Bron: www.bndestem.nl

 

Leerlingbemiddeling slaat aan

op Prisma De Rotonde

 

 

BREDA – “Pesten, ze weten niet wat het met je doet.”

“Hoe het je pakt en hoe veel pijn het doet,” zegt Ine van de Donk.

Ine zit in de eerste klas van vmbo-school Prisma De Rotonde.

 

 

Ine weet wel wat het met haar deed. En dankzij leerlingbemiddeling weten twee medeleerlingen van haar school die haar pestten het ook. Ine is, zoals dat heet ‘bemiddeld.’ Door medeleerlingen. Peermediation ofwel leerlingbemiddeling heet het project en het is, zeggen leerlingen en begeleiders, een groot succes.

 

Anne Pijnenburg (17) en Mirte van Beusekom, beiden uit klas drie, meldden zich vorig najaar spontaan aan toen gevraagd werd naar vrijwilligers voor Leerlingbemiddeling. Nog negentien scholieren en vijftien leerkrachten deden mee. Ze kregen een training en in oktober vorig jaar werd de eerste ruzie besproken. Inmiddels hebben de scholieren bemiddeld in 23 conflicten. Twee pogingen mislukten omdat werd afgeweken van de regel om alleen scholieren uit lagere klassen te bemiddelen. Mirte: “Een van de betrokken leerlingen was ouder dan de leerling die bemiddelde in het conflict en dat werkt dus niet. Je zag die oudere jongen denken: ik ga van jou echt niks aannemen.” De meeste zaken gingen over pesten (gewoon pesten en pesten via msn), maar de leerlingen bemiddelden ook in ruzies over roddelen. “Daar ontstaan vaak misverstanden door,” weten Anne en Mirte. Anne: “De persoon die pest heeft vaak helemaal niet door wat het pesten voor gevolgen heeft. Dat het ontzettend pijnlijk is. Je ziet in zo’n gesprek de emoties bij de ander. Hoort dingen als “ik voel me niet veilig” en “je maakt me verdrietig.” Wij vragen de pester dan dingen als “wat is jouw gevoel hierbij.” En dat werkt dus. Mirte: “Ze moeten ook zélf met een oplossing komen. Afspraak kan zijn dat de pester zich probeert in te houden en eerder ophoudt. En de ander kan zich voornemen zich minder snel op de kast te laten jagen. Die afspraken leggen we vast op schrift en na een week gaan we vragen of de partijen zich aan de afspraken hebben gehouden.”

 

Het werkt zo goed, denken Anne en Mirte, omdat leerlingen niet oordelen en niet partijdig zijn. “Docenten hebben snel de neiging om een oordeel te vellen, zo van die is schuldig en dat moet gebeuren. Wij luisteren alleen, proberen onpartijdig te zijn en de ruziemakers tot een oplossing te bewegen. Maar die moeten ze zélf bedenken.” Ze hebben er zelf veel van geleerd, zeggen Anne en Mirte. Goede vragen stellen, noemt Mirte als voorbeeld. “En iemand die zelf faalangst heeft kan een heel goede bemiddelaar blijken te zijn.” Sommige conflicten zijn best wel heftig, vindt het tweetal. Sommige ruzies zijn zelfs zo heftig dat ze niet voor leerlingbemiddeling in aanmerking komen. Als er sprake is van geweld bijvoorbeeld, of van seksuele intimidatie, of als er al heel lang problemen zijn met een kind en de halve klas zich tegen die leerling keert. Trainer sociale vaardigheden Marcia Badreddine: “Ik kom af en toe kijken, op enige afstand, of het gesprek goed verloopt. Het is leuk als de leerlingen na afloop naar je toe komen en zeggen: “Juf, het is gelukt. Joepie!”

 

Overgewaaid uit Amerika

Leerlingbemiddeling, overgewaaid uit Amerika, is een aanpak om ruzies op school op te lossen met behulp van onpartijdige, iets oudere, medeleerlingen. Twee leerlingen, die zich vrijwillig hebben aangemeld, gaan om tafel met twee leerlingen die ruzie met elkaar hebben in een poging partijen tot elkaar te brengen. Deze gesprekjes leiden vaak tot wederzijds begrip. De ruziemakers dragen zelf oplossingen aan, maken afspraken en dat wordt ook op schrift vastgelegd. Onderwerpen die voor bemiddeling in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld pesten, het ongevraagd lenen of het beschadigen van andermans spullen of roddelen. Er geldt een aantal spelregels: de bemiddelaars moeten bijvoorbeeld ouder zijn dan de ruziemakers, ze zijn onpartijdig en dus niet bevriend met de strijdende partijen en ze luisteren vooral. Ze oordelen niet. De ervaringen die de school tot nu toe heeft met het project zijn ronduit positief.

 

 

 

 

18 februari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN