Bron: http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/6450066/Muziek-lost-vele-problemen-op.ece

 

Muziek lost vele problemen op

 

 

 

 http://www.spitsnet.nl/blog/blog.php/dennisvdv/blog/image.php?imgID=875

 

www.stichtingpapageno.nl

 

 

ROOSENDAAL - Muziek ontspant. Muziek verzet de zinnen. Muziek maakt vrolijk. De kwaliteiten van muziek - niet alle muziek overigens - zijn haast onbegrensd en daarom ook bestaat al sinds jaar en dag muziektherapie. Nederland kent nu alweer acht jaar de stichting Papageno en autisme, die muziektherapie aan huis verzorgt voor kinderen met autisme. Opgezet door niemand minder dan de wereldberoemde violist en orkestleider Jaap van Zweden. Papageno is de fluitist uit Die Zauberflöte van Mozart, die met zijn hemelse spel op de toverfluit vogels weet te lokken.

 

Sinds enkele weken heeft ook West-Brabant een Papageno-therapeute. Karin Bogers (35) uit Roosendaal probeert door middel van muziek kinderen die door hun autisme moeilijk in contact treden met anderen, te bewegen tot communicatie. Want, zo zegt ze, “kinderen leggen de starheid in houding en gedrag vaak af, zodra ze muziek horen. Ze komen dan los en geven een stukje van zichzelf. Waar woorden tekort schieten, is muziek het middel.” Met haar instrumenten in de bus struint Karin Bogers - zelf moeder van twee kinderen van zes en tien jaar oud - stad en land af. Het zijn niet alleen kinderen met autisme die baat hebben bij muziektherapie. Bogers werkt dan ook niet alleen voor de stichting Papageno, maar ook als therapeute bij instellingen voor mensen met een handicap, als SDW, Sovak en S & L Zorg. Als particulier therapeute behandelt ze bovendien ook kinderen met gedragsproblemen, zoals ADHD. “Ouders weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn. Een indicatie voor muziektherapie krijgen is wel degelijk mogelijk. En dan kan muziektherapie uiteindelijk vergoed worden via het Persoons Gebonden Budget. Zijn kinderen eenmaal in behandeling, dan zie je snel resultaat.”

 

De meeste kinderen kunnen geen noten lezen, maar ze raken toch vrij snel thuis op een instrument, zodat ze na enkele sessies in staat zijn te musiceren. Dat is trouwens niet eens het doel op zich. Belangrijker is dat ze leren luisteren, zich open stellen, genieten en communiceren. Het resultaat is niet tastbaar, maar het is de vormgeving in de muziek zelf waarin de doelen worden bereikt. Bogers somt een aantal doelstellingen op: “Bevorderen van het contact, verdiepen van het innerlijk gevoel, ontwikkelingsstimulering, omgaan met agressie, het vergroten van de concentratieboog, het leren accepteren van de nabijheid van anderen, activeren en daarmee doorbreken van passiviteit, naar buiten treden in plaats van in zichzelf gekeerd zijn.” Een heel ander aanbod van de therapeute is stervensbegeleiding voor ernstig zieke kinderen of voor kinderen die in hun naaste omgeving een dierbare hebben verloren. Bogers: “Met muziek kun je verdriet dragelijker maken. Als therapeute zing ik als dat wordt gevraagd naast de kist, in de kerk of op het kerkhof. Dat raakt me diep, maar ik weet ook dat ik er een ander mee help.” karinbogers@home.nl.

 

 

 

25 maart 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN