Kinderen op tijd naar binnen!

 

 Aldus onze Minister van Justitie!

 

 

Zojuist heb ik het bericht aan moeten horen dat de politie erop toe moet gaan zien dat ‘onze jeugd’ ’s avonds niet meer samenschoolt en ‘kwalijke’ dingen gaat uithalen.

 

Toegegeven, de tijden veranderen. De jeugd is ook aan verandering onderhevig, echter ten dele, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar is het nu werkelijk nodig dat ‘oom’ agent, die in mijn ogen al lang geen ‘oom’ meer is, maar bonnenschrijvende aan quota gerelateerde dienders zijn geworden. Moeten die als een soort van straatschoonmaakploeg ervoor gaan zorg dragen dat de jeugd braaf en op tijd thuis dient te komen? Sorry, ik kan er niks aan doen, maar het woordje ‘Sperrstunde’ en dan in de betekenis van avondklok komt onwillekeurig in mijn hoofd opdwarrelen. Ziet u het al voor u? Een tiental jongeren, bij elkaar staand, shaggie rokend, beetje bravoure ten toon spreidend, beetje uitdagend zijn. Ach, waren wij vroeger zoveel anders? Ik denk ’t niet. En als dat dan nú gebeurt en iemand belt de politie, wat gaat er dan gebeuren? Een drietal politietaxi’s komen dan voorrijden om de kindertjes in te laden en naar hun respectievelijke ouders te vervoeren? U denkt toch echt niet dat het zó zal gaan? Trouwens de politie heeft daar zeker wel de capaciteit, vervoersmiddelen en mankracht voor zullen we maar geloven? Ha ha! Althans dat zou je moeten denken, want dit gedachtespinsel komt zeker niet vanuit het korps zelf. Daar durf ik alles op te verwedden. Neen, dit moet een idee zijn komende uit de koker van een ambtenaar of bestuurder wiens wereld weinig verder reikt dan zijn bureau en de dichtstbijzijnde koffieautomaat.

 

Dit al schrijvende word ik er juist aan herinnerd dat het notabene een CU-er is die met dit plan naar voren is gekomen. Nu had ik van oudsher echt niet zoveel tegen het vroegere CDA, maar de partij van Balkenende, nu inmiddels Balkenende 5 genoemd, of is het al 6? Ik ben de tel kwijt, gaat langzaam maar zeker steeds meer reactionaire trekjes vertonen. En daar helpt de CU hard aan mee. We ervaren dat de regelgeving, de wetten, haast maandelijks stringenter worden. De vrijheid, weliswaar de relatieve vrijheid, die wij vroeger kenden is voorgoed voltooid verleden tijd. Neem bijvoorbeeld wat ik mij nog zéér wel kan herinneren. Ik was net zestien en dankzij mijn krantenwijkjes en andere bronnen van inkomsten kon ik mij eindelijk de langverwachte en de lang naar uitgekeken bromfiets aanschaffen. Het was slechts een Mobylette, maar ik was apentrots en daar ik in de laatste dagen van mei jarig ben, scheen de zon uitbundig toen ik met dat brommertje thuis kwam. Vol trots liet ik mijn ouders en nog enkele mensen, mijn nieuwste aanwinst zien en maakte een showritje. Ondertussen hadden enkele buren mijn kostbare vervoermiddel ook al goedkeurend bekeken en zelfs een in de buurt woonachtige politieman vertelde me nog en passant dat het prima dingen waren, die Mobyletjes.

 

 

mobylette kaptein 1958

 

Mobylette Kaptein S34 special uit 1958

 

 

 

mobilette_kapteijn

 

Mobylette Kaptein AV89 uit 1959

 

 

 

mobylette av 42 uit 1962

 

Mobylette AV42 uit 1962

 

 

Het toertje rond het Oranjeboomplein wat ik toen maakte zou me nu wellicht een kleine vijfhonderd euro aan boetes hebben opgeleverd en daarmee misschien ook wel een aankomend strafblad. Want wat gebeurde? Onder het goedkeurend oog van de in de buurt wonende politieman reed ik mijn triomftochtje, zonder brommerrijbewijs! Kassa nu, als ze je daarmee snappen! Geen geel plaatje op het spatbord, dat werd pas later verplicht. Onze hond, zeer verbolgen omdat de fiets, die hij kon bijhouden, nu aan de kant werd gezet en mij dus loslopend volgend al blaffend en keffend. Enig idee wat zoiets nu kost? Natuurlijk toen nog zonder verplicht identiteitsplaatje rond z’n te dikke nek. Dat ik de maximumsnelheid een beetje overschreed was evident, maar wie haalde het in z’n bolle hoofd je daarop te bekeuren? Dat ik na terugkomst gewoon de stoep opreed sprak vanzelf, geen idee wat dat nú kost, maar gezien sommige kwaaie koppen van tieners die ik wel eens recentelijk bekeurd heb zien worden, moet dat ook aardig in de papieren lopen. Dat ik dat brommertje later gewoon voor het huis neerzette zonder slot en andere stalen kabels, tja op zo’n idee kwam je toch niet? En zeker niet thuis in de Oranjeboomstraat pal voor je eigen huis! Maar zelfs dát is nu al strafbaar! Natuurlijk had ik in die tijd geen identiteitskaart of paspoort op zak en naar ik heb horen zeggen schijnt dat nu ook al aardig in de papieren te gaan lopen als je geen Ausweiss, eh sorry, identiteitskaart kunt tonen. Kortom, één momentopname van pak ‘m beet: een kwartiertje. Toen in die vrije jaren. Maar wat een verschil met het hedendaagse ‘Democratische Vrije Nederland.’ Doe ik datzelfde nu, dan kan me dat zeker € 500 kosten. Meer dan een maandloon van toen! En ben nou eens eerlijk? Is het er zoveel veiliger op geworden met al die regels en wetten? Nee toch! Wel grimmiger!

 

 

Silvia Videler.

 

11 april 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN