logo (7)

 

Molenkwartier in plaats van industrieel verval

 

teteringsedijk

 

Het vervallen bedrijventerrein aan de Teteringsedijk.

 

 

 

molenschot

 

De gemeenteraad van Breda in de jaren zeventig op bezoek bij

Molenschot, toen het bedrijf nog goed floreerde.

 

 

BREDA - Een oude caravan met een kapot raam, auto’s rijp voor de sloop,

welig tierend onkruid en in een hoek van het terrein stapelen de vuilniszakken zich op.

 

Het bedrijventerrein tussen de Teteringsedijk en

de spoorlijn Breda-Tilburg heeft betere tijden gekend.

 

 

Ooit waren hier gerenommeerde industrieën als de Loda, de sigarenfabriek Genta en Molenschot Werktuigen gevestigd, maar het ene na het andere bedrijf sloot de afgelopen jaren de deuren. Op het terrein vestigden zich onder meer tweedehands meubelzaken en occasion-verkopers. Ondanks de komst van die nieuwkomers werd het niet meer als vroeger. De bruisende bedrijvigheid verdween en verval, leegstand en verpaupering kwamen ervoor in de plaats. De vertrokken industrieën lieten niet alleen hun sporen na in de vorm van gebouwen. Onder het oppervlak blijkt het terrein zwaar te zijn verontreinigd met oplosmiddelen, slakken, zware metalen en stookolie. Dat betekent dat het hele terrein moet worden afgegraven. Een direct gevaar voor de volksgezondheid is er volgens de gemeente overigens niet. In het najaar van 2007 zei een medewerker van het stadskantoor dat “je twee kilo grond moet eten voor je gezondheid in gevaar komt.” De vieze grond moet weg voordat er van nieuwbouw sprake kan zijn. Het ziet er nu naar uit dat dit op korte termijn gaat gebeuren.

 

In november van 2007 besloot de Amsterdamse Ewoud Lietaert Peerbolte, directeur van CB-NL Development, om het tussen spoor en Teteringsedijk een nieuw wijkje te bouwen. Peerbolte zou de sanering voor zijn rekening nemen, maar wel op voorwaarde dat de gemeente Breda akkoord zou gaan met zijn plan voor ongeveer tweehonderd appartementen, eengezinswoningen en bedrijfswoningen. Vorige week maakten burgemeester en wethouders van Breda bekend dat ze brood zien in het schetsontwerp dat CB-NL Development heeft gemaakt. “Het is een kwalitatief volwaardig plan, dat ruimtelijk en financieel-economisch uitvoerbaar is,” constateert het college. Met die wetenschap in het achterhoofd kan projectontwikkelaar Peerbolte binnenkort aan de slag met het wijkje dat de naam Molenkwartier heeft gekregen. De sloopvergunning is eind vorige maand in ieder geval al verleend. Dat betekent dat de eerste vervallen bedrijfspanden waarschijnlijk al in augustus tegen de vlakte gaan. In de tussentijd worden de toekomstplannen voorgelegd aan de bewoners. Die zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Daarin zitten onder meer leden van de wijkraad Brabantpark en de bewonerscommissie Hoge Steenweg.

 

De omwonenden zijn overigens in een eerder stadium al betrokken bij de plannenmakerij. Dat heeft tot enkele belangrijke wijzigingen in de opzet van het ontwerp geleid. Het meest opvallend is dat de bouw van een gepland ‘hoogteaccent’ (stedenbouwkundig jargon voor hoogbouw -ns) op de hoek van de Doornboslaan en de spoorlijn is afgeblazen. Daar had de buurt nadrukkelijk om gevraagd en het college steunt de omwonenden door te stellen dat niet zozeer de hoogte als wel de ‘architectonische kwaliteit’ van belang is. Daar staat tegenover dat het wel mogelijk wordt om de flats langs het spoor in sommige gevallen vijf verdiepingen hoog te bouwen. Daarmee zijn nog niet alle discussiepunten met de buurt uit de weg geruimd. De gemeente gaat het debat nog aan over de vraag hoe het ‘landschap’ langs de spoorlijn moet worden ingericht en over de verkeersafwikkeling in de Hoge Steenweg, het straatje dat ingeklemd zit tussen al deze bedrijvigheid.

 

De gemeenteraad moet ook nog een oordeel over het plan vellen. Op 28 augustus buigt de raadscommissie Bouwen & Wonen zich over het ontwerp en de ‘definitieve randvoorwaarden’ die burgemeester en wethouders hebben opgesteld. Een van de belangrijkste voorwaarden waaraan de projectontwikkelaar moet voldoen is, dat minstens dertig procent van de nieuwe woningen valt in de categorie bereikbaar. Projectontwikkelaar Peerbolte heeft vorig jaar al laten weten dat hij aan deze eis tegemoet komt.

 

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

8 juli 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN