Joop de Uyl en Prins Bernhard

 

Dus… aan de Gereformeerde Socialist Joop den Uyl

hebben we het te danken dat we nog steeds zitten

opgescheept met die “Oranje-operette”

 

Zegt zijn dochter ook nog dat ze trots is, in deze, op haar vader. En ene van Thijn (oud-burgemeester van Amsterdam) wauwelde ook nog wat om deze misdaad te verhullen. Want laat ik nou toch altijd gedacht hebben dat ons wetboek van strafrecht van de burgers, dus ook van de leiders, eist, dát, als zij weet hebben van een misdrijf, dat zij dit onmiddellijk ter kennis dienen te brengen bij Justitie. Joop den Uyl heeft zich mijns inziens strafbaar opgesteld en zich niet gekweten van zijn taak als premier, door slechts de halve waarheid kenbaar te maken en die andere misdaad van Bernhard te verzwijgen en deze affaire werd in een onder onsje met voormalig koningin Juliana ‘geregeld.’ Toen nog, kroonprinses Beatrix heeft toentertijd laten weten geen gebruik te maken van de troonopvolging, als de wandaden van haar vader wel breed uitgemeten werden. Een pracht kans is ons door de neus geboord, voor ons als volk én natie om destijds bevrijd te worden van de grijpgrage vingertjes van Bernhard en c.s. en de complete vercorrumpeerde ‘koninklijke’ familie, die zich mijns inziens valselijk tooit met de naam van Oranje. Deze gemiste kans hebben we dus te danken aan PvdA-er en belijdend socialist (?) Joop den Uyl. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat socialisme en vermeende adel én koninklijk gedoe water en vuur waren!

 

Ik zie de huichelaar, Joop den Uyl, nog op mijn netvlies, al zingende de socialistische strijdliederen en hymnen, waarvan de tekstinhoud haaks stond op het fenomeen: koning, koningin, koninkrijk en meer benamingen op dit thema. Zelf ben ik geen socialist en heb ook nimmer die grote fout begaan om op een partij te stemmen die met alle winden mee kan waaien, zoals de PvdA, maar dat Den Uyl zó goed toneel kon spelen en aan beide zijdes zijn voordeel en vertrouwen wist te bestendigen, had ik nimmer achter deze man gezocht. Maar ook dat schijnt een typische PvdA gewoonte te zijn. Kijk naar Kok en graag verwijs ik dan naar het uitvoerige relaas van Paul Quekel elders op deze site aangaande deze super salonsocialist. Ook de facultatieve stropdas (wel of niet) dragende minister van financiën, Wouter Bos volgt deze trend zonder enig gewetensbezwaar. Laten we zeggen: “hij voelt zich ook ‘wel’ in het gekonkel en gedraai.”

 

Zoals nu weer eens bleek dat de grondwet van de nieuwe staat Kosovo al een half jaar lang kant en klaar was en dat de regerende politici van de EU dit concept van deze grondwet uit en te treuren hebben kunnen bestuderen. En wat zegt zo’n huichelachtig figuur als CDA-er Verhagen en Wouter Bos op de avond dat Kosovo zich als onafhankelijke staat uitriep: “tja, we zullen eerst de grondwet eens goed gaan bestuderen alvorens we de nieuwe staat erkennen.”  De onwaarachtigheid straalde van dit Christus Dacht Anders – smoelwerk af. Helemaal geschikt om samen met die koninklijke PvdA mee te regeren! Ik heb respect voor iemand zijn of haar overtuiging, ook al is het niet de mijne. Met een echte overtuigde socialist kan ik nog praten, idem met een liberaal, zelfs met een libertijn en ook met een oprecht gelovig christen van welke denominatie dan ook. We móeten zelfs met elkaar kunnen praten en discussiëren en overleggen. Maar wat moet je in vredesnaam met iemand die niet alleen zijn eigen overtuiging verloochent, maar ook nog eens de wet aan zijn laars lapt?

 

Hoeveel miljoenen en wellicht meer heeft dit ‘leugentje om bestwil’ ons al niet gekost? En wat heeft het Joop den Uyl zelf opgeleverd? Allemaal open vragen. Een ding staat dus vast: als Bernhard van Lippe-Biesterfeld gewoon net als elke andere staatsburger geconfronteerd was geworden met een (hopelijk) eerlijke rechtbank, dan was de belastingbetaler zeer vele miljoenen, bespaard gebleven. En hadden we allang wat we eigenlijk zouden moeten hebben: een (hopelijk) rechtvaardig bestuurde democratische republiek. Over gemiste kansen gesproken!

 

 

Silvia Videler.

 

21 februari 2008

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN