Mysterie rond explosie Toengoeska

na honderd jaar nog

steeds niet opgelost

 

 

Tunguska_Ereignis

 

 

Op 30 juni 1908, precies honderd jaar geleden, zagen bewoners van de

dun bevolkte Siberische regio Toengoeska een enorme vuurbol aan de hemel.

 

Er volgde een ontploffing met een kracht die duizend

maal groter was dan de nucleaire explosie van Hiroshima.

Honderden hectare taiga werden verwoest.

 

Wat de precieze oorzaak van de ramp was, een asteroïde,

een natuurlijk of buitenaards fenomeen, was zaterdag

onderwerp van discussie voor experts in Moskou.

 

 

Speculaties

Volgens wetenschappers op het congres is er honderd jaar later nog onderzoek nodig naar de oorzaak van de ramp. Volgens astronoom Vitali Romeiko zou de Toengoeska-explosie van 1908 nog altijd ontoereikend zijn onderzocht. “Daardoor werken we amateuristische speculaties over de oorzaak in de hand. Ik ken 67 versies, tot zelfs het neerstorten van een ufo.” sneerde de vorser.

 

Meteoriet

Aleksander Bagrov van de Russische Academie voor Wetenschappen haalt de theorie van een meteoriet aan. Volgens de man kon die zowel uit sneeuw, gas als fijn stof bestaan. De man verklaart dat vermoeden omdat na de explosie geen resten van een mogelijke meteoriet werden aangetroffen. De ruimtevaartorganisatie NASA schrijft op haar website dat de eerste wetenschappelijke expeditie naar Toengoeska negentien jaar op zich heeft laten wachten.

 

Bomen als kentekens

Dat gebeurde in 1921 onder leiding van Leonid Koelik. Door de slechte weersomstandigheden in Siberië werd die tocht afgeblazen. Pas in 1927 bereikte de expeditie, opnieuw onder leiding van Koelik, haar doel. Volgens NASA was het voor de expeditieleden moeilijk om getuigenissen te verzamelen, maar was er voldoende bewijs voor handen. Achtduizend bomen lagen in een straalgewijs patroon. “Die bomen lagen als kentekens, die in de andere richting lagen van het epicentrum,” aldus Don Yeomans van NASA.

 

Asteroïde

Volgens de man duiken honderd jaar na de feiten nog steeds verschillende scenario's op die dienst doen als oorzaak van de explosie. “Maar de algemeen aangenomen theorie is dat op de ochtend van 30 juni 1908 een grote brokstuk uit de ruimte de atmosfeer in Siberië binnendrong en in de lucht ontplofte,” legt Yeomans uit. Dat de inslag geen krater heeft nagelaten, komt volgens de expert omdat het grootste gedeelte van de asteroïde ‘geconsumeerd’ werd tijdens de ontploffing. De man wijst erop dat een asteroïde, even groot als die van Toengoeska, om de driehonderd jaar de atmosfeer van de aarde binnendringt.

 

Gasexplosie

Maar met de afwezigheid van een krater en het geringe bewijsmateriaal doet andere wetenschappers de theorie van plotse gasexplosie aankaarten. Andere theorieën gaan nog verder: een explosie van een buitenaards ruimteschip of een inmenging van een ‘zwart gat.’

 

 

Lees meer hierover:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Toengoeska-explosie

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

29 juni 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN