen een leugen.

 

47:4 In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden en in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen ongelovigen gaan naar het paradijs.

 

47:8 Het werk van ongelovigen is vruchteloos.

 

47:9 Ongelovigen haten Allah.

 

47:10 Allah heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd.

 

47:11 Ongelovigen worden niet beschermd.

 

47:12 Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden.

 

47:25 Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn.

 

47:32 Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn.

 

47:34 Ongelovigen worden niet vergeven door Allah.

 

48:6 Anders-gelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft worden door Allah.

 

48:13 Niet-moslims branden in de hel.

 

48:16 Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.

 

48:17 Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.

 

48:25 Allah zal ongelovigen straffen.

 

48:28 Allah zal de islam laten zegevieren.

 

48:29 Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen.

 

50:26 Wie in andere goden dan in Allah gelooft, zal gemarteld worden.

 

51:10 Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.

 

51:44 Wie een gebod van Allah overtreedt kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen.

 

51:60 Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag.

 

52:7 Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.

 

52:18 Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.

 

53:29 Negeer niet-moslims.

 

53:47 Niet-moslims branden in de hel.

 

54:34 De inwoners van Sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof.

 

55:43 Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen.

 

56:51 Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken.

 

56:92 Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.

 

57:13 Ongelovigen worden gestraft.

 

57:15 Ongelovigen branden in de hel.

 

57:19 Niet-moslims gaan naar de hel.

 

58:4 Ongelovigen worden pijnlijk gestraft.

 

58:5 Ongelovigen zullen worden gestraft.

 

58:8 Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.

 

58:14 Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft.

 

58:16 Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.

 

58:20 Wie Allah of de profeet tegenwerkt wordt vernederd.

 

59:2 Allah heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.

 

59:11 Ongelovigen onder de 'mensen van het Boek' zijn leugenaars.

 

59:13 Niet-moslims vrezen moslims meer dan Allah.

 

59:17 Niet-moslims branden met satan in de hel.

 

60:1 Wordt geen vrienden met niet-moslims.

 

60:9 Biedt geen vriendschap aan, aan niet-moslims.

 

60:13 Wordt geen vrienden met niet-moslims.

 

61:7 Liegen over Allah is het ergste wat je kunt doen.

 

61:9 De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.

 

62:5 Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van Allah.

 

63:1 Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.

 

63:6 Allah zal de joden niet leiden.

 

64:5 Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.

 

64:10 Ongelovigen gaan naar de hel.

 

65:8 Vele steden zijn verwoest door Allah omdat ze niet volgzaam waren.

 

66:9 De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.

 

67:6 Ongelovigen gaan naar de hel.

 

67:28 Ongelovigen wacht een pijnlijke straf.

 

68:8 Gehoorzaam geen niet-moslims.

 

68:15 Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.

 

69:30 Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.

 

70:6 Ongelovigen worden gestraft.

 

71:1 Het volk van Noach werd gestraft.

 

71:26 Het nageslacht van ongelovigen is onzedelijk en ondankbaar.

 

72:14 Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.

 

72:17 Wie niet denkt aan Allah wordt gestraft.

 

72:23 Niet-moslims gaan naar de hel.

 

73:11 Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.

 

74:9 De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor ongelovigen.

 

74:31 Ongelovigen dwalen.

 

76:4 Ongelovigen branden in de hel.

 

76:24 Ongelovigen moet je niet gehoorzamen.

 

77:15 Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen.

 

78:21 Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.

 

78:40 Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.

 

79:36 Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.

 

80:41 Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel.

 

83:10 Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels in de hel branden.

 

83:36 Ongelovigen worden gestraft.

 

84:21 Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf.

 

86:16 Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel.

 

88:23 Ongelovigen en afvalligen worden gestraft.

 

89:11 Allah heeft ongelovige steden gestraft.

 

90:19 Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.

 

92:14 Wie de islam loochent brandt in de hel.

 

95:4 Allah laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.

 

96:13 Zoek en verraadt ongelovigen.

 

98:6 De Christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.

 

107:1 Niet-moslims verstoten wezen en laten armen verkommeren.

 

 

 

Tot dusver.

 

U neemt mij wellicht niet kwalijk dat ik op

deze religieuze teksten dus geen AMEN zeg?

 

 

Silvia Videler.

 

13 februari 2008

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN