Bron: www.bndestem.nl

 

Neanderthalers op jacht in Etten-Leur

“Neanderthalers waren zorgzaam en slim”

 

 

ETTEN-LEUR - Met speren bewapende Neanderthalers gingen 35.000 jaar geleden ver van huis op jacht in een moerasgebied waar vele eeuwen later de dorpjes Etten en Leur aan elkaar zouden groeien.

 

 

Op de plek aan de Hoge Bremberg waar de Neanderthalers waarschijnlijk op zoek waren naar een neushoorn of muskusos, grazen nu koeien in de wei van de familie Van der Made. Deze bewering valt af te leiden uit de vondst van een 35.000 jaar oude speerpunt oftewel handspits in 1948 op het terrein van de inmiddels verdwenen steenfabriek van Van Iersel. Riet van der Made heeft het verhaal van de vondst nooit eerder gehoord, maar volgens de archeologische databank en de gedetailleerde ANWB Topografische Atlas Noord-Brabant, ligt de vindplek in de weide van veebedrijf Van der Made. Achteraf blijkt het volgens archeologen om een heel bijzondere ontdekking te gaan. Het is de eerste en ook de enige vondst in West-Brabant uit de vroege steentijd. Het vijf centimeter lange steentje wordt bewaard in het depot van het Rijksmuseum voor Oudheden (RMO) in Leiden. Op initiatief van Cor Kerstens van heemkundekring Jan uten Houte en regio-archeoloog Masja Parlevliet is de speerpunt vandaag te zien in de raadzaal tijdens de Open Monumentendag. Kerstens, door Jan uten Houte aangesteld als bewaker van de archeologie in Etten-Leur, stuitte tijdens bronnenonderzoek naar vondsten in Etten-Leur op de handspits.

 

Kerstens: “Het leek me een goed idee om het voorwerp voor de Monumentendag naar Etten-Leur te halen. Ik kende Masja (Parlevliet, red.) van een cursus Archeologie en schakelde haar in.” Parlevliet belde naar het RMO en kreeg toestemming om de vuursteen in Etten-Leur tentoon te stellen. Afgelopen dinsdag mochten Kerstens en Parlevliet de steen in Leiden ophalen. Registrator en archeoloog Aekki Pauts van het RMO overhandigde een wit kartonnen doosje aan Parlevliet. De regio-archeoloog voor onder meer Etten-Leur, Willemstad, Drimmelen en enkele gemeentes in Oost-Brabant, haalt een plastic zakje uit het doosje en weegt het amandelvormige, witte steentje in haar hand. Parlevliet: “Hij is wel klein,” lacht ze. Ondanks dat ziet Parlevliet de handspits als een pronkstuk. “Het is een van de tien archeologische parels van Brabant.” Pauts bevestigt dat: “We denken erover om de steen in de vaste collectie op te nemen. Het is een zeer bijzondere vondst.” Volgens Parlevliet wordt de handspits ook opgenomen in een nieuw te verschijnen boek over de archeologie van Noord-Brabant door Liesbeth Theunissen van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).

 

Parlevliet: “Er wordt tijdens de tentoonstelling in Etten-Leur een foto van de steen gemaakt die bestemd is voor het boek.” Overigens roept de aanwezigheid van de Neanderthalers in deze contreien wel vragen op. Parlevliet: “Er zijn van Neanderthalers alleen botten gevonden in Limburg. Ze leefden vooral in bergachtige gebieden en woonden in grotten. Daarom is het vreemd dat ze hier naartoe zijn gekomen. Wat hadden ze hier te zoeken? Etten-Leur was in die tijd een woest moerasgebied. We weten de reden van hun komst niet, maar feit is wel dat de vuursteen hier is gevonden.” Volgens Parlevliet is het zeker dat de vuursteen is bewerkt door Neanderthalers. “Dat zie je aan de speciale glans. Het past ook bij de grondlaag waarin hij is gevonden.” Uit informatie van Cor Kerstens blijkt dat de steen is gevonden door Van Iersel zelf op een diepte van een meter vijftig onder het maaiveld op een plek waar de leemlaag totaal ontbrak. Volgens Kerstens is de laag weggespoeld door de Brandse beek die vroeger veel breder was. Zo is de speerpunt bloot komen te liggen. Parlevliet heeft een goed idee. “Weet je wat mooi zou zijn? Als de steen in de raadzaal in een vitrine op een paars velours kussentje zou liggen. Kun je daarvoor zorgen Cor?,” lacht ze breeduit.

 

 

Zie ook: Etten in beeld

Zie ook: Leur in beeld

 

 

 

13 september 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count