Meer kans op wiegendood door fijn stof

 

 

baby3300

 

 

 

Fijn stof kan leiden tot kleinere longen en meer kans op wiegendood bij kinderen. Dat fijn stof ongezond is voor volwassenen wordt door heel wat studies aangetoond. Naar het effect van datzelfde fijn stof op de longen van kinderen, is heel wat minder onderzoek verricht. In een gesprek met het medisch weekblad de Huisarts zegt professor Kristine Desager (UZ Antwerpen) dat het effect wel degelijk erg groot is: kleinere longen en meer kans op wiegendood. Kinderen worden wel eens vaker vergeten in studies over de invloed van het milieu op de gezondheid. Onterecht, zegt Desager: “Kinderen vertonen een grotere vatbaarheid omdat ze een hoger respiratoir minuutvolume hebben, buiten spelen en per kilogram lichaamsgewicht meer water drinken. Bij kinderen blijven de longen aanzienlijk groeien. Vroeger dacht men dat de organen volgroeid waren bij de geboorte, maar nu weet men dat de longgroei zelfs tot de adolescentie doorgaat.”

 

 

kristine desager

 

Kristine Desager

 

 

Hoesten en piepen

Recente studies tonen aan dat blootstelling aan hoge concentraties fijn stof (PM 2,5 of stofdeeltjes die kleiner zijn dan 2,5 μ) zorgt voor een significant verhoogd risico op hoesten en piepen. Bovendien zijn er studies die aantonen dat (gezonde) kinderen die opgroeien in een meer vervuild milieu op termijn relatief kleinere longen ontwikkelen. “Bij kinderen met astma treedt een gelijkaardig patroon op: bij blootstelling aan fijn stof nemen de klachten toe en verslechtert de longfunctie,” aldus Desager. Ook bij ongeboren en pasgeboren kinderen heeft fijn stof een negatieve invloed. Een verhoogde concentratie van fijn stof in de lucht gaat gepaard met een hogere kans op wiegendood, laag geboortegewicht en vroegtijdige geboorte.

 

 

 

16 oktober 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN