Bron: www.bndestem.nl

 

Jongeren van hun angsten afhelpen

 

 

angst

 

Maria Yakunchikova, Angst (1895)

(Foto: uit Wikipedia)

 

 

BREDA - Klamme handjes, zweten. In de klas geen vragen durven te stellen uit angst om uitgelachen te worden. Niet durven afspreken met andere jongeren. Angst kan het leven van een jongere zo gaan beheersen dat een gezonde ontwikkeling wordt belemmerd. “We merken in cursussen voor volwassenen dat veel angsten al in hun jeugd zijn ontstaan. Eind lagere school, begin middelbare school, zo rond de puberteit. Lichte klachten vroeger kunnen uiteindelijk leiden tot een ernstig angstprobleem op latere leeftijd,” zegt preventiemedewerker Leo Harthoorn van GGz Breburg in Breda. Vandaar dat de organisatie angsten in een vroeger stadium wil aanpakken. Jongeren met angsten kunnen aan een nog vrij nieuwe training deelnemen die uit Australië is overgewaaid en in Nederland op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is geïntroduceerd.

 

 

logo ggz breburg

 

 

VRIENDEN heet het programma dat tien bijeenkomsten behelst. De term is een afkorting waarvan de eerste letters de bakens vormen waarmee een jongere zijn angstgevoelens onder controle kan houden. Harthoorn: “De training leert jongeren stapsgewijs om te gaan met situaties die stress en angst opleveren.” Jongeren die met angsten leven, vallen over het algemeen niet snel op, vertelt Harthoorns collega Wil Vrencken. “Ze zijn terughoudend, verlegen. Willen alles zo perfect mogelijk doen, wat al gauw een te grote druk op hen legt. Omdat ze in de schoolklas geen lastpakken zijn, wordt hun probleem vaak niet of pas laat gesignaleerd.”

 

De puberteit is sowieso een lastige periode voor jongeren, waarin ze te maken krijgen met een hoop onzekerheden, zegt Harthoorn. “En dat geldt nog meer voor jongeren die behept zijn met angsten.” Hoeveel jongeren met angsten leven, kunnen de preventiemedewerkers van GGz Breburg niet exact aangeven. Ze verwijzen naar een onderzoek van de GGD West-Brabant van enkele jaren geleden waar uit bleek dat 15 procent van de jongeren hun eigen psychische gezondheid als “matig tot slecht” ervaart. Angst is op zich geen verkeerde emotie, zeggen de preventiemedewerkers van GGz Breburg. Harthoorn: “Maar als je elke dag overmatig piekert, je constant zorgen maakt, is het een ander verhaal.” Vrencken: “Die jongeren zijn bang om hun vinger in de klas op te steken om een vraag te stellen. Bang om door de rest uitgelachen te worden. Ze worden onzeker als iemand geen hoi zegt en ze denken dan: hij zal wel boos zijn.” Aan de hand van een stappenplan leren deelnemers hun angsten te overwinnen. “We leggen nadruk op het positieve. We willen ze ervan bewust maken dat het helemaal niet erg is als je bijvoorbeeld in de klas je vinger opsteekt op de vraag van een docent en je een fout antwoord geeft. We benadrukken dat het goed is om dingen die je moeilijk vindt, niet uit de weg moet gaan. Deelnemers leren zich te ontspannen en negatieve gedachten door positieve te vervangen.” De training is bedoeld voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Harthoorn en Vrencken beginnen op 1 november in Breda met de eerste groep jongeren.

 

 

Aanmelding en informatie:

 

GGz Breburg,

 

telefoon 088 0165282.

 

Zie ook: www.ggzbreburg.nl

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Lees ook:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Angst

 

 

 

14 oktober 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count