KNMI stelt: Geen bewijs

voor klimaatverandering!

 

 

KNMI-2

 

Gebouw van het KNMI in De Bilt

(Foto: Wikipedia)

 

 

Hoe semi-verpolitiekt het huidige KNMI is, bewijst een artikel in de Telegraaf van 1 augustus jongsleden, met: “Meer zonnestraling door minder luchtvervuiling.” Dus hogere temperaturen en dus “bewijs” opwarming Nederland! De tegenstrijdigheid is, dat door geringere zogenaamde luchtvervuiling ons meer zonlicht bereikt en dus deels schuld draagt aan onze aardopwarming die we juist willen tegenhouden! Naar mijn mening is het gemiddelde wolkendek hieraan schuldig en heeft dus niets met bovengenoemde zogenaamde luchtvervuiling te maken, of het moeten uitwaaierende vliegtuigstrepen boven de Schiphol-omgeving zijn.

 

In het KNMI-rapport: Toestand van het “klimaat 2008 (?),” wordt het woord klimaat weer totaal foutief misbruikt voor een reeks weermetingen over een periode van (lach niet!) slechts 50 jaar! Dat heeft niets met “klimaat” te maken! En dat weten de echte weerkundigen ook wel! Maar het rapport gaat politiek-correct door!

 

In de zeventiger jaren was er meer (fijn)stof in onze lucht (zeker weinig wind die jaren!?), waardoor minder zonlicht op de grond, dus koeler en dus minder broeikas-opwarming in Nederland!(?) In het stoomtijdperk van de 19de en 20ste eeuw en alle eeuwen daarvoor met massale hout- en kolenstook (is nog steeds gaande in de tweede- en derdewereldlanden!) was het hier dus veel koeler! Dan komt de (klimaat)onzin, door het noemen van een incidentele warme maand in 2006 en 2007, waardoor de adviseur klimaatbeleid Arie Kattenberg bij het KNMI durft te beweren, dat voor Nederland het klimaat is gewijzigd in vroegere zomers en permanent zachte winters! Maar om zijn nek een beetje te redden stelt hij, dat er nog best strenge winters kunnen komen! (of moeten we maar meer fijnstof in de atmosfeer terugbrengen!).

 

Weet U wat ik uitsluitend lees? Variaties in een weerbeeld, die al eeuwen kenmerkend zijn voor het (Nederlandse) zeeklimaat! Uiteindelijk slaat Kattenberg het hele rapport ‘dood’ met zijn eindoordeel, dat de (klimaat!)opwarming nog steeds niet wetenschappelijk is aan te tonen! En tevens, dat er sprake zou kunnen zijn van een langdurige(!) klimaatschommeling (eindelijk iets zinnigs!) van (weer die) tientallen jaren, die hij zelfs simpelweg nog niet kent! Dus wat betreft al die Haagse (en wereld)politieke demagogie met de bedreiging van rampzalige opwarming binnen hun aangenomen 5x tien jaar, waardoor (dan “tropisch”) Nederland is ondergelopen, is simpelweg onwetenschappelijk uit de lucht gegrepen!

 

 

Alphen a/d Rijn,

F. de Vries (751501).

 

3 augustus 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN