Bron: www.bndestem.nl

 

Mist u de Sint Josephkerk al?

 

 

 

DONGEN - Natuurlijk is hij teleurgesteld.

 “De sloop van de Sint Josephkerk is een verlies voor de Dongense gemeenschap.”

 

 

Toch ziet Leo Hamelinck van de Stichting Sint Joseph blijft! de uitspraak van de Raad van State niet als een totaal verlies. “Misschien verliezen we nu een monument in Dongen, maar we hebben er ook wat voor teruggekregen.  Gedurende het hele proces is de geschiedenis van het dorp meer gaan leven bij de inwoners. Mensen zijn zich meer bewust geworden van hun verleden en dat het behoud van monumentale panden daarbij hoort.”

 

De Raad van State oordeelde gisteren dat de gemeente de kerk toch mag slopen. De Stichting Sint Joseph blijft! en het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van negentiende en vroegtwintigste-eeuws cultuurgoed, hadden de zaak aangespannen om de afgegeven sloopvergunning nietig te verklaren. Ondanks de uitspraak houdt Hamelinck toch een sprankje hoop. “Zolang er hoop is, is er leven. De kerk staat er nog, zolang is er dus ook nog hoop dat iemand besluit om van de sloop af te zien.” Toch beseft de gedreven actievoerder dat die kans miniem is. “We gaan in op het aanbod van de gemeente voor een gesprek. We willen zoveel mogelijk elementen, zoals bijvoorbeeld de glas-in-loodramen van de kerk, behouden.” Wethouder Joop Velthoven wil nog een stapje verder gaan. “Samen met deze groep mensen willen we bekijken welke elementen we kunnen behouden. Het zou mooi zijn als we hiermee in het nieuwe gebouw verwijzingen kunnen maken naar het pand dat er heeft gestaan.”

 

Nu de kerk toch ten prooi valt aan de slopershamer, heeft de stichting geen bestaansrecht meer. Toch blijft de club zich inspannen voor de monumenten binnen de gemeente. “Het proces van de Josephkerk duurt al drie jaar,” zegt Hamelinck. “In die tijd hebben we heel wat expertise opgedaan. Het zou zonde zijn als dat zomaar in het afvalputje verdwijnt. Bovendien is er vanuit de inwoners meer belangstelling voor monumenten gekomen. Mensen zijn door dit proces enthousiast geworden voor hun cultureel erfgoed.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Sint Joseph tegen de vlakte

 

DONGEN - De kogel is door de kerk. De Sint Josephkerk in Dongen gaat tegen de vlakte.

 

 

De Raad van State heeft gisteren geoordeeld dat de gemeente Dongen correct alle procedures heeft doorlopen en de kerk mag slopen voor een nieuw cultureel centrum op die locatie. Wanneer het geloofsgebouw daadwerkelijk aan de slopershamer ten prooi valt, is nog niet bekend. De kwestie sleept al jaren. De Stichting St. Joseph blijft! en het Cuypersgenootschap willen de kerk behouden. De gemeente wil het pand slopen voor een nieuw multifunctioneel centrum op die plek. Het college heeft hierbij nog gekeken naar vernieuwbouw, waarbij de kerk kan worden behouden, maar dat plan bleek anderhalf miljoen euro duurder dan sloop en nieuwbouw.

 

Wethouder Joop Velthoven is opgelucht over de uitspraak van het hoogste rechtsorgaan in bestuurlijke geschillen. “We hebben de zaak steeds met vertrouwen tegemoet gezien. Dat vertrouwen is nu bevestigd. We zijn nu in staat om zaken te realiseren die belangrijk zijn voor de Dongense gemeenschap. Maar het belangrijkste aan de uitspraak vind ik dat de rechter heeft geconcludeerd dat we zorgvuldig handelen.” Wanneer de kerk tegen de vlakte gaat is nog niet bekend. Wel wil de wethouder dat het gebouw nog dit jaar tegen de vlakte gaat. Leo Hamelinck van de actiegroep is teleurgesteld over de uitspraak, maar gaat in op de uitnodiging van de wethouder om met de gemeente om tafel te zitten en te praten over zaken zoals behoud van waardevolle elementen in de kerk.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Aanvullend artikel:

(19 maart 2009)

 

 

Laatste poging tot behoud kerk

 

DONGEN - De landelijke Task Force Toekomst Kerkgebouwen heeft een brief gestuurd aan het Dongense college van B en W, waarin zij verzoekt of Dongen nog één keer wil heroverwegen of de sloopkogel wel door de Sint Josephkerk moet. De Task Force wil dat de gemeente het “ontstane vacuüm tussen juridische uitspraak en feitelijke daad” gebruikt om na te denken over de toekomst van de kerk. Het college laat weten bij haar besluit te blijven om de kerk te slopen.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Zie ook:

 

Dongen in beeld

 

 

 

 

22 januari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN