Een lesje Nederlands-Frans

 

Boenwas                 cire

Zacht                         doux

Graaf                         conte

Uur                            heure

Achtersteven          poupe

Noch                         ni

Wandelstok             canne

Malen                        moudre

Hand                         main

 

Lees nu de tweede kolom van onder naar boven.

 

 

Cas van Rooij.

 

 

        Home