Kernenergie? Neen bedankt!

 

 

windmolens

 

 

Verschillende (Europese) landen doen het zonder kernenergie. Onder andere Denemarken, Oostenrijk, Ierland, Portugal en Griekenland hebben besloten om af te zien van nucleaire energie. Dat deden zij vooral onder druk van de maatschappij, maar ook omdat kernenergie voor hen geen noodzaak is. Zij halen energie uit hun natuur. Na de kernramp in Tsjernobyl in 1986 verdween kernenergie in vele Europese landen van de politieke agenda. Door druk van de bevolking en uit schrik voor ongevallen werden plannen voor nieuwe reactoren opgeborgen. Op dat moment leken de voorraden van fossiele brandstoffen oneindig, waren de prijzen ervan redelijk en was er nog geen sprake van global warming. Sommige landen besloten kernenergie volledig te bannen en sloten de bestaande kerncentrales. Andere landen hielden wel vast aan de bestaande centrales, maar besloten geen nieuwe meer bij te bouwen.

 

Kernenergie-renaissance?

De laatste jaren willen verschillende landen opnieuw investeren in kernenergie. Het is duidelijk dat de voorraden fossiele brandstoffen eindig zijn, dat de prijzen ervan zullen blijven stijgen en dat zij de hoofdoorzaak zijn van de bedreigende klimaatsverandering. En zo is kernenergie opnieuw op de beleidsagenda’s geraakt. Landen als Finland, Frankrijk en Roemenië hebben beslist om nieuwe kerncentrales te bouwen. Het Verenigd Koninkrijk en Bulgarije gaan de bestaande kerncentrales uitbreiden met nieuwe reactoren. Italië en Polen gaan oude kerncentrales terug opstarten en Zweden, Duitsland en België zijn het sluitingsbeleid van de bestaande centrales aan het herbekijken.

 

Deense wind

Ooit zagen de Denen in kernenergie de toekomst. Ze hadden een nationaal onderzoeksprogramma, een onderzoekscentrum en een onderzoeksreactor. In de jaren 70 kwam de twijfel naar aanleiding van enkele incidenten en de oliecrisis. De Denen besloten dat ze wilden evolueren van kernenergie en fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen. Energie en milieu moesten in Denemarken hand in hand gaan. Dat loonde, want de Scandinaviërs slaagden erin de voorbije twintig jaar hun CO2-uitstoot te doen dalen met 8,2 procent en het energieverbruik op hetzelfde peil te houden, ondanks een economische groei van 45 procent. Dat gebeurde vooral met windenergie, in 2008 kwam 24 procent van alle energie uit wind. Bovendien wordt het gebruik van fossiele brandstoffen enorm belast. Tegen 2050 wil Denemarken volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De Deense voorraden van olie en gas zullen tegen 2018 en 2020 uitgeput zijn.

 

 

http://cmp.roularta.be/cmdata/Images/site4/xavier2/thema/sectoren/energie/kerncentrale_cm300.jpg

 

 

Oostenrijkse waterkracht

Ook Oostenrijk zag in de jaren 70 heil in kernenergie en bouwde bij Zwentendorf een kerncentrale. Maar na een referendum werd de centrale nooit opgestart en in gebruik genomen. Ook hier was veiligheid hét argument van de tegenstanders. Oostenrijk haalt momenteel twee derde van haar energie uit alternatieve bronnen, vooral waterkracht en beschikt daarnaast ook nog over kolen en gas. Kernenergie is niet nodig om een constante energievoorraad te hebben. Oostenrijk ziet in de toekomst het belang van kolen en gas afnemen, terwijl wind en biomassa belangrijker zullen worden.

 

Ierse afkeer

Van alle Europese landen is de weerstand tegen kernenergie is waarschijnlijk het grootst in Ierland. Die weerstand komt er door de bezorgdheid over de Britse lozingen van kernafval in de Ierse zee. De Ieren halen hun elektriciteit uit fossiele brandstoffen als turf en aardgas. Maar ook in windenergie wordt veel geld geïnvesteerd. Ierland wil in 2020 een brandstofmix hebben van 80 procent gas, 10 procent kolen en turf en 10 procent duurzame energie.

 

Geen grijze zone

Kernenergie is een controversieel onderwerp. Dat is het altijd geweest en zal het waarschijnlijk ook altijd blijven. Als het over kernenergie gaat, lijkt er geen grijze zone te bestaan. De discussie is erg zwart-wit. Bovendien lijkt het dat hoe meer onderzoek gedaan wordt naar kernenergie en global warming, hoe verwarrender alles wordt. Rapporten spreken elkaar tegen, rapporten blijken achteraf aangedikt te zijn, terwijl in de jaren 70 verschillende landen evolueerden van kernenergie naar andere energievormen, lijkt de tendens wereldwijd opnieuw pro-kernenergie te zijn. Sowieso zal het voortleven van kernenergie niet zonder horten of stoten gepaard gaan.

 

 

 

14 mei 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN