Meerle in beeld

 

 

BILD0155

 

Meerle

(Foto: 18 oktober 2012)

 

Meerle is een deelgemeente van de stad Hoogstraten in de Belgische provincie Antwerpen (arrondissement Turnhout).

 Meerle was een zelfstandige gemeente tot einde 1976.

 Meerle heeft een oppervlakte van 24,63 km2 en heeft ongeveer 4000 inwoners.

 

 

 

raadhuis

 

Voormalig Raadhuis – Gemeenteplein

(Dit is het enige gemeentehuis in België welke de naam Raadhuis draagt)

 

 

 

 

merksplas-2 021

 

Idem

(Foto: 14 maart 2011)

 

 

 

 

merksplas-2 029

 

Idem

(Foto: 14 maart 2011)

 

 

 

 

 

merksplas-2 025

 

Idem

(Foto: 14 maart 2011)

 

 

 

 

rijkswacht

 

Oude Rijkswachtkazerne (verbouwd tot woningen) - Strijbeekseweg

 

 

 

Geschiedenis van Meerle:

 

 

Wie Meerle binnenkomt, ziet direct dat deze deelgemeente van de stad Hoogstraten, een zekere ‘allure’ heeft. Het is geen gemeente zoals vele anderen. Dit is zeker te danken aan twee invloedrijke instanties die gedurende eeuwen zeggenschap over Meerle hebben gehad, de ene op geestelijk, de andere op wereldlijk vlak.

 

 

 

 

molen

 

Stenen windmolen: De Heimeulen – Heimolenstraat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heimeulen

 

 

 

dak molen

 

Het dak van de molen – wachtend op restauratie

(tijdelijk op de grond voor restauratie? – Foto: november 2006)

 

 

 

 

bebouwing naast molen

 

Bebouwing naast de molen

 

 

 

 

meerle-5 002

 

De Heimeulen, in ere hersteld

(Foto: 18 maart 2010)

 

 

 

 

meerle en breda 030

 

Korenmolen van Dun uit 1895 – ChaamsewegMeerle

http://www.molenechos.be/molen.php?AdvSearch=208

 

 

 

De abdij van THORN

 

De stichteres van het Stift van Thorn, Hildegondis, gravin van het land van Strijen, had reeds in de tiende eeuw grondrechten over Baarle,

waartoe Meerle ook behoorde.

Bij de oprichting van het Stift van Thorn schonk de stichteres deze rechten aan het Stift,

dat de rechten verder zou blijven uitoefenen tot de vooravond van de Franse Revolutie.

 

 

 

 

kerk-1

 

Parochiekerk Sint Salvator – Gemeenteplein

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/46688

 

 

 

 

merksplas-2 033

 

Idem

(Foto: 14 maart 2011)

 

 

 

 

merksplas-2 042

 

Bord tegen de kerk

(Foto: 14 maart 2011)

 

 

 

 

kerkstraat-4

 

Kerkstraat 4

 

 

 

kerkstraat-47

 

Kerkstraat 47

 

 

 

ulicotenseweg-57

 

Villa Voortman aan de Ulicotenseweg 57

 

 

 

kapel

 

Gebouwtje aan Meerledorp

 

 

 

chaamseweg-38

 

Villa Lauwers-Dupret aan de Chaamseweg 38

 

 

 

 

1924villaLauwersDupret

 

Villa Lauwers-Dupret in 1924

 

 

In het gehucht Elsacker te Meerle, momenteel zelf deelgemeente van Hoogstraten, stond aan de Chaamse Weg 38 een statig herenhuis dat de naam “Villa Lauwers-Dupret” droeg (zie foto). Hier woonde het gezin van generaal-majoor William Lauwers [zie ook militaire geschiedenis] en Jeanne Dupret. De plaats was ook bekend als het “Kasteel Elsacker,” omdat hier vroeger het kasteel van rentmeester Wouter Van den Elsacker, rentmeester voor de abdij van Thorn die er in 1588 woonde, zou hebben gestaan. Omstreeks 1500 bevond zich hier naar verluid al een schrans, een verdedigd bolwerk waar mensen in tijde van oorlog hun toevlucht zochten met hun goed en vee. Omstreeks 1700 was het voormalige kasteel een buitenverblijf van de rentmeesters van de abdij van Thorn. Het bleef in bezit door de familie Van Beeck, rentmeesters van Thorn, tot aan de dood van Magdalena Van Beeck op 5 januari 1797. Zij was weduwe van Jan Michael Soreth, rustend kolonel van de Bataafse republiek. Zijn naam zou verbonden blijven aan de hoeve nabij het kasteel. Na haar dood kwam het goed in het bezit van Jan Petrus Eeltjens, een familie uit Breda. Bij erfenis ging het over aan de familie Dupret-Bruggeman uit Brussel op 12 oktober 1860. De eigendom werd vervolgens verdeeld en het huis kwam in 1899 toe aan William Lauwers-Dupret die het heropbouwde in 1904 en die bij de verhuis feestelijk werd ingehaald te Meerle.

 

William Lauwers werd vermeld in 1910 naar aanleiding van een verlenging met 9 jaar van zijn jachtrecht op gronden van de kerkfabriek en bij de opstart van de feestzaal “Ons ’t huis” waarbij gronden werden afgekocht “van kolonel Lauwers.” William Lauwers werd geboren op 3 februari 1856 te Antwerpen. Hij overleed op 13 november 1924 te Brussel. Hij werd begraven in het familiegraf Lauwers-Dupret bij Sint-Salvator te Meerle.

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

 

rijsbergen-2 009

 

Chaamseweg 13

(Foto: 6 november 2008)

 

 

 

 

cafe het zonnetje

 

Café Het Zonnetje – Kerkstraat 25

 

 

 

posthoorn-2

 

Café De Posthoorn

 

 

 

In het Stift, dat kan vergeleken worden met een adelijk begijnhof, mochten slechts rijke dames binnen die over minstens acht wapenkwartieren beschikten. In de 16e eeuw waren er onder meer leden van de familie van Lalaing in Thorn. Over Meerle had het Stift - langs Baarle om - het patroonsrecht en het persoonsrecht, waardoor Thorn als het ware meester en zelfs eigenares was van de parochie Meerle, waarbij de pastoor een soort plaatsvervanger was van de abdij. De parochie Meerle hoorde oorspronkelijk tot de parochie Sint Remigius te Baarle. De mensen van Meerle moesten dus oorspronkelijk naar Baarle, over de heide, naar de kerk. Omwille van de afstand werd er dan een kerkje te Meerle gebouwd, einde 1100, de oorsprong van een afzonderlijke parochie. Ook daarna bleef het Stift een grote zeggenschap behouden. Het inde er tiendenrechten, maar diende eveneens te zorgen voor het onderhoud van de altaren in de kerk en het hoogkoor. Meerdere malen werd hierover tussen de parochie en het Stift geprocedeerd, tot voor de hoogste rechtsinstantie van onze provincie. De conclusie van de invloed van Thorn voor Meerle is echter nog gunstig: een prachtige kerk, een mooie tiendenklok en een adellijke glans over de gemeente.

 

 

 

 

parochiezaal

 

Parochiezaal – Gemeenteplein

 

 

 

 

merksplas-2 037

 

Idem

(Foto: 14 maart 2011)

 

 

 

voormalige fabriek

 

Oude melkerij (verbouwd tot appartementen) – Hazeweg

 

 

 

 

merksplas-2 039

 

Idem

(Foto: 14 maart 2011)

 

 

 

 

chiro

 

Chiro - Gemeenteplein

 

 

 

 

Het graafschap Hoogstraten

 

Op wereldlijk vlak hoorde Meerle tot het “land van Hoogstraten” en dit reeds in de 13e eeuw. Met Hoogstraten en andere gemeenten hoorde Meerle alzo aan de familie Gemmenich, van Cuyck, van Borselen, Culemborg en De Lalaing. In 1518 werd Meerle mee opgenomen in het graafschap Hoogstraten, waar aan het hoofd de machtige Graaf van Hoogstraten, Antoon I De Lalaing, stond. Deze periode was een bloeiende tijd voor gans de streek. Later volgden voor het Land van Hoogstraten minder aangename jaren, de tachtigjarige oorlog, waarin ook Meerle betrokken werd. In 1740 werd het Graafschap Hoogstraten, onder de prinsen van Salm-Salm, verheven tot Hertogdom Hoogstraten.

 

 

 

 

klimtoren

 

Vrije Basisschool De Klimtoren (1) – Ulicotenseweg 1

www.deklimtoren.be

 

 

 

 

klimtoren speelplaats

 

Vrije Basisschool De Klimtoren (2), speelplaats – Ulicotenseweg 1

 

 

 

 

merksplas-2 031

 

Schoolgebouw – Gemeenteplein

(Foto: 14 maart 2011)

 

 

 

Ook Meerle hoorde daarbij, tot aan de vooravond van de Franse Revolutie, waardoor ook Meerle een gewone gemeente werd, zoals alle gemeenten in ons land. Op het vlak van het gerecht hoorde Meerle gedurende al die jaren tot de buitenbank van Hoogstraten, een Schepenbank bestaande uit schepenen afkomstig uit de dorpen van het Land van Hoogstraten, die recht sprak volgens het recht van Zandhoven. Minder belangrijk dan de banden met Hoogstraten waren de banden met Breda. De Heren van Breda kenden Meerle het best voor het lekkere wild dat er geschoten kon worden. Meerdere malen lezen wij dat Meerlenaren naar Breda togen om er de heer te verrassen op verse konijnen en fazanten. De wereldlijke macht van de Graven van Hoogstraten heeft een stempel gedrukt op Meerle. De graven waren immers bevoegd om samen met de parochianen, de koster-schoolmeester aan te stellen. Wie had er in die dagen meer invloed dan de schoolmeester, de meest wijze man van gans de gemeente.

 

 

 

 

opzoeken

 

Oude gemeenteschool

 

 

 

nr

 

Pand achter de kerk op nummer 12

 

 

 

gemeenteplein

 

Huis op Gemeenteplein

 

 

 

De eerste Graaf van Hoogstraten, die in de jaren 1520 tot 1545 de kerk van Hoogstraten liet bouwen, zal zeker ook in Meerle een invloed gehad hebben bij het bouwen van de nieuwe kerkdelen rond de jaren 1530. Het is bovendien alom bekend dat de kapel van Meersel-Dreef werd opgetrokken dank zij Heer Jan van Cuyck, Heer van Hoogstraten.

 

 

 

 

heimolenstraat 6

 

Heimolenstraat 6

 

 

 

huize jansen-van bavel

 

Huize Jansen–van Bavel - Meerledorp

 

 

 

de voorthoeve

 

De Voorthoeve – Voort, nummer 10

 

 

 

den brasem

 

Den Brasem – Kerkstraat, nummer 14

 

 

 

strijbeekseweg-2

 

Villa aan de Strijbeekseweg

 

 

 

 

IMG_7969

 

Idem

(Foto: 16 juni 2015)

 

 

 

boerderij heerle

 

Boerderij aan de Heerle

 

 

 

boerderij heerle-2

 

Hof van Percy aan de Heerle nummer 76

 

 

 

grenscafe

 

Café-Restaurant “De Douanier” aan de Strijbeekseweg

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

18 maart 2010

 

 

 

 

meerle-5 050

 

Ulicotenseweg 61

 

 

 

 

meerle-5 053

 

Klein Eyssel 25

 

 

 

 

meerle-5 054

 

Klein Eyssel 28

 

 

 

 

meerle-5 055

 

Klein Eyssel 30

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

14 maart 2011

 

 

 

 

merksplas-2 017

 

 Het dubbelfietspad langs de Strijbeekseweg – al jarenlang een doorn in het oog

(maar… men is begonnen met een nieuw fietspad)

Deze situatie is inmiddels verleden tijd! (17-01-2014)

(Zie foto hieronder)

 

 

 

 

IMG_7967

 

Strijbeekseweg

(Foto: 16 juni 2015)

 

 

 

 

merksplas-2 023

 

Brandweerkazerne

 

 

 

 

merksplas-2 032

 

Gemeenteplein

 

 

 

 

merksplas-2 034

 

Ulicotenseweg

 

 

 

 

merksplas-2 035 

 

Kerkstraat

 

 

 

 

BILD0153

 

Oude hoeve – Lage Rooy / Heerle

(Foto: 18 oktober 2012)

 

 

 

 

IMG_7970

 

Villa aan de Strijbeekseweg

(Foto: 16 juni 2015)

 

 

 

 

IMG_7965

 

Meerle

(Foto: 16 juni 2015)

 

 

 

Mijn indruk van Meerle: Meerle is een alleraardigst dorpje, zo’n 10 kilometer ten zuiden van Ulvenhout. Je kunt dus ook zeggen dat het een buur van ons is. Maar wel een ‘wereld van verschil.’ Je komt er via de Strijbeekseweg, die loopt van Ulvenhout naar Hoogstraten. Halverwege heb je dan Meerle. Een redelijk drukke weg. Doch om echt in Meerle(dorp) te komen moet je op een bepaald moment links af. Je rijdt dan door de Kerkstraat naar het Gemeenteplein alwaar de kerk staat, alsmede het voormalige (prachtige) Raadhuis. De Kerkstraat kun je dé Dorpsstraat van Meerle noemen. Met links en rechts hiervan mooie en oude huisjes en af en toe een winkel er tussenin. Een typisch Belgisch straatje en allemaal heel sfeervol. Voor zo’n klein plaatsje zijn er toch best wel wat bezienswaardigheden. Ik had toch enkele uren nodig om alles op beeld vast te leggen en het verveelde me geen moment. De verkeersader door het dorp is niet al te druk en geeft een doorgaande verbinding naar Chaam enerzijds en naar Ulicoten anderzijds. Meerle kent ook een prachtige omgeving, zowel landelijk als heel bosrijk. Zeker een aanrader te noemen voor een bezoek.

 

 

Meerle heeft ook een eigen website. Ga naar: www.meerleonline.be 

 

 

 

 

Voor artikelen over Meerle

Klik hierop 

 

 

Kees Wittenbols.

 

November 2006

 

 

Home

 

 

stats count