Bron: www.bndestem.nl

 

Nederland is koploper in afluisteren

 

 

Nederland is internationaal koploper als het om afluisteren gaat. Bijna nergens wordt zo veel getapt. In de tweede helft van 2007 werden 12.491 telefoonnummers getapt, gemiddeld 1681 gesprekken per dag. Ter vergelijking: in de gehele VS werden in heel 2007: 2.208 gesprekken afgeluisterd. Dat de Nederlandse justitie zo veel afluistert, komt doordat in het buitenland meer andere opsporingsmethoden mogen worden gebruikt, zoals infiltratie. Tappen is dan minder nodig. Minister Hirsch Ballin (Justitie) maakte de ‘tapstatistieken’ vorig jaar voor het eerst bekend.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Hoe staatsgevaarlijk is lekken naar De Telegraaf?

 

 

aivd wikipedia

 

Het AIVD gebouw in Zoetermeer

Opnieuw zijn de zeer vergaande opsporingsmethoden van de AIVD in opspraak.

(Foto: uit Wikipedia).

 

 

 

Als een krant of weekblad heult met terreurorganisaties als Hamas of Al Qaida, is het “volstrekt begrijpelijk” dat telefoons van verslaggevers worden afgetapt. Maar om nou gesprekken van Telegraafjournalisten te volgen om een intern lek bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) te ‘dichten,’ daar kan Elsevier- hoofdredacteur Arendo Joustra niet bij. “Het is de taak van de journalistiek om misstanden aan de kaak te stellen. Dat is de zuurstof van de democratie.” Joustra, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, steunt met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een kort geding dat De Telegraaf aanspant tegen de staat.

 

Het dagblad wil dat de AIVD onmiddellijk stopt met het afluisteren en volgen van journalisten. De inlichtingendienst zou daarmee zijn begonnen nadat Telegraaf-verslaggever Jolande van der Graaf verhalen publiceerde over AIVD-rapporten die ten grondslag lagen aan de politieke steun voor de inval in Irak. Op die stukken zou een staatsgeheim rusten. Twee (ex-)AIVD-medewerkers die van het lekken van de informatie worden verdacht, zitten vast. Van der Graaf is vrij, maar wordt wel als verdachte aangemerkt. Uit een veertien pagina’s tellend ambtsbericht van de AIVD aan het Openbaar Ministerie kan De Telegraaf ‘opmaken’ dat de AIVD via de telefoons van vier journalisten maandenlang informatie heeft verzameld. De krant zegt aanwijzingen te hebben dat drie van hen zijn afgeluisterd. Van de vierde, hoofdredacteur Sjuul Paradijs zelf, is alleen bepaald waar die zich bevond. De AIVD is bevoegd om iedere Nederlander af te luisteren en te observeren. Maar de dienst mag dat niet zomaar. Voorwaarde is dat de staatsveiligheid of de democratische rechtsorde in gevaar is. Bovendien heeft de AIVD toestemming nodig van de minister van Binnenlandse Zaken. De commissie van toezicht van de AIVD vindt dat “journalisten niet mogen worden afgeluisterd, enkel om hun bronnen te achterhalen,” zegt jurist Bert van Delden, die lid is van de commissie. “Welke klokkenluider of tipgever wil anders nog met hen praten? Pas als de staatsveiligheid acuut in het geding is, bijvoorbeeld bij een dreigende aanslag, is het aftappen van de telefoon van een journalist gerechtvaardigd.”

 

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) is het daar niet mee eens. Volgens haar komt dat er op neer dat de geheime dienst nauwelijks nog bijzondere bevoegdheden kan inzetten tegen journalisten, advocaten, artsen en andere beroepsgroepen met verschoningsrecht, het recht om vragen van de rechter niet te beantwoorden. Dat kan in haar ogen de nationale veiligheid ernstig schaden. Een journalist of arts kan immers zelf ook een gevaar vormen. De AIVD luisterde al eerder journalisten af: in 2006 in een zaak over crimineel Mink K. Toen spande De Telegraaf ook een zaak aan wegens het ‘onrechtmatig’ afluisteren van verslaggevers. In eerste instantie kreeg de krant gelijk, maar de Hoge Raad oordeelde anders: de AIVD mocht de journalisten tappen “gelet op het gevaar dat dreigde als gevolg van een lek in de veiligheidsdienst.” Achter dat argument kan de AIVD zich nu ook verschuilen, zegt advocaat Victor Koppe, die Telegraaf-journaliste Jolanda van der Graaf bijstaat. Ten onrechte, stelt hij. “Het gaat hier om publicaties over misstanden binnen de AIVD. Niet om verhalen over dreigende aanslagen.”

 

Inlichtingenexpert Roger Vleugels stelt. “Er is nu niets geregeld. Het is één groot hellend vlak. De AIVD kan onbelemmerd zijn gang gaan.” Vleugels raadt journalisten aan “een front te vormen” met andere verschoningsgerechtigden om te ijveren voor een protocol met waterdichte afspraken. De telefoon van Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs werd enkel ‘gepeild.’ Hierdoor kon de AIVD zien waar hij was en wanneer. Zo zag Paradijs in de gegevens dat hij in juni op de Nationale Haringparty in Breukelen was. Hij kan daar nog wel om lachen. “Maar eigenlijk is dit zó extreem. Straks moeten we constant opletten of James Bond niet achter een boom staat.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

“Regels nodig voor aftappen journalisten”

 

 

DEN HAAG - Er moeten duidelijke regels komen voor het afluisteren van journalisten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Een dergelijk protocol zou ook moeten gelden voor beroepsgroepen met zwijgplicht, zoals advocaten, artsen en notarissen. Daarvoor pleit inlichtingenexpert Roger Vleugels.

 

Hij reageert daarmee op de golf van kritiek die is ontstaan op het aftappen van de telefoons van Telegraaf-journalisten door de AIVD. De krant maakte gisteren bekend de staat voor de rechter te dagen wegens de afluisterpraktijken. Middels een kort geding wil het dagblad de AIVD dwingen te stoppen met het tappen van journalisten. De krant wordt gesteund door journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Het Openbaar Ministerie deed vorige maand een inval in de woning van journaliste Jolande van der Graaf. Zij zou staatsgeheimen in haar bezit hebben. Volgens De Telegraaf heeft de AIVD in het onderzoek naar het lek niet alleen de telefoon van Van der Graaf afgeluisterd, maar ook die van twee andere journalisten.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

9 juli 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN