Bron: www.bndestem.nl

 

Menselijk kapitaal is ons grootste goed

 

 

peter van der velden

 

Burgemeester Peter van der Velden: “Breda wordt in de ogen van velen steeds attractiever.”

(Foto: www.zuidwest-nederland.nl)

 

 

Het jaar van ontmoeten, verbinden, in gesprek zijn en grenzen verleggen; dat was 2008 voor mij.

 

Een bijzonder jaar waarin Breda zich ontwikkelde tot een nog attractievere stad. Meer dan ooit waren we met elkaar in gesprek om gezamenlijk bij te dragen aan de complete stad die Breda wil zijn. Iets dat mij als burgemeester bijzonder trots maakt. De eerste bladzijde van 2009 ligt nog onbeschreven voor ons. Ik kijk vooruit naar de toekomst van Breda. Vanzelfsprekend kan dat alleen door de verbinding met het afgelopen jaar te leggen. Breda kende ook in 2008 weer bijzondere momenten. In juni opende het Graphic Design Museum zijn deuren in aanwezigheid van Hare Majesteit, koningin Beatrix. Prinses Máxima was in Breda voor de opening van de Avans Hogeschool. En onlangs bezocht onze vorstin Breda opnieuw; ditmaal voor de opening van het nieuwe gebouw van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV). Onze stad onderscheidt zich! Iets dat niet alleen in koninklijke kringen in het oog springt.

 

Breda wordt in de ogen van velen steeds attractiever. Uniek voor Breda is ons historische stadsdecor dat al eeuwen aantrekkingskracht uitoefent op mensen. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop stedelijke gebied en groen met elkaar verbonden zijn. Onze evenementen - groot en klein, vertrouwd en nieuw - mogen zich verheugen in een grote belangstelling van bezoekers. Cultuur in alle opzichten brengt leven in de stad en kan als katalysator werken om een gebied nieuw leven in te blazen. We zien dat nu gebeuren in de Belcrum. In de toekomst biedt het hele gebied rond het spoor mogelijkheden daarvoor. Ik stel me voor straks podia te bezoeken in de oude industriële ambiance van het CSM-terrein. In mijn verbeelding behoort het allemaal tot de mogelijkheden. Steden gaan in toenemende mate op elkaar lijken, met bijvoorbeeld overal hetzelfde stationsgebied. Om verschil te kunnen blijven maken, staan we voor de opgave ons te oriënteren op een nieuw speelveld. In dat verband is het voor een stad belangrijk te weten wie je bent, wat je identiteit is, om die vervolgens te kunnen versterken en vernieuwen. Naar mijn bescheiden mening is het daarbij van het grootste belang dat een stad natuurlijk organisch kan veranderen en groeien. Dus vooral niet een stationsgebied van dertien in een dozijn. We moeten oude waardes koesteren en tegelijkertijd niet aarzelen om er nieuwe aan toe te voegen. Een historische binnenstad dus, maar ook vernieuwende architectuur in het Chassépark. Een schouwburg van formaat, een nationaal museum voor grafische vormgeving en een nagelnieuw filmtheater. Een 180-jarige Koninklijke Militaire Academie tegenover een Game-Academy en de vestiging van nieuwe Chinese bedrijven.

 

Breda staat voor de uitdaging haar aantrekkingskracht te verhogen en daarbij tegelijkertijd te zoeken naar mogelijkheden waarbij dat voor alle partijen nog interessant is. Positief verrast was ik het afgelopen jaar door de immense aantallen mensen die Breda in harmonie op de been kan brengen. Ik denk aan het tv-programma Mijn Tent is Top waar het Bredase restaurant Flinstering met glans won en de Grote Markt spontaan vol stroomde met fans. En aan het Tros-muziekfeest dat vele duizenden Bredanaars op de been bracht. Ik constateer dat we met elkaar in staat zijn een mooi feest te bouwen. Met een meer dan goed gevoel kijk ik dan ook naar het Glazen Huis dat dit jaar in Breda stond. De eerste editie onder de rivieren! Graag zijn we gastheer geweest voor dit goede doel, waar miljoenen euro's bijeen zijn gebracht voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. Ik ben trots op de manier waarop we dat gedaan hebben. En ik ben dankbaar voor het begrip dat marktkooplui, (horeca)ondernemers en inwoners van vooral de binnenstad hebben getoond, terwijl zij vooral met de overlast van dit evenement werden geconfronteerd. De stad en haar inwoners hebben zich op hun best laten zien. Bredanaars hebben elkaar gevonden in talloze initiatieven om geld bijeen te brengen voor Serious Request van 3FM. Daaruit blijkt hoe hecht onze samenleving kan zijn. Ik prijs me daarmee gelukkig in onze stad. Als ik zie welk een verscheidenheid aan initiatieven van burgers aan het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling worden voorgelegd, kan ik niet anders dan concluderen dat de sociale cohesie groeit en dat we de stad samen maken. Tegen de mondiale trend van individualisering in, bemerk ik een groeiende behoefte aan ‘samen doen’ en de wens om maatschappelijk betrokken te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen. De voorbeelden daarvan liggen letterlijk op straat. Om te beginnen bij onze voetbalclub NAC Breda. Niet alleen hebben ze afgelopen seizoen bijzonder goed gepresteerd; met hun straatvoetbaltoernooi stellen ze jonge voetballertjes in de wijken in de gelegenheid kennis te maken met de sport. Van grote waarde voor de verbindingen die zo met en in de wijken worden gelegd.

 

Zo ook de vele initiatieven in Geeren-Noord en Heuvel om gezamenlijk bijdragen te leveren aan de leefbaarheid. Ik noem de buurtvaders die een oogje in het zeil houden op straat en het Grote-Broer-project, waar rolmodellen als goed voorbeeld dienen voor jongeren die dreigen van het rechte pad te geraken. Zeker wil ik de inspanningen van de wijk- en dorpsraden niet onvermeld laten. Het zelforganiserend vermogen in Breda is bijzonder groot. Er ontstaat langzamerhand een groeiend en gedeeld besef dat menselijk kapitaal het grootste goed is in een stad. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we kwaliteit aan de samenleving geven en krijgt Breda betekenis. Om samen vorm te geven aan een stad waarin iedereen mee kan doen, moeten we van elkaar weten wat ons beweegt en wat ons raakt. Het afgelopen jaar is het stadsbestuur meer en meer met de Bredanaar in gesprek geweest. Voor het eerst ook zijn impressies van die gesprekken te zien op Stads tv Breda en op internet, zodat mensen het ook kunnen volgen als ze er niet bij zijn geweest. Inwoners namen ruimhartig de moeite om ons te laten delen in hun wensen, gevoelens en beelden. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de wijk Ginneken, de ontwikkeling de Koraalstraat in het Brabantpark, het maken van een maatschappelijke visie, een visie op de openbare ruimte, op wonen en op integratie. Er waren stadsgesprekken, klankbordgroepen, wijktafels. Dat kost tijd en energie voor een ieder. Toch kan het in mijn beleving alleen op deze manier. Praten over de ontwikkeling van een straat of buurt, kan niet zonder de mensen die er wonen. Praten over horecasluitingstijden kan niet zonder de mening van horeca, bezoekers en inwoners te peilen. In dialoog zijn is daarom ook voor 2009 het centrale thema. Vaak met grote bestuurlijke of politieke vraagstukken als onderwerp; ongetwijfeld spreken we over zaken als de drugsproblematiek, het vraagstuk van veiligheid van hulpverleners, de werkdruk bij de politie, toenemende criminaliteit.

 

Als burgemeester hecht ik even zoveel waarde aan individuele ontmoetingen met mensen op straat. Wanneer ik over de markt loop en her en der in gesprek raak komen met regelmaat klachten, problemen en bezwaren tot mij. Toch overtreffen degenen die tevreden zijn over hun stad dit aantal. Dit laatste doet me deugd en is voor mij reden om ook in 2009 met volle energie in te zetten op nieuwe ontwikkelingen, om samen die stad te maken waar je graag bent. Geen eenvoudige opgave. Wereldwijd zijn er trends die de verhoudingen in de wereld doen veranderen. Dat moet je als stad onder ogen zien. Op dit moment is er een terugval in de economische groei. We zullen ook als Breda alle zeilen moeten bijzetten om scherp aan de wind te kunnen blijven varen. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om de lokale economie te dynamiseren door te blijven investeren. Het betekent ook, ik heb het al bij eerdere gelegenheden gezegd, dat we groter moeten durven denken. Regionaal, nationaal en internationaal. Mondiale trends als vergrijzing, individualisering, klimaatverandering en verstedelijking kunnen wij niet terug dringen. Ik ben er wel van overtuigd dat je ook als kleine lokale overheid verschil kunt maken. En vanuit bescheidenheid een bijdrage kunt leveren. Daarvoor moeten we ons blijven inspannen. Als het aan mij ligt met een optimistische kijk en vanuit kansen redenerend. Met elkaar, want samen maken we de stad!

 

Ik doe een appèl op iedereen om daarbij gebruik te maken van de kracht van de verbeelding. Zonder verbeelding ziet onze wereld er anders uit, minder leefbaar en minder kleurrijk. Verbeelding roept associaties op met scheppen, creativiteit, vindingrijkheid, ideeën, droombeelden. Verbeelding is er in kunst en cultuur. Verbeelding heb je nodig om je een voorstelling van de toekomst te kunnen maken. Verbeelding is er om je te kunnen inleven in de ander. Verbeelding is respect. Niet voor niets dat het gemeentebestuur ervoor gekozen heeft het nieuwe jaar met dit thema in te luiden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie vanavond van 17.30 - 19.30 uur in de Grote Kerk van Breda is er rondom het thema “Verbeelding” veel te zien, te beleven en te doen voor volwassenen én kinderen. Ik nodig alle Bredanaars van harte uit om daar gezamenlijk het glas te heffen op de stad en haar toekomst!

 

Gelukkig Nieuwjaar!

 

Peter van der Velden is burgemeester van Breda.

 

 

2 januari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN